Robert B. Wilson

Stanford University, USA

Letošní Cenu Švédské národní banky za rozvoj ekonomické vědy na památku Alfreda Nobela, tzv. Nobelovu cenu za ekonomii, získal společně s Paulem Milgromem „za vylepšení teorie aukcí a vynálezy nových formátů aukcí“.

Podle akademie oba ocenění objasnili, jak aukce fungují a na základě svých teoretických objevů vymysleli nové formáty aukcí pro zboží a služby, které je obtížné prodat tradičním způsobem, jako například radiofrekvence. Jejich objevy přinesly prospěch prodejcům, kupujícím a daňovým poplatníkům po celém světě.