Robert Emerson Lucas

Robert Emerson Lucas, Jr. se narodil 15. září 1937 v americkém městě Yakima ve státě Washington. Studoval historii na University of Chicago (absolutorium 1959), kde získal také v roce 1964 doktorát z ekonomie. V Chicagu přednášel ekonomii od roku 1962 do roku 1963, v letech 1963 – 74 byl členem fakulty na Carnegie-Mellon University. V roce 1975 byl jmenován profesorem ekonomie v Chicagu. V letech 1986 – 88 byl předsedou Department of Economics a v roce 1988 byl jmenován editorem časopisu Journal of Political Economy, kde působí dodnes. Od roku 1987 pracoval také jako vicepresident Americké ekonomické asociace. R. Lucas je rovněž členem Národní akademie věd a druhým vicepresidentem Ekonometrické společnosti.

Hlavní význam Lucasových prací, především z počátku 70. let, spočívá v tom, že zásadním způsobem ovlivnily jak směr ekonomického výzkumu v oblasti makroekonomie, tak nepřímo i způsob uvažování o hospodářské politice. Vzato z metodologického hlediska, Lucasův přínos pro ekonomii spočívá v aplikaci hypotézy racionálních očekávání, kterou původně formuloval ve svém slavném článku z roku 1961 John Muth. Díky Lucasovi získala tato hypotéza, které byla do té doby věnována pouze povrchní pozornost, prominentní místo v ekonomickém výzkumu.

Teoretické rozpracování této hypotézy, stejně tak jako její následné empirické verifikace, zásadním způsobem změnily způsoby, jakým nejprve ekonomové a posléze i politikové uvažovali o cílech a možnostech hospodářské politiky, především pokud jde o vztah mezi změnami zaměstnanosti a cenové hladiny, jenž je známý jako Phillipsova křivka.

Na základě empirických pozorování R. Lucas v článku „Some International Evidence on Output-Inflation Tradeoffs“ (American Economic Review, June 1973) ukazuje, že čím vyšší je v určité zemi tempo růstu cenové hladiny, tím méně reaguje reálná produkce na změny cenové hladiny. Tuto pozorovanou závislost vysvětluje tím, že při vysoké inflaci jsou pohyby agregátní cenové hladiny dominující a zastiňují pohyby místních cen, které postihují pouze jednotlivé výrobky.

Lucas zadal svojí kritikou tradičních modelů podnět k rozvoji nového přístupu k modelování, k němuž sám nemalou měrou přispěl. Aby bylo možné vyhodnocovat s pomocí makroekonometrických modelů důsledky hospodářskopolitických změn, je nutné formulovat takové modely, jejichž vztahy (koeficienty) nejsou na změnách hospodářské politiky závislé. Tuto podmínku splňují rovnovážné modely s racionálními očekáváními.

Lucasovy práce přispěly k rozvoji rozsáhlého výzkumného programu, tzv. rovnovážné teorie hospodářských cyklů. Tento výzkum se zaměřuje na zkoumání reálných a peněžních šoků, ovlivňujících vývoj hospodářských cyklů.

O Lucasově nevyčerpatelné energii svědčí i skutečnost, že se v poslední době začal věnovat výzkumu teorie hospodářského růstu. Ve svém článku „Making a Miracle“ (Econometrica, Vol. 61, March 1993) analyzuje schopnost současných teorií ekonomického růstu vysvětlit tzv. zázračný růst v některých asijských zemích.

R. Lucas svou teoretickou prací významně přispěl k tomu, že začala být měnové stabilitě přisuzována při formování hospodářské politiky větší váha, což vyvolalo nutnost růstu politické nezávislosti centrálních bank, které tak mohou lépe sledovat svůj cíl – nízkou inflaci. Výsledkem je, že v řadě zemí je dnes inflace na historicky nízké úrovni a tato finanční stabilita vytváří příznivější předpoklady pro rychlý hospodářský růst.

Knihy

LUCAS, R. E., Jr. Substitution Between Labor and Capital in U.S. Manufacturing; 1929-1958. Unpublished
University of Chicago doctoral dissertation.

LUCAS, R. E., Jr. Capital-Labor Substitution in U.S. Manufacturing. In: A. C. Harberger and M. J. Bailey, eds., The Taxation of Income from Capital, Washington: The Brookings Institution, 1969.

LUCAS, R. E., Jr., RAPPING, L. A. Real Wages, Employment and Inflation. In: E. S. Phelps et al., The New Microeconomics in Employment and Inflation Theory, New York: W.W. Norton, 1970.

Rational Expectations and Econometric Practice. Edited by R. E. Lucas, Jr., T. J. Sargent. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1981.

LUCAS, R. E., Jr. Studies in Business-Cycle Theory. Cambridge: MIT Press, 1981.

LUCAS, R. E., Jr. Models of Business Cycles. Oxford, England: Basil Blackwell, 1991.

LUCAS, R. E., Jr., STOKEY, N. L., PRESCOTT, E. C. Recursive Methods in Economic Dynamics. Cambridge: Harvard University Press, 1989.

Články, working papers, ostatní

LUCAS, R. E., Jr., GRILLICHES, Z., MADDALA, G. S., WALLACE, N. Notes on Estimated Aggregate Quarterly Consumption Functions. Econometrica, 1962.

LUCAS, R. E., Jr. Optimal Investment Policy and the Flexible Accelerator. International Economic Review, 1967.

LUCAS, R. E., Jr. Tests of a Capital-Theoretic Model of Technological Change. Review of Economic Studies, 1967.

LUCAS, R. E., Jr. Adjustment Costs and the Theory of Supply. Journal of Political Economy, 4, 1967, p. 21-34.

LUCAS, R. E., Jr., McGUIRE, T., FARLEY, J., RING, W. Estimation and Inference for Linear Models in which Subsets of the Dependent Variable are Constrained. Journal of the American Statistical Association, 1968.

LUCAS, R. E., Jr., RAPPING, L. Real Wages, Employment, and Inflation. Journal of Political Economy, 77, 1969, p. 721-754.

LUCAS, R. E., Jr., RAPPING, L. Price Expectations and the Phillips Curve. American Economic Review, 1970.

LUCAS, R. E., Jr., PRESCOTT, E. C. Investment under Uncertainty. Econometrica, 39, 1971, p. 659-681.

LUCAS, R. E., Jr. Optimal Management of a Research and Development Project. Management Science, 1971.

LUCAS, R. E., Jr., PRESCOTT, E. C. A Note on Price Systems in Infinite Dimensional Space. International Economic Review, 1972.

LUCAS, R. E., Jr. Expectations and the Neutrality of Money. Journal of Economic Theory, 4, 1972, p. 103-124.

LUCAS, R. E., Jr., RAPPING, L. Unemployment in the Great Depression: Is There a Full Explanation?, Journal of Political Economy, 80, 1972, p. 186-191.

LUCAS, R. E., Jr. Econometric Testing of the Natural Rate Hypothesis. In: Otto Eckstein, ed., The Econometrics of Price Determination Conference, Washington, 1972.

LUCAS, R. E., Jr. Some International Evidence on Output-Inflation Trade-Offs. American Economic Review, 63, 1973, p. 326-334.

LUCAS, R. E., Jr., PRESCOTT, E. C. Equilibrium Search and Unemployment. Journal of Economic Theory, 1974; reprinted in P. Diamond and M. Rothschild, eds., Uncertainty in Economics: A Book of Readings, 1974.

LUCAS, R. E., Jr. Econometric Policy Evaluation: A Critique. In: K. Brunner and A. Meltzer, eds., The Phillips Curve and Labor Markets, Amsterdam: North-Holland, 1975.

LUCAS, R. E., Jr. An Equilibrium Model of the Business Cycle. Journal of Political Economy, 83, 1975, p. 1113-1144.

LUCAS, R. E., Jr. Understanding Business Cycles. In: K. Brunner and A. Meltzer, eds., Stabilization of the Domestic and International Economy, North-Holland, 1977. Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, vol. 5, a supplementary series to the Journal of Monetary Economics.

LUCAS, R. E., Jr. Asset Prices in an Exchange Economy. Econometrica, 46, 1978, p. 1429-1445.

LUCAS, R. E., Jr. On the Size Distribution of Business Firms. Bell Journal of Economics, 1978, p. 508-523.

LUCAS, R. E., Jr. Unemployment Policy. American Economic Review, 68, 1978, p. 353-357.

LUCAS, R. E., Jr., SARGENT, T. J. After Keynesian Macroeconometrics. In: After the Phillips Curve, Federal Reserve Bank of Boston, Conference Series no. 19, p. 49-72; reprinted in the Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review, 3, 1979, p. 1-6.

LUCAS, R. E., Jr. Rules, Discretion and the Role of the Economic Advisor. In: Stanley Fischer, ed., Rational Expectations and Economic Policy, Chicago: University of Chicago Press for the NBER, 1980.

LUCAS, R. E., Jr. Equilibrium in a Pure Currency Economy. In: John H. Karaken and Neil Wallace, eds., Models of Monetary Economics, Minneapolis: Federal Reserve Bank of Minneapolis, 9180 and in Economic Inquiry, 18, 1980, p. 203-220.

LUCAS, R. E., Jr. Two Illustrations of the Quantity Theory of Money. American Economic Review, 1980, p. 1005-1014.

LUCAS, R. E., Jr. Methods and Problems in Business Cycle Theory. Journal of Money, Credit and Banking, 12, 1980, p. 696-717.

LUCAS, R. E., Jr. Tobin and Monetarism: A Review Article. Journal of Economic Literature, 19, 1981, p. 558-567.

LUCAS, R. E., Jr. Distributed Lags and Optimal Investment Policy, 1966. In: Lucas and Sargent, 1981.

LUCAS, R. E., Jr. Optimal Investment with Rational Expectations. in Lucas and Sargent, 1981.

LUCAS, R. E., Jr. Interest Ratest and Currency Prices in a Two-Country World. Journal of Monetary Economics, 10, 1982, p. 335-360.

LUCAS, R. E., Jr., STOKEY, N. L. Optimal Fiscal and Monetary Policy in an Economy Without Capital. Journal of Monetary Economics, 12, 1983, p. 55-94.

LUCAS, R. E., Jr., STOKEY, N. L. Optimal Growth with Many Consumers. Journal of Economic Theory, 32, 1984.

LUCAS, R. E., Jr. Money in a Theory of Finance. In: K. Brunner and A. Meltzer, eds., Essays on Macroeconomic Implications of Financial and Labor Markets and Political Processes, North-Holland, 1984. Carnegie-Rochester Series on Public Policy, vol. 21, a supplementary series to the Journal of Monetary Economics.

LUCAS, R. E., Jr. Principles of Fiscal and Monetary Policy. Journal of Monetary Economics, 17, 1986.

LUCAS, R. E., Jr. Adaptive Behavior and Economic Theory. Journal of Business, 59, 1959, p. S401-S426.

LUCAS, R. E., Jr., STOKEY, N. L. Money and Interest in a Cash-In-Advance Economy. Econometrica, 55, 1987, p. 491-514.

LUCAS, R. E., Jr. On the Mechanics of Economic Development. Journal of Monetary Economics, 22, 1988, p. 3-42.

LUCAS, R. E., Jr. Money Demand in the United States: A quantitative Review. Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, 29, 1988.

LUCAS, R. E., Jr. Liquidity and Interest Rates. Journal of Economic Theory, 50, 1990, p. 237-264.

LUCAS, R. E., Jr. Why Doesn´t Capital Flow from Rich to Poor Countries? American Economic Review, 80, 1990, p. 92-96.

LUCAS, R. E., Jr. Supply Side Economics: An Analytical Review. Oxford Economic Papers, 42, 1990, p. 293-316.

LUCAS, R. E., Jr., ATKESON, A. G. On Efficient Distribution with Private Information. Review of Economic Studies, 59, 1992, p. 427-453.

LUCAS, R. E., Jr. On Efficiency and Distribution. Economic Journal, 102, 1992, p. 233-247.

LUCAS, R. E., Jr. Making a Miracle. Econometrica, 61, 1993, p. 251-272.

LUCAS, R. E., Jr. Review of Milton Friedman and Anna J. Schwartz´s „A Monetary History of the United States, 1867-1960“. Journal of Monetary Economics, 34, 1994, p. 5-16.

LUCAS, R. E., Jr. Efficiency and Equality in a Simple Model of Efficient Employment Ensurance. Journal of Economic Theory, 66, 1995, p. 64-88.

LUCAS, R. E., Jr. Review of Robert Skidelsky, „John Maynard Keynes: Hopes Betrayed, 1883-1920“ and „John Maynard Keynes: The Economist as Savior“. Journal of Modern History, 1995.

LUCAS, R. E., Jr. Constant Returns to Scale and the Measurement of Technological Change. Presented at the Conference on Technological Change, Philadelphia, 1966.

LUCAS, R. E., Jr., WOODFORD, M. Real Effects of Monetary Shocks in an Economy with Sequential Purchases. 1992.

LUCAS, R. E., Jr. On the Welfare Cost of Inflation. 1994.

Zobrazit publikace v katalogu
Robert Emerson Lucas