Robert B. Wilson

Robert Butler Wilson, Jr. se narodil 16. května 1937 v Nebrasce. Po absolutoriu na Lincoln High School v Nebrasce získal plné stipendium na Harvard University. V roce 1959 obhájil na Harvard College titul bakaláře, poté na Harvard Business School nejprve v roce 1961 získal titul M.B.A. a o dva roky později studium úspěšně zakončil ziskem doktorátu.

Krátce pracoval v Los Angeles na University of California, již v roce 1964 ale přešel na Stanford University, kde pracuje dodnes. V letech 1993–2001 byl zároveň přidruženým členem fakulty na Harvard Law School.

Je autorem přibližně 100 článků v odborných časopisech a knihách, za které získal mnoho ocenění. Jeho příspěvek z roku 1968 v časopise Econometrica The Theory of Syndicates  ovlivnil celou generaci studentů ekonomie, financí a účetnictví. V roce 1993 vydal knihu o nelineárních cenách. Jedná se o encyklopedickou analýzu návrhu sazeb a souvisejících témat pro veřejné služby, včetně energetiky, komunikací a dopravy, která v roce 1995 získala cenu Leo Melamed Prize.

Wilson je odborníkem na teorii her a její aplikování v praxi. Zabývá se teorií řízení a podnikovou ekonomikou, spolu s dalšími matematickými ekonomy přeformuloval s využitím nespolupracující teorie her ekonomiku průmyslové organizace. Jeho výzkum nelineárních cen ovlivnil politiku velkých firem. Mezi jeho další příspěvky k teorii her patří vyjednávání o mzdách a stávky a v právních kontextech vyjednávání o urovnání. Je autorem některých základních studií vlivu reputace na predátorské ceny, cenové války a další konkurenční střety.

Zabývá se také výzkumem a výukou designu trhu, cen, vyjednávání a souvisejících témat týkajících se průmyslové organizace a informační ekonomiky. Byl hlavním přispěvatelem k návrhům aukcí a konkurenčním nabídkovým strategiím v ropném, komunikačním a energetickém průmyslu a k navrhování inovativních cenových schémat.

Je členem National Academy of Sciences a American Economic Association. V průběhu let získal řadu ocenění: čestnou hodnost doktora ekonomie na Norwegian School of Economics and Business Administration (1986), čestný titul doktora práv na University of Chicago (1995), cenu Golden Goose Award za svou práci zahrnující aukční design (2014), cenu BBVA Foundation Frontiers of Knowledge Award v kategorii ekonomika, finance a management za své „průkopnické příspěvky k analýze strategických interakcí, když hospodářské subjekty mají omezené a odlišné informace o svém prostředí“ (2015) a cenu J. Cartyho za rozvoj vědy (2018).

V roce 2000 byl spolu s kolegou Paulem Milgromem oceněn Cenou Švédské národní banky za rozvoj ekonomické vědy na památku Alfreda Nobela, tzv. Nobelovou cenou za ekonomii „za vylepšení teorie aukcí a vynálezy nových formátů aukcí“. Oba laureáti zkoumali, jak aukce fungují a své poznatky využili také k návrhu nových aukčních formátů pro zboží a služby, které je obtížné prodávat tradičním způsobem, jako jsou rádiové frekvence. Jejich objevy přinesly prospěch prodejcům, kupujícím a daňovým poplatníkům po celém světě.

Zobrazit publikace v katalogu
Robert B. Wilson