Ronald Harry Coase

Ronald Harry Coase se narodil 29. prosince 1910 v londýnském předměstí Willesden. Na universitní studia se připravoval na Kilburn Grammar School. V roce 1929 přešel na London School of Economics, kde se setkal s profesorem Arnoldem Plantem, který velice ovlivnil jeho myšlenky. Též díky Plantovu vlivu se R. Coase zaměřil na obor ekonomie. V letech 1932 – 34 vyučoval na Dundee School of Economics and Business, v letech 1934 – 35 na universitě v Liverpoolu a od roku 1935 na London School of Economics, kde se zabýval ekonomií veřejně prospěšných podniků.

Od roku 1937 byl R. H. Coase ženatý s Marion Ruth Hartung z Chicaga.

Po vypuknutí druhé světové války vstoupil Ronald Coase v roce 1941 do vládních služeb, kde se zabýval statistickými pracemi, nejprve v komisi pro lesnictví a později v Ústředním statistickém úřadu a v Úřadu válečného kabinetu. Do London School of Economics se vrátil v roce 1946. Stal se tehdy zodpovědný za hlavní ekonomický kurs „Principy ekonomie“ a pokračoval rovněž ve výzkumu veřejně prospěšných podniků, především pošt a radiového vysílání. V roce 1948 strávil devět měsíců na Rockefellerově stipendiu ve Spojených státech, kde zkoumal odvětví amerického rozhlasového vysílání.

V roce 1951 se Ronald Coase vystěhoval do Spojených států. Nejprve byl na universitě v Buffalu a v roce 1959, poté co strávil jeden rok v Center for Advanced Study in Behavioral Sciences, přešel na oddělení ekonomie University of Virginia. Udržel si svůj zájem o veřejně prospěšné podniky, především o rozhlasové vysílání a během roku, který strávil v Center for Advanced Study in Behavioral Sciences, vypracoval studii o Federal Communications Commission, která regulovala rozhlasové vysílání ve Spojených státech, včetně přidělování vysílacího spektra. Napsal článek, publikovaný v roce 1959, ve kterém diskutoval postupy komise a navrhl, že by bylo výhodnější přidělovat vysílací spektrum prostřednictvím cenového systému, kdy by bylo přiděleno nejvyšší nabídce. R. Coasemu se podařilo přesvědčit odpůrce jeho teorie, pocházející zejména z Chicagské university, že má pravdu a byl požádán, aby své argumenty sepsal pro publikaci v Journal of Law and Economics. Napsal tedy další článek „The Problem of Social Costs“, kde rozebral své názory na problém rozdílu mezi individuálními a společenskými důsledky ekonomické činnosti, tj. problému externalit, podrobněji a přesněji. Na rozdíl od předchozího článku „The Nature of the Firm“ se setkal tento článek, který se objevil v roce 1961, s okamžitým úspěchem. Byl a stále je často diskutován. R. Coase v tomto článku formuloval tezi, která se později stala známá jako „Coaseho teorém“: pokud jsou vlastnická práva dobře definovaná, pokud jsou přenosná a pokud jsou transakční náklady spojené s tímto přenosem nulové, potom nemá počáteční rozdělení těchto vlastnických práv vliv na to, jakým způsobem budou v ekonomice zdroje použity.

V roce 1964 přešel R. Coase na Chicagskou universitu, kde se stal vydavatelem Journal of Law and Economics a byl jím až do roku 1982. Coase povzbuzoval ekonomy a právníky, aby psali o způsobech, jak fungují skutečné trhy a jaký je skutečný výsledek vládní regulace, či provádění ekonomických činností.

R. Coase ukázal, že právě prostřednictvím změny vlastnických práv, práv provozovat či naopak zakázat provozování určité činnosti s vedlejšími negativními účinky vyjde najevo, cení-li si subjekt A, který působí svoji ekonomickou činností škodu osobě B, více práva vyrábět dodatečnou jednotku své produkce, či cení-li si více subjekt B práva výrobu dodatečné jednotky subjektu A zakázat.

Ronald H. Coase zemřel ve věku úctyhodných 102 let v Chicagu dne 2.9.2013.

Knihy

COASE, R. H., EDWARDS, R. S., FOWLER, R. F.  Published Balance Sheets as an Aid to Economic Investigation – Some Difficulties. Accounting Research Association, June 1938.

COASE, R. H., EDWARDS, R. S., FOWLER, R. F. The Iron and Steel Industry 1926-1935: An Investigation Based od the Accounts of Public Companies. Special Memorandum no. 49 of the London and Cambridge Economic Service, 1940.

COASE, R. H. British Broadcasting: A Study in Monopoly. London School of Economics and Longmans Green in Great Britain and Harvard University Press in the United States, 1950.

COASE, R. H., BARRETT, E. W. Educational TV: Who Should Pay?. Rational Debate Seminars, American Enterprise Institute, 1968. Also in Educational Broadcasting Review, April 1968, and Television Quarterly, Winter 1968.

COASE, R. H. The Firm, The Market and the Law. University of Chicago Press, 1988.

Články

COASE, R. H. The Problem of Duopoly Reconsidered. 2, Rev. Econ. Stud., 137, 1935.

COASE, R. H., FOWLER, R. F. Bacon Production and the Pig-Cycle in Great Britain. 2, Economica (n.s.), 142, 1935.

COASE, R. H., FOWLER, R. F. The Pig-Cycle: A Rejoinder. 2, Economica, 423, 1935.

COASE, R. H., FOWLER, R. F. The Pig-Cycle in Great Britain: An Explanation. 4, Economica, 55, 1937.

COASE, R. H. Some Notes on Monopoly Price. 5, Rev. Econ. Stud., 17, 1937.

COASE, R. H. The Nature of the Firm. 4, Economica, 386, 1937. Also in American Economic Assoociation, 1952, and elsewhere.

COASE, R. H. Business Organization and the Accountant. (a series of 12 articles in The Accountant, October-December 1938. Also in Studies in Costing, David Solomons ed., 1952; and in a shortened form under the title „The Nature of Costs“ in Studies in Cost Analysis, David Solomons ed., 1968, and elsewhere.

COASE, R. H. Rowland Hill and the Penny Post. 6, Economica, 423, 1939.

COASE, R. H., FOWLER, R. F. The Analysis of Producers´ Expectations. 7, Economica, 280, 1940.

COASE, R. H. Price and Output Policy of State Enterprise: A Comment. 55, Econ. J., 112, 1945.

COASE, R. H. B.B.C. Enquiry?. 176, Spectator, 446, 1946.

COASE, R. H. The Marginal Cost Controversy. 13, Economica, 169, 1946.

COASE, R. H. Monopoly Pricing with Interrelated Costs and Demands. 13, Economica, 278, 1946.

COASE, R. H. The Marginal Cost Controversy: Some Further Comments. 14, Economica, 150, 1947.

COASE, R. H. The Economics of Uniform Pricing Systems. 15, Manchester Sch. Economics and Social Stud., 139, 1947.

COASE, R. H. The Origin of the Monopoly of Broadcasting in Great Britain. 14, Economica, 189, 1948. Also in Reader in Public Opinion and Communication, 1950.

COASE, R. H. Wire Broadcasting in Great Britain. 15, Economica, 194, 1948.

COASE, R. H. The Nationalization of Electricity Supply in Great Britain. 26, Land Econ., 1, 1950.

COASE, R. H. British Television Policy: Questions of Control and Finance. The (London) Times, September 9, 1950.

COASE, R. H. The B.B.C. Monopoly. Time and Tide, October 7 1950.

COASE, R. H. Report on the B.B.C.. Time and Tide, January 20 1951.

COASE, R. H. The Beveridge Report and Private Interprise in Broadcasting. The Owl, 1951.

COASE, R. H. The Development of the British Television Service. 30, Land Econ., 207, 1954.

COASE, R. H. The Postal Monopoly in Great Britain: An Historical Survey. In Economic Essays in Commemoration of the Dundee School of Economics, 1931-1955, J.K.Eastham ed., 1955.

COASE, R. H. The Federal Communications Commission. 2, J. Law & Econ., 1, 1959.

COASE, R. H. The Problem of Social Cost. 3, J. Law & Econ., 1, 1960. Also in Readings in Microeconomics, William Breit & Harold M. Hochman eds., 1968, and elsewhere.

COASE, R. H. Why Not Use the Pricing System in the Broadcast Industry?. The Freeman, July 1961.

COASE, R. H. The British Post Office and the Messenger Companies. 4, J. Law & Econ., 12, 1961.

COASE, R. H. The Outreach of Government: At What Point Peril?. Analysis, October 1962.

COASE, R. H. The Interdepartment Radio Advisory Committee. 5, J. Law & Econ., 17, 1962.

COASE, R. H. Evaluation of Public Policy Relating to Radio and Television Broadcasting: Social and Economic Issues. 41, Land Econ., 161, 1965.

COASE, R. H. The Economics of Broadcasting and Government Policy. 56, Am. Econ. Rev., Papers & Proc., 1966, 440. Also in The Crisis of the Regulatory Commissions. P.W. McAvoy ed., 1970.

COASE, R. H. The Theory of Public Utility Pricing. In The Economics of Regulation of Public Utilities, 1966.

COASE, R. H. Consumer´s Surplus. In International Encyclopedia of the Social Sciences, 1968.

COASE, R. H. Social Cost and Public Policy. In Exploring the Frontiers of Administration, George A. Edwards ed., 1970.

COASE, R. H. The Theory of Public Utility Pricing and its Application. 1, Bell J. Econ., 113, 1970.

COASE, R. H. The Auction System and North Sea Gas: A Comment. 13, J. Law & Econ., 45, 1970.

COASE, R. H. Industrial Organization: A Proposal for Research. In Policy Issues and Research Opportunities in Industrial Organization, Victor R. Fuchs ed., 1972.

COASE, R. H. Durability and Monopoly. 15, J. Law & Econ., 143, 1972.

COASE, R. H. The Appointment of Pigou as Marshall´s Successor. 15, J. Law & Econ., 473, 1972.

COASE, R. H. The Market for Goods and the Market for Ideas. 64, Am. Econ. Rev., Papers & Proc., 384, 1974. Also in Price Theory, 559, Harry Townsend ed., 2nd edition, 1980.

COASE, R. H. Economists and Public Policy. In Large Corporations in a Changing Society, J. Fred Weston ed., 1974.

COASE, R. H. The Lighthouse in Economics. 17, J. Law & Econ., 357, 1974. Also in The Theory of Market Failure, 255, Tyler Cowen ed., 1988.

COASE, R. H. The Choice of the Institutional Framework: A Comment. 17, J. Law & Econ., 493, 1974.

COASE, R. H. Marshall on Method. 18, J. Law & Econ., 25, 1975.

COASE, R. H. Adams Smith´s View of Man. 19, J. Law & Econ., 529, 1976.

COASE, R. H. The Wealth of Nations. An Address by Professor R.H. Coase, Los Angeles, Foundation for Research in Economics and Education, 1976. Also 15, Econ. Inquiry, 309, 1977.

COASE, R. H. Advertising and Free Speech. 6, J. Legal Stud., 1, 1977. Also in Advertising and Free Speech, Allen Hyman & M. Bruce Johnson eds., 1977.

COASE, R. H. Economics and Contiguous Disciplines In The Organization and Retrieval lf Economic Knowledge, Mark Perlman ed., 1977. Also in J. Legal Stud., 201, 1978.

COASE, J. H. Introduction. In Armen Alchian, Economic Forces at Work, 1977.

COASE, R. H. Economics and Biology: A Comment. 68, Am. Econ. Rev., 244, 1978.

COASE, R. H. Payola in Radio and Television Broadcasting. 22, J. Law & Econ., 269, 1979.

COASE, R. H., JOHNSON, N. Should the Federal Communications Commission Be Abolished? In Regulation, Economics and the Law, 41, Bernard H. Siegan ed., 1979.

COASE, R. H. The Coase Theorem and the Empty Core: A Comment. 24, J. Law & Econ., 183, 1981.

COASE, R. H. Duncan Black: A Biographical Sketch. In Toward a Science of Politics, 1, G. Tullock ed., 1981.

COASE, R. H. Economics at LSE in the 1930´s: A Personal View. 10, Atlantic Econ. J., 31, 1982.

COASE, R. H. How Should Economists Choose?. G. Warren Nutter Lecture in Political Economy, The American Enterprise Institute, 1982.

COASE, R. H. George J. Stigler: An Appreciation. 6 Regulation, 21, November-December 1982.

COASE, R. H. The New Institutional Economics. 140, Zeitschrift fűr die Gesamte Staatswissenschaft, 229, 1984.

COASE, R. H. Alfred Marshall´s mother and father. 16, History of Political Economy, 519, 1984.

COASE, R. H. Professor Sir Arnold Plant: His Ideas and Influence. In The Unfinished Agenda, Essays in Honour of Arthur Seldon, 79, The Institute of Economic Affairs, 1986.

COASE, R. H. Arnold Plant. In John Eatwell, Murray Milgate, and Peter Newman, eds.: The New Palgrave, A Dictionary of Economics, vol. 3, 891, The Macmillan Press, 1987.

COASE, R. H. R.H. Coase Lectures: „The Nature of The Firm, 1. Origin, 2. Meaning 3. Influence“. 4, J. Law, Econ. & Organization, 3-47, 1988.

COASE, R. H. Blackmail. 74, Va. 1., Rev. 655, 1988. Also as Occasional Paper No. 24, The Law School, University of Chicago, 1988.

COASE, R. H. How Schould Economists Choose?. In Thomas Jefferson Center Foundation, ed.: Ideas, Their Origins and Their Consequences: Lectures to Commemorate the Life and Work of G. Warren Nutter

COASE, R. H. American Enterprise Institute for Public Policy Research, 1988.

COASE, R. H. Contracts and the Activities of Firms. J. Law & Econ., Supplement, October 1991.

Kritiky a diskuse

COASE, R. H. Discussion of „The Trend of Public Employment in Great Britain and the United States“ by Moses Abramovitz & Vera Eliasberg, 43, Am. Econ. Rev., Papers & Proc., 234, 1953.

COASE, R. H. Comments on „Full Costs, Cost Changes and Prices“, and „Characteristics and Types of Price Discrimination“. In Universities-National Bureau Committee for Economic Research, Business Concentration and Price Policy, 1955.

COASE, R. H. Discussion of „Direct Regulation and Market Performance in the American Economy“, by Richard E. Caves, and „The Effectiveness of Economic Regulation: A Legal View“, by Roger C. Cramton, 54, Am. Econ. Rev., Papers & Proc., 194, 1964. Also reprinted in revised form in The Crisis of the Regulatory Commissions, P.W. McAvoy ed., 1970.

COASE, R. H. Discussion of „Achieving Efficient Regulation of a Fishery“. In Economics of Risheries Management: A Symposium, A.D. Scott ed., Vancouver, University of British Columbia, 1970.

COASE, R. H. Comment on „The Muted Voice Voice of the Consumer in Regulatory Agencies“, by Colston E. Warne, in A Critique of Administrative Regulation of Public Utilities, W.J. Samuels & H.M. Trebing eds., 1972.

COASE, R. H. Comments on Steven N.S. Cheung: On the New Institutional Economics. In Lars Werin and HansWijkander eds.: Contract Economics, Blackwell.

Zobrazit publikace v katalogu
Ronald Harry Coase