George Joseph Stigler

George Joseph Stigler se narodil 17. ledna roce 1911 v Rentonu, předměstí Seattlu, ve státě Washington, jako jediné dítě přistěhovalců z Evropy. V roce 1936 se oženil s kolegyní z Chicaga Margaretou L. Mackovou, se kterou měl tři syny. Zemřel v Chicagu 1. prosince 1991 ve věku 80 let.

Střední školy absolvoval G. Stigler v Seattlu, poté studoval na Washington University, Northwestern University a posléze na University of Chicago, což považoval za hlavní součást svých studií a kde obhájil v roce 1938 doktorát.

Stiglerova životní dráha byla „obyčejnou“ dráhou amerického universitního profesora: pojila se v ní pevná a suverénní znalost oboru, neustále zdokonalovaná přednášením a neustále kriticky dobrušovaná zkušenostmi dopadu formulací na růst studentů s vlastní vědeckou prací, která přednášený obor posouvá o nové krůčky, ihned ověřované testem kritického přijetí u kolegů i testem sdělitelnosti studentům.

Přednášel na Iowa State College, University of Minnesota, University of Columbia, Brown´s university a University of Chicago. Vycházel z toho, že „ústředním úkolem empirické vědy, jako je ekonomie, je poskytnout všeobecné pochopení událostí v reálném světě a nakonec všechny její teorie a techniky musí být nástrojem řešení tohoto úkolu“.

Od roku 1938, kdy vstoupil do oboru publikací z teorie cen, napsal dlouhou řadu studií, které měly vždy něco společného: na počátku byl silně pociťovaný rozpor mezi výpověďmi přijímané ekonomické teorie a empiricky pozorovanými jevy tržního procesu a na konci výzkumné práce pak nikoli zbourání existující stavby ekonomické teorie, nýbrž její doplnění a zjemnění. V jedné oblasti za druhou budoval G. Stigler mosty mezi teorií a fakty a řešil zdánlivé rozpory mezi nimi.

Stiglerova vytrvalost ve sběru a vyhodnocování empirických dat jej přivedla kromě samotného rozvinutí ekonomické statistiky k mnoha dalším objevům a k rozbití mnoha zavedených klišé. Podařilo se mu například objasnit problém rozptylu cen, vysvětlil chování státu v oblasti regulačních opatření a ekonomického zákonodárství.

Jeho vysvětlení chování státu v oblasti regulačních opatření a ekonomického zákonodárství je založeno na aplikaci teorie chování maximalizujícího užitek. Jakmile může ekonom identifikovat náklady na různá jednání a výnosy z něho, tato teorie mu umožní s uspokojivou úspěšností predikovat chování. G. Stigler tedy předpokládal, že stát a státní úředníci jsou subjekty, maximalizujícími svůj vlastní užitek. Utkal se tak s představou státu jako odosobnělé instituce, sledující nezainteresovaně obecné dobro. Podařilo se mu ukázat, že ekonomické zákonodárství a hospodářskopolitická opatření jsou zpravidla utvářena tak, že zvýhodňují spíše jednotlivé zájmy výrobců, firem, odvětví a skupin povolání než obecnou veřejnost. Vysvětlením je, že se konkrétním zájmovým skupinám podařilo ovlivnit zákonodárství a hospodářskou politiku ve svůj vlastní prospěch. Tento závěr je mimořádně významný. Znamená, že regulace není a nejspíše nemůže být „exogenní“ silou sloužící ekonomice jako celku, nýbrž jen dalším endogenním výsledkem samotného ekonomického procesu. Je-li tomu tak, potom je třeba velmi opatrně přistupovat k očekávání, že regulační opatření státu budou sloužit jako nástroj cílevědomého zdokonalování společnosti.

G. Stigler jako prominentní člen chicagské školy, prosazující ekonomický přístup k vysvětlování veškerého lidského chování, se svými mnohostrannými a pestrými aplikacemi zasloužil i o to, že je ekonomie stále více chápána jako obecné analytické soustrojí, že se z ní stala „imperiální“ věda, stále více schopná vysvětlovat jevy i v sousedních společenskovědních disciplínách.

Knihy

STIGLER, G. J. Production and Distribution Theories. New York: Macmillan, 1941.

STIGLER, G. J. The Theory and Competitive Price. New York: Macmillan, 1942.

STIGLER, G. J. The Theory of Price. New York: Macmillan, 1946.

STIGLER, G. J., FRIEDMAN, M. Roofs or Ceillings?. Irvington-on-Hudson, N.Y.: Foundation for Economic Education, 1946.

STIGLER, G. J. Domestic Servants in the United States. New York: National Bureau of Economic Research, 1946.

STIGLER, G. J. Trends in Output and Employment. New York: National Bureau of Economic Research, 1947.

STIGLER, G. J. Five Lectures on Economic Problems. New York: Longmans, Green Co., 1949.

STIGLER, G. J. Employment and Compensation in Education. New York: National Bureau of Economic Research, 1950.

STIGLER, G. J., BOULDING, K. Readings in Price Theory, Homewood, III.: Richard D. Irwin, 1953.

STIGLER, G. J. Trends in Employment in the Service Industries. National Bureau of Economic Research, Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1956.

STIGLER, G. J., BLANK, D. The Demand and Supply of Scientific Personnel. National Bureau of Economic Research, Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1957.

STIGLER, G. J. Ed. Selections from „The Wealth of Nations“. New York: Appleton-Century-Crofts, 1957.

STIGLER, G. J. The Price Statistics of the Federal Government. A report to the Office of Statistical Standards, Bureau of the Budget, General Series, no. 73, New York: National Bureau of Economic Research, Inc., 1961.

STIGLER, G. J. The Intellectual and the Marketplace. Free Press of Glencoe, 1963.

STIGLER, G. J., SAMUELSON, P.A Dialogue on the Proper Economic Role of the State. Selected Papers, no. 7, Chicago: University of Chicago Graduate School of Business, 1963.

STIGLER, G. J. An Invitation to Controversy. Printed privately, 1965.

STIGLER, G. J. Capital and Rates of Return in Manufacturing Industries. National Bureau of Economic Research, Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1963.

STIGLER, G. J. The Tactics of Economic Reform. Selected Papers, no. 13, Chicago: University of Chicago Graduate School of Business, 1964.

STIGLER, G. J. Essays in the History of Economics. Chicago: University of Chicago Press, 1965.

STIGLER, G. J. The Organization of Industry. Homewood, III.: Richard D. Irwin, 1968.

STIGLER, G. J., KINDAHL, J. K. The Behavior of Industrial Prices. National Bureau of Economic Research, New York: Columbia University Press, 1970.

STIGLER, G. J. Modern Man and His Corporation. Selected Papers, no. 39, Chicago: University of Chicago Graduate School of Business, 1971.

STIGLER, G. J., COHEN, M. F. Can Regulatory Agencies Protect the Consumer?. Washington, D.C.: American Enterprise Institute, 1971.

STIGLER, G. J. The Citizen and the State. Chicago: University of Chicago Press, 1975.

STIGLER, G. J. The Economist as Preacher, and Other Essays. Chicago: University of Chicago Press, 1982.

Články

STIGLER, G. J. The Economics of Carl Menger. Journal of Political Economy, April 1937.

STIGLER, G. J. Theory of Imperfect Competition. Journal of Farm Economics, August 1937.

STIGLER, G. J. Social Welfare and Differential Prices. Journal of Political economy, August 1938.

STIGLER, G. J. Production and Distribution in the Short Run. Journal of Political Economy, June 1939.

STIGLER, G. J. Limitations of Statistical Demand Curves. Journal of American Statistical Association, September 1939.

STIGLER, G. J. Notes on the Theory of Duopoly. Journal of Political Economy, August 1940.

STIGLER, G. J. The Extent and Bases of Monopoly. American Economic Review, Proceedings, June 1942.

STIGLER, G. J. The New Welfare Economics. American Economic Review, June 1943.

STIGLER, G. J. The Cost of Subsistence. Journal of Farm Economics, May 1945.

STIGLER, G. J. The Economics of Minimum Wage Legislation. American Economic Review, June 1946.

STIGLER, G. J. Notes on the History of the Giffen Paradox. Journal of Political Economy, April 1947.

STIGLER, G. J. Stuart Wood and the Marginal Productivity Theory. Quarterly Journal of Economics, August 1947.

STIGLER, G. J. The Kinky Oligopoly Demand Curve and Rigid Prices. Journal of Political Economy, October 1947.

STIGLER, G. J. An Academic Episode. Bulletin of the American Association of University Professors, Winter 1947.

STIGLER, G. J. A Survey of Contemporary Economics. Journal of Political Economy, April 1949

STIGLER, G. J. A Theory of Delivered Price Systems. American Economic Review, December 1949.

STIGLER, G. J. Two statements of monopoly. In Hearings before the Subcommittee on the Study of Monopoly Power, Committee on the Judiciary, House of Representatives, April 17-May 11, 1950.

STIGLER, G. J. Monopoly and Oligopoly by Merger. American Economic Review, Proceedings, May 1950.

STIGLER, G. J. The Development of Utility Theory, part 1. Journal of Political Economy, August 1950.

STIGLER, G. J. The Development of Utility Theory, part 2. Journal of Political Economy, October 1950.

STIGLER, G. J. The Division of Labor Is Limited by the Extent of the Market. Journal of Political Economy, June 1951.

STIGLER, G. J. Specialism: A Dissenting Opinion. Bulletin of the American Association of University Professors, Winter 1952.

STIGLER, G. J. The Ricardian Theory of Value and Distribution. Journal of Political Economy, June 1952.

STIGLER, G. J. Sraffa´s Ricardo. American Economic Review, September 1953.

STIGLER, G. J. The Early History of Empirical Studies of Consumer Behavior. Journal of Political Economy, April 1954.

STIGLER, G. J. The Economist Plays with Blocs. American Economic Review, Proceedings, May 1954.

STIGLER, G. J. Schumpeter´s History of Economic Analysis. Journal of Political Economy, August 1954.

STIGLER, G. J. The Nature and Role of Originality in Scientific Progress. Economica, November 1955.

STIGLER, G. J. Mergers and Preventive Anti-Trust Policy. Pennsylvania Law Review, November 1955.

STIGLER, G. J. The Statistics of Monopoly and Merger. Journal of Political Economy, February 1956.

STIGLER, G. J. Industrial Organization and Economic Progress. In The State of the Social Sciences, edited by L. D. White, Chicago: University of Chicago Press, 1956.

STIGLER, G. J. Perfect Competition, Historically Contemplated. Journal of Political Economy, February 1957.

STIGLER, G. J. The Tenable Range of Functions of Local Government. In Federal Expenditure Policy for Economic Growth and Stability, Joint Economic Committee, Washington, D.C., November 5, 1957.

STIGLER, G. J. Ricardo and the 93% Labor Theory of Value. American Economic Review, June 1958.

STIGLER, G. J. The Goals of Economic Policy. Journal of Business, July 1958.

STIGLER, G. J. The Economies of Scale. Journal of Law and Economics, October 1958.

STIGLER, G. J. Bernard Shaw, Sidney Webb, and the Theory of Fabian Socialism. Transactions of the American Philosophical Society, June 1959.

STIGLER, G. J. The Politics of Political Economists. Quarterly Journal of Economics, November 1959.

STIGLER, G. J. The Influence of Events and Policies on Economic Theory. American Economic Review, May 1960.

STIGLER, G. J. Prometheus Incorporated: Conformity or Coercion?. In Social Control in a Free Society, edited by R. Spiller, Benjamin Franklin Lectures, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1960.

STIGLER, G. J. The Economics of Information. Journal of Political Economy, June 1961.

STIGLER, G. J. Private Vice and Public Virtue. Journal of Law and Business, October 1961.

STIGLER, G. J. Economic Problems in Measuring Changes in Productivity. In Output, Input, and Productivity Measurement. Studies in Income and Wealth, vol. 25, Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1961.

STIGLER, G. J. Administered Prices and Oligopolistic Inflation. Journal of Business, January 1962.

STIGLER, G. J. Henry L. Moore and Statistical Economics. Econometrica, January 1962.

STIGLER, G. J. Marshalľs Principles after Guillebaud. Journal of Political Economy, June 1962.

STIGLER, G. J. Information in the Labor Market. Journal of Political Economy, Supplement, October 1962.

STIGLER, G. J., FRIEDLAND, C. What can Regulators Regulate? The Case of Electricity. Journal of Law and Economics, October 1962.

STIGLER, G. J. Elementary Economic Education. American Economic Review, Proceedings, May 1963.

STIGLER, G. J. United States v. Loew´s Inc.: A Note on Block-Booking. Supreme Court Review, Chicago: University of Chicago Press, 1963.

STIGLER, G. J. A Theory of Oligopoly. Journal of Political Economy, February 1964.

STIGLER, G. J. Public Regulation of the Securities Markets. Journal of Business, April 1964.

STIGLER, G. J. Comment on The S.E.C. through a Glass Darkly by I. Friend and E.S. Herman. Journal of Business, October 1964.

STIGLER, G. J. The Ecoomist and the State. American Economic Review, March 1965.

STIGLER, G. J. Textual Exegesis as a Scientific Problem. Economica, November 1965.

STIGLER, G. J. The Dominant Firm and the Inverted Umbrella. Journal of Law and Economics, October 1965.

STIGLER, G. J. The Formation of Economic Policy. In Current Problems in Political Economy, Greencastle, Ind.: Depauw University, 1965.

STIGLER, G. J. The Economic Effects of the Antitrust Laws. Journal of Law and Economics, October 1966.

STIGLER, G. J. The Changing Problem of Oligopoly. Il Politico, June 1967.

STIGLER, G. J. Imperfections in the Capital Market. Journal of Political Economy, 1967.

STIGLER, G. J. The Foundations and Economics. In U.S. Philanthropic Foundations, edited by Warren Weaver, New York: Harper and Row, 1967.

STIGLER, G. J. Price and Non-Price Competition. Journal of Political Economy, January/February 1968.

STIGLER, G. J. Review of Essays on Economics and Society, by John Stuart Mill. University of Toronto Quarterly, October 1968.

STIGLER, G. J. Competition, Henry L. Moore. International Encyclopedia of the Social Sciences, vol. 3, Edited by David L. Sills, New York: Macmillan, 1968.

STIGLER, G. J. Task Force Report on Productivity and Competition. In Hearings before the Special Subcommittee on Small Business and the Robinson-Patman Act: Select Committee on Small Business, Washington, D.C., October 7-9 1969.

STIGLER, G. J. Does Economics Have a Useful Past?. History of Political Economy, Fall 1969.

STIGLER, G. J. Director´s Law of Public Income Redistribution. Journal of Law and Economics, April 1970.

STIGLER, G. J. The Optimum Enforcement of Laws. Journal of Political Economy, May/June 1970.

STIGLER, G. J. The Case, if Any, for Economic Literacy. Journal of Economic Education, Spring 1970.

STIGLER, G. J. The Theory of Economic Regulation. Bell Journal of Economics and Management Science, Spring 1971.

STIGLER, G. J. Smith´s Travels on the Ship of State. History of Political Economy, Fall 1971.

STIGLER, G. J. The Law and Economics of Public Policy: A Plea to the Scholars. Journal of Legal Studies, January 1972.

STIGLER, G. J. The Process of Economic Regulation. Antitrust Bulletin, Spring 1972.

STIGLER, G. J. Economic Competition and Political Competition. Public Choice, Fall 1972.

STIGLER, G. J. The Adoption of the Marginal Utility Theory. History of Political Economy, Fall 1972.

STIGLER, G. J. General Economic Conditions and National Elections. American Economic Review, May 1973.

STIGLER, G. J., KINDAHL, J. K. Industrial Prices, as Administered by Dr. Means. American Economic Review, September 1973.

STIGLER, G. J. Regulation: The Confusion of Means and Ends. In Regulating New Drugs, Chicago: University of Chicago Press, 1973.

STIGLER, G. J., BECKER, G. Law Enforcement, Malfeasance, and Compensation of Enforcers. Journal of Legal Studies, January 1974.

STIGLER, G. J. Free Riders and Collective Action. Bell Journal of Economics and Management Science, Autumn 1973.

STIGLER, G. J. Price System. Encyclopaedia Britannica, 15th ed., 1974.

STIGLER, G. J., FRIEDLAND, C. The Citation Practices of Doctorates in Economics. Journal of Political Economy, June 1975.

STIGLER, G. J. Do Economists Matter?. Southern Economic Journal, January 1976.

STIGLER, G. J. The Sizes of Legislatures. Journal of Legal Studies, January 1976.

STIGLER, G. J. The Xistence of X-Efficiency. American Economic Review, March 1976.

STIGLER, G. J. The Successes and Failures of Professor Smith. Journal of Political Economy, December 1976.

STIGLER, G. J. The Scientific Uses of Scientific Biography, with Special Reference to J.S. Mill. In James and John Stuart Mill: Papers of the Centenary Conference, edited by J.M. Robson and M. Laine, Toronto: University of Toronto Press, 1976.

STIGLER, G. J., BECKER, G. De Gustibus Non Est Disputandum. American Economic Review, March 1977.

STIGLER, G. J. The Literature of Economics: The Case of the Kinked Oligopoly Demand Curve. Economic Inquiry, April 1978.

STIGLER, G. J. Wealth and Possibly Liberty. Journal of Legal Studies, June 1978.

STIGLER, G. J., FRIEDLAND, C. The Pattern of Citation Practices in Economics. History of Political Economy, Spring 1979.

STIEGLER, G. J. An Introduction to Privacy in Economics and Politics. Journal of Legal Studies, December 1980.

STIEGLER, G. J. Merton on Multiples, Denied and Affirmed. In Science and Social Structure: A Festschrift for Robert K. Merton. Transactions of the New York Academy of Sciences, series 2, vol. 39, New York: New York Academy of Sciences, 1980.

STIGLER, G. J. Economics or Ethics. In The Tanner Lectures on Human Values, vol. 2 Salt Lake City: University of Utah Press, 1981.

STIGLER, G. J., FRIEDLAND, C. The Literature of Economics: The Case of Berle and Means. Journal of Law and Economics, 1983.

Knižní recenze

STIGLER, G. J. La Theorie des Besoins de Carl Menger, by H.S. Block, American Economic Review, June 1939.

STIGLER, G. J. Introduction to Economic Analyses, by A.M. McIsaac and J.G. Smith, Journal of Political Economy, June 1939.

STIGLER, G. J. Elements of Modern Economics, by A.L. Meyers, Journal of Political Economy, June 1939.

STIGLER, G. J. A Study in the Pure Theory of Production, by S. Carlson, American Economic Review, June 1940.

STIGLER, G. J. The Control of Competition in Canada, by L.G. Reynolds, Journal of Farm Economics, November 1940.

STIGLER, G. J. Anticipations, Uncertainty and Dynamic Planning, by A.G. Hart, American Economic Review, June 1941.

STIGLER, G. J. Review of ten T.C.E.C. monographs, American Economic Review, September 1941.

STIGLER, G. J. Economic Analysis, by K.E. Boulding, Journal of Political Economy, December 1941.

STIGLER, G. J. Fiscal Planning for Total War, by W.L. Crum et al., Journal of Political Economy, February 1943.

STIGLER, G. J. National Income and Its Composition 1919-1938, by S. Kuznets, Journal of Farm Economics, May 1943.

STIGLER, G. J. Entrepreneural Costs and Price, by G.J. Cady, Journal of Political Economy, June 1943.

STIGLER, G. J. Outlay and Income in the U.S., by H. Barger, Journal of Farm Economics, August 1943.

STIGLER, G. J. Social Science Principles in the Light of Scientific Method, by J. Mayer, American Economic Review, September 1943.

STIGLER, G. J. The Economics of Price Determination, by C. Clive Saxton, Journal of Political Economy, February 1944.

STIGLER, G. J. Wage Determination under Trade Unions, by J. Dunlop, Journal of Political Economy, December 1944.

STIGLER, G. J. Economics of Control, by A. Lerner, Political Science Quarterly, March 1945.

STIGLER, G. J. The Economics of Peace, by K. Boulding, Journal of Political Economy, August 1946.

STIGLER, G. J. Lapses from Full Employmeent, by A.C. Pigou, American Economic Review, December 1946.

STIGLER, G. J. Large and Small Business, by J. Steindl, Journal of Political Economy, February 1947.

STIGLER, G. J. A National Policy for the Oil Industry, by E.V. Rostow, Yale Law Journal, June 1948.

STIGLER, G. J. Investment Location, and Size of Plant, by P.S. Florence, Journal of Political Economy, December 1948.

STIGLER, G. J. Pricing, Distribution and Employment, by J.S. Bain, American Economic Review, December 1948.

STIGLER, G. J. The Foundations of Economic Analysis, by P.A. Samuelson, Journal of American Statistical Association, December 1948.

STIGLER, G. J. Labor Productivity Dunctions in Meat Packing, by W.H. Nicholls, Journal of Farm Economics, February 1949.

STIGLER, G. J. Competition among the Few, by W. Fellner, American Economic Review, September 1950.

STIGLER, G. J. The Dynamic Economy, by H. Moulton, Journal of Political Economy, February 1951.

STIGLER, G. J. The American Cigarette Industry, by R. Tennant, Yale Law Journal, May 1951.

STIGLER, G. J. Divergence between Plant and Company Concentration, F.T.C., Journal of American Statistical Association, September 1951.

STIGLER, G. J. The Theory of Investment of the Firm, by F. Lutz and V. Lutz, American Economic Review, March 1952.

STIGLER, G. J. The Malthusian Controversy, by K. Smith, Journal of American Statistical Association, June 1952.

STIGLER, G. J. The Works and Correspondence of David Ricardo, edited by P. Sraffa, Econometrica, July 1952.

STIGLER, G. J. The Economics of the International Patent System, by E. Penrose, Journal of Political Economy, August 1952.

STIGLER, G. J. The Development of Economic Thought, edited by H.W. Spiegel, Kyklos 6, no. 87, 1953.

STIGLER, G. J. Thorstein Veblen: A Critical Interpretation, by D. Riesman, The Freeman, February 8 1954.

STIGLER, G. J. The Logic of British and American Industry, by P.S. Florence, Journal of Political Economy, February 1955.

STIGLER, G. J. The Hard-Surface Floor-Covering Industry, by R. Lanzilotti, Journal of Political Economy, October 1956.

STIGLER, G. J. The Alphabet of Economic Science, by P.H. Wicksteed, Econometrica, October 1956.

STIGLER, G. J. The Meaning and Validity of Economic Theory, by L. Rogin, American Economic Review, March 1957.

STIGLER, G. J. A Revision of Demand Theory, by J.R. Hicks, Journal of Political Economy, April 1957.

STIGLER, G. J. Hight-Talent Manpower for Science and Industry, by J.D. Brown and F. Harbison, Southern Economic Journal, July 1958.

STIGLER, G. J. Ricardian Economics, by M. Blaug, Journal of Political Economy, December 1959.

STIGLER, G. J. The Manchester School of Economics, by W.D. Grampp, Economica, August 1961.

STIGLER, G. J. A History of Economics Thought, by O.H. Taylor, American Economic Review, June 1961.

STIGLER, G. J. Economic Philosophy, by J. Robinson, Journal of Political Economy, April 1963.

STIGLER, G. J. Fabian Socialism and English Politics, 1884-1918, by A.M. McBriar, The Story of Fabian Socialism, by M. Cole, Victoria Studies, June 1963.

STIGLER, G. J. Free Trade in Books: A Study of the London Book Trade since 1800, by James J. Barnes, Explorations in Entrepreneurial History, Winter 1965.

STIGLER, G. J. The Business Establishment, edited by Earl F. Cheit, and The U.S. Economy, by John Davenport, New York Herald Tribune Book Week, January 31 1965.

STIGLER, G. J. The Great Delusion, by Walter H. Nelson, Chicago Tribune, July 11 1965.

STIGLER, G. J. John Rae: Political Economist, by R. Warren James, Journal of Political Economy, December 1965.

STIGLER, G. J. Principles of Political Economy, by John Stuart Mill, Journal of Political Economy, February 1966.

STIGLER, G. J. Modern Capitalism: The Changing Balance of Public and Private Power, by Andrew Shonfield, New York Herald Tribune Book Week, April 10 1966.

STIGLER, G. J. The Stationary Economy, by J.E. Meade, Economica, November 1966.

STIGLER, G. J. New Dimensions of Political Economy, by Walter Heller, New York Review of Books, December 29 1966.

STIGLER, G. J. Ambassador to the Industrial State, by J.K. Galbraith, Reith Lectures, New York Times, January 28 1967.

STIGLER, G. J. The Travel Diaries of T.R. Malthus, by Patricia James, Journal of Political Economy, February 1967.

STIGLER, G. J. The New Industrial State, by J.K. Galbraith, Wall Street Journal, June 26 1967.

STIGLER, G. J. The Doctor Shortage, by Rashi Fein, Science, December 29 1967.

STIGLER, G. J. The Rich and the Super Rich, by F. Lundberg, New York Times, July 28 1968.

STIGLER, G. J. The Guaranteed Society, by L. Baker, Washington Post Book World, September 8 1968.

STIGLER, G. J. Events, Ideology and Economic Theory, by Robert V. Eagly, Journal of Economic History, June 1969.

STIGLER, G. J. Think: A Biography of the Watsons and IBM, by William Rodgers, Science, December 12 1969.

STIGLER, G. J. The Evolution of Modern Economic Theory, by L. Robbins, Economica, November 1970.

STIGLER, G. J. Wealth of Nations, by Adam Smith, Journal of Political Economy, February 1977.

STIGLER, G. J. The Early Economic Writings of Alfred Marshall, 1867-1890, by J.K. Whitaker, Journal of Economic Literature, March 1977.

STIGLER, G. J. The Age of Uncertainty (book and BBC television series), by J.K. Galbraith, National Review, May 1977.

STIGLER, G. J. On Revolutions and Progress in Economic Knowledge, by Terence W. Hutchison, Minerva, Winter 1978.

STIGLER, G. J. The Politics of Regulation, by James Q. Wilson, Wall Street Journal, August 1 1980.

STIGLER, G. J. The Economics of David Ricardo, by Samuel Hollander, Journal of Economic Literature, March 1981.

Fejetony

STIGLER, G. J. Discussion of cost functions, American Economic Review, Proceedings, March 1940.

STIGLER, G. J. A Note on Discontinuous Cost Curves, American Economic Review, December 1940.

STIGLER, G. J. A Note on Price Discrimination in Steel, American Economic Review, June 1942.

STIGLER, G. J. Labor Productivity and Size of Farm: A Statistical Pitfall, Journal of Political Economy, August 1946.

STIGLER, G. J. Professor Lester and the Marginalists, American Economic Review, March 1947.

STIGLER, G. J. Discussion of oligopoly, American Economic Review, Proceedings, May 1950.

STIGLER, G. J. Discussion of methodology, American Economic Review, Proceedings, May 1951.

STIGLER, G. J. The Case Against Big Business, Fortune, May 1952.

STIGLER, G. J. Introduction to Business Concentration and Price Policy, National Bureau Economic Research, Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1954.

STIGLER, G. J. Note on Mathematics in Economics, Review of Economics and Statistics, August 1955.

STIGLER, G. J. Discussion of antitrust policy, American Economic Review, Proceedings, May 1956.

STIGLER, G. J. Foreword to Merger Movements in American Industry, 1895-1956, by R.L. Nelson, National Bureau of Economic Research, Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1959.

STIGLER, G. J. The Economic Role of the State, Alumni Association Newsletter, University of Chicago Graduate School of Business, Winter 1961.

STIGLER, G. J. Archibald versus Chicago, Review of Economic Studies, October 1962. Preface to Diversification and Integration in American Industry, by M. Gort: New York: National Bureau Economic Research.

STIGLER, G. J. Comment on „On the Chicago School of Economics“, by H. Lawrence Miller, Jr., Journal of Political Economy, February 1962.

STIGLER, G. J. Policies for Economic Growth, American Bankers´Association Symposium, Washington, D.C., 1963.

STIGLER, G. J. Financial Intermediaries and the Allocation of Capital, Conference of the U.S. Savings and Loan League, Chicago, 1964.

STIGLER, G. J. Competition and Concentration, Challenge, January 1964.

STIGLER, G. J. The Problem of the Negro, New Guard, December 1965.

STIGLER, G. J. Private Enterprise and Public Intelligence, American Banker´s Association Symposium, Washington, D.C., 1966.

STIGLER, G. J. The Unjoined Debate, Chicago Today, Winter 1966.

STIGLER, G. J. The Economics of Conflict of Interest, Journal of Political Economy, February 1967.

STIGLER, G. J. Alice in Fundland, Barrons, February 27 1967.

STIGLER, G. J. Comment on „The Application of an Entropy Theory of Concentration to the Clayton Act“, by M.O. Finkelstein and R.M. Friedberg, Yale Law Journal, March 1967.

STIGLER, G. J. Alfred Marshall´s Lectures on Progress and Poverty, Journal of Law and Economics, April 1969.

STIGLER, G. J. Preface to Risk, Uncertainty and Profit, by F.H. Knight, Chicago: University of Chicago Press, 1970.

STIGLER, G. J., FRIEDLAND, C. Profits of Defense Contractors, American Economic Review, September 1971.

STIGLER, G. J. Discussion on the Report of the Commission on Financial Structure and Regulation. The Journal of Finance, May 1972.

STIGLER, G. J. A Sketch of the History of Truth in Teaching, Journal of Political Economy, March/April 1973.

STIGLER, G. J. In Memoriam: Frank Knight as Teacher, Journal of Political Economy, May/June 1973.

STIGLER, G. J. Thought Control on the Campus, Commencement address Carnegie Mellon Chronicle of Higher Education, August 13 1973.

STIGLER, G. J. In Memoriam: F.H. Knight, American Economic Review, December 1973.

STIGLER, G. J. Henry Calvert Simons, Journal of Law and Economics, April 1974.

STIGLER, G. J. Buyer´s Prices, Seller´s Prices, and Price Flexibility: Reply, American Economic Review, June 1975.

STIGLER, G. J. Comment on Determinants of Participation in Presidential Elections, by O. Ashenfelter and S. Kelley, Jr., Journal of Law and Economics, December 1975.

STIGLER, G. J. Comment on „The Effects of Economic Policies on Votes for the Presidency: Some Evidence from Recent Elections“, by A Meltzer and M. Vellrath, Journal of Law and Economics, December 1975.

STIGLER, G. J. The Conference Handbook, Journal of Political Economy, February 1977.

STIGLER, G. J. Babbage on Monopoly Price, History of Economics Society Bulletin, Winter 1979.

STIGLER, G. J. Why Have the Socialists Been Winning?, ORDO 30, 1979.

STIGLER, G. J. Malthus on Gluts, History of Economics Society Bulletin, Winter 1980.

STIGLER, G. J. Occupational Licensure for Economists?, In Occupational Licensure and Regulation, by S. Rottenberg, Washington, D.C.: American Enterprise Institute, 1980.

STIGLER, G. J. A Historical Note on the Short Run: Marshall and Friedman, History of Economics Society Bulletin, Winter 1981.

STIGLER, G. J. The Economists and the Problem of Monopoly, American Economic Review, Proceedings, May 1982.

STIGLER, G. J. Economists and Public Policy, American Enterprise Institute, Washington, D.C., 1982.

Zobrazit publikace v katalogu
George Joseph Stigler