Gérard Debreu

Gérard Debreu se narodil 4. července roku 1921 v Calais jako syn společníka při výrobě krajek. V roce 1945 se oženil s Franciose Bledovou, se kterou měl dvě dcery.

Studia až do získání titulu bakaláře absolvoval na College de Calais, poté se věnoval studiu matematiky (postupně v Ambert, Grenoblu a Paříži), které dokončil na přelomu let 1945 a 1946. Mezitím se však začal zajímat o ekonomii, zejména poté, co se seznámil s matematickou teorií všeobecné rovnováhy založenou L. Walrasem. V létě 1948 navštěvoval G. Debreu krátce Salzburg Seminar in American Studies, kde přednášel i W. Leontief. Téhož roku obdržel Rockfellerovo stipendium, které mu v roce 1949 umožnilo navštívit Harvard University, University of Carolina v Berkeley, University of Chicago a Columbia University. Tyto pobyty ho uvedly do kontaktu s tehdejším ekonomickým děním, od kterého byla Francie odříznuta. V roce 1950 nastoupil na pracoviště vědecky proslulé Cowles Commission for Research in Economics (Chicago, později Yale).

Do velmi úzké skupiny mladých, špatně placených, ale nanejvýše talentovaných ekonomů tehdy spolu s ním patřili J. Marschak, R. Radner, T. Koopmans a L. Hurwitz. Atmosféra tvůrčí aktivity této skupiny ekonomů dnes patří k exkluzivním legendám dějin moderní vědy. Dostat se v mladém věku do vědeckého kontaktu s touto skupinou lze považovat za životní štěstí. Nemenší radost, zdá se, G. Debreuovi udělalo jmenování do vysoké akademické funkce na University of California v Berkeley, kde již od r. 1962 působil jako profesor ekonomie a matematiky.

Debreu řešil problém rovnováhy na trzích všech statků a služeb, tj. obecné rovnováhy. Bez nadsázky lze říci, že dnešní formulace uvedené úlohy a její existující řešení jsou výsledkem badatelského úsilí několika generací ekonomů. Počátky lze vystopovat až k Adamu Smithovi, nicméně pro dnešní analýzu měly klíčový význam práce Léona Walrase, Francise Edgewortha a Wilfreda Pareta, publikované na přelomu minulého a našeho století.

Během řešení se především ukázalo, že uvedený problém nelze vědecky legitimně diskutovat, nebude-li významně zjednodušen. Za zcela principiální abstrakci lze proto považovat zavedení konceptu kompetitivní ekonomiky, tj. ekonomiky volné soutěže. O této ekonomice se předpokládá, že je složena z nekonečně mnoha subjektů, že tyto subjekty nemají žádnou ekonomickou sílu, že jsou ve svém rozhodování dokonale anonymní a o otázkách svého zájmu symetricky (dokonale) informovány. Firmy potom hledají maximum zisku při (pouze) technologických omezeních, domácnosti hledají maximum tzv. spotřebitelského užitku při (pouze) důchodovém omezení. Poptávka i nabídka jsou za těchto podmínek plně determinovány pouze cenami nabízených a poptávaných statků a služeb. Otázku obecné rovnováhy lze proto přeformulovat jako otázku rovnovážných cen.

I na hrubě abstrahovanou otázku obecné rovnováhy kompetitivní ekonomiky je mimořádně obtížné odpovědět, nechceme-li opustit ten typ argumentace, kterému je obvyklé říkat vědecký. Jak velmi obtížné to je, nejlépe dokazuje právě to řešení, které dnes ekonomická obec považuje za nejlepší známé, tj. řešení, které předložil Gérard Debreu v návaznosti na svoji spolupráci s K. J. Arrowem v útlé monografii „Theory of Value“ z roku 1959.

Vědecká zásluha G. Debreua spočívá v tom, že aplikoval několik let známý matematický výsledek na několik desítek let známý ekonomický problém.

G. Debreu ukázal, že i na půdě společenských výzkumů je možné pracovat tak, aby obdržené výsledky byly, když nic jiného, konzistentní, sdělné, přehledné a elegantní, tj. aby byly legitimní v tom smyslu, jak to žádá standardní věda.

Gérard Debreu zemřel dne 31. 12. 2004 v Paříži ve věku 83 let.

Knihy

DEBREU, G. Theory of Value: An Axiomatic Treatment of Economic Equilibrium. Wiley, New York, 1959. Reprinted by Yale University Press, New Haven, 1971. French translation: Dunod, Paris, 1966. Spanish translation: Bosch, Barcelona, 1973. German translation: Springer-Verlag, Berlin, 1976. Japanese translation: Toyo Keizai Shinpo-Sha, Tokyo, 1977. Chapter 7 reprinted in Uncertainty in Economics, P. Diamond and M. Rothschild (eds.), Academic Press, 1978, p. 163-173.

DEBREU, G. Mathematical Economics: Twenty Papers of Gerard Debreu. Cambridge, Eng.: Cambridge University Press, 1983.

Články

DEBREU, G. The Coefficient of Reresource Utilization. Econometrica, 19, 1951, p. 273-292.

DEBREU, G. Definite and Semi-Definite Quadratic Forms, Econometrica. 20, 1952, p. 295-300.

DEBREU, G. A Social Equilibrium Existence Theorem. Proceedings of the National Academy of Sciences, 38, 1953, p. 597-607.

DEBREU, G., HERSTEIN, I. N. Non-negative Square Matrices. Econometrica, 21, 1953, 596-607. Reprinted in Readings in Mathematical Economics, 1, Value Theory, P. Newman (ed.), Johns Hopkins Press, 1968, p. 57-67.

DEBREU, G. A Classical Tax-Subsidy Problem. Econometrica, 22, 1954, p. 14-22.

DEBREU, G., ARROW, K. J. Existence of an Equilibrium for a Competitive Economy. Econometrica, 22, 1954, p. 265-290.

DEBREU, G. Valuation Equilibrium and Pareto Optimum. Proceedings of the National Academy of Sciences, 40, 1954, p. 584-592. Reprinted in Readings in Welfare Economics, K. Arrow and T. Scitovsky (eds.), R.D. Irwin, 1969, p. 39-45. German translation in Mathematische Wirtschaftstheorie, M. Beckman and R. Sato (eds.), Kiepenheuer and Witsch, 1975, p. 203-209.

DEBREU, G. Representation of a Preference Ordering by a Numerical Function. In Decision Processes, R.M. Thrall, C.H. Coombs, and R.L. Davis (eds.), Wiley, New York, 1954, p. 159-165. Reprinted in Readings in Mathematical Economics, 1, Value Theory, P. Newman (ed.), Johns Hopkins Press, 1968, p. 257-263. German translation in Mathematische Wirtschaftstheorie, M. Beckman and R. Sato (eds.), Kiepenheuer and Witsch, 1975, p. 113-118.

DEBREU, G. Market Equilibrium. Proceedings of the National Academy of Sciences, 42, 1956, p. 876-878.

DEBREU, G. Stochastic Choice and Cardinal Utility. Econometrica, 26, 1958, p. 440-444.

DEBREU, G. Cardinal Utility for Even-Chance Mixtures of Pairs of Sure Prospects. Review of Economic Studies, 26, 1959, p. 174-177.

DEBREU, G. Une économique de l´incertain. Economic Appliquée, 13, 1960, p. 111-116.

DEBREU, G. On´ An Identity in Arithmetic. Proceedings of the American Mathematical Society, 11, 1960, p. 220-221.

DEBREU, G. Topological Methods in Cardinal Utility Theory. In Mathematical Methods in the Social Sciences, 1959, K.J. Arrow, S. Karlin and P. Suppes (eds.), Stanford University Press, 1960, p. 16-26.

DEBREU, G. Review of ´Individual Choice Behavior: A Theoretical Analysis. by R. Duncan Luce, American Economic Review, 50, 1960, p. 186-188.

DEBREU, G. New Concepts and Techniques for Equilibrium Analysis. International Economic Review, 3, 1962, p. 257-273.

DEBREU, G. On a Theorem of Scart. Review of Economic Studies, 30, 1963, p. 177-180.

DEBREU, G., SCARF, H. A Limit Theorem on the Core of an Economy. International Economic Review, 4, 1963, p. 235-246. German translation in Mathematische Wirtschaftstheorie, M. Beckman and R. Sato (eds.), Kiepenheuer and Witsch, 1975, p. 210-221.

DEBREU, G. Non-negative Solutions of Linear Inequalities. International Economic Review, 5, 1964, p. 178-184.

DEBREU, G. Continuity Properties of Paretian Utility. International Economic Review, 5 xxxxxxx

DEBREU, G. Integration of Correspondences. Proceedings of the Fifth Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability, vol. II, part 1, L. LeCam and J. Neyman (eds.), University of California Press, 1967, p. 351-372.

DEBREU, G. Preference Functions of Measure Spaces of Economic Agents. Econometrica, 35, 1967, p. 111-122.

DEBREU, G. Economic Equilibrium. In Mathematical Systems Theory and Economics, H.W. Kuhn and G.P. Szego (eds.), Springer-Verlag, 1969, p. 11-12.

DEBREU, G. Neighboring Economic Agents. In La Décision, Colloques Internationaux du Centre National de la Recherche Scientifique no. 171, Paris, 1969, p. 85-90.

DEBREU, G. Economies with a Finite Set of Equilibria. Econometrica, 38, 1970, p. 387-392.

DEBREU, G., SCHMEIDLER, D. The Radon-Nikodym Derivative of a Correspondence. Proceedings of the Sixth Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability, Vol. II, L. LeCam, J. Neyman and E. Scott (eds.), University of California Press, 1972, p. 41-56.

DEBREU, G., SCARF, H. The Limit of the Core of an Economy. In Decision and Organization, C.B. McGuire and R. Radner (eds.), North-Holland Press, 1972, p. 283-295.

DEBREU, G. Smooth Preferences. Econometrica, 40, 1972, p. 603-615.

DEBREU, G. Excess Demand Functions. Journal of Mathematical Economics, 1, 1974, p. 15-21.

DEBREU, G. The Rate of Convergence of the Core of an Economy. Journal of Mathematical Economics, 2, 1975, p. 1-7.

DEBREU, G. Four Aspects of the Mathematical Theory of Economic Equilibrium. Proceedings of the International Congress of Mathematicians, Vancouver, 1974, p. 65-77. Russian translation in Uspehi Mathematicheskikh Nauk, 32, no. 1, 1977, p. 131-144. German translation in G. Debreu, Werttheorie, Springer-Verlag, 1976, p. 124-143. Japanese translation in G. Debreu, Kachi no Riron, Toyo Keizai, Shinpo-Sha, 1977, p. 183-209.

DEBREU, G. Least Concave Utility Functions. Journal of Mathematical Economics, 3, 1976, p. 121-129.

DEBREU, G. Regular Differentiable Economies. American Economic Review, 56, 1976, p. 280-287.

DEBREU, G. Smooth Preferences: a Corrigendum. Econometrica, 44, 1976, p. 831-832.

DEBREU, G., KOOPMANS, T. Sur la Decomposition Additive des Fonctions Quasiconvexes. Comptes Rendus des l´Academie des. Sciences, Paris, 239, no. 8, Serie I, Mathematique, 1981, p. 389-392.

DEBREU, G. Existence of Competitive Equilibrium. In Handbook of Mathematical Economics, vol. II, K. Arrow and M. Intriligator (eds.), North Holland Press, 1982.

DEBREU, G., KOOPMANS, T. Additively Decomposed Quasiconvex Functions. Mathematical Programming, 24, 1982, p. 1-38.

Zobrazit publikace v katalogu
Gérard Debreu