Reinhard Selten

Reinhard Justus Reginald Selten se narodil 5. října roku 1930 ve Vratislavi v dnešním Polsku. Roku 1959 se oženil s Elisabeth Langreiner, je bezdětný. V roce 1961 získal titul Ph.D. na University of Frankfurt, kde se posléze v roce 1968 habilitoval. Následně působil jako profesor na Free University of Berlin a na University of Bielefeld. Od roku 1984 je profesorem na Rheinische Friedrich-Wilhelm-Universität v Bonnu.

Nobelovu cenu obdržel profesor Selten za to, že jako první rozpracoval pojem Nashovy rovnováhy za účelem analýzy dynamických strategických interakcí a za aplikace těchto rozpracovaných pojmů při analýze konkurence pouze několika málo prodávajících.

Reinhard Selten vypracoval metodu pro odstranění nedostatku Nashova konceptu rovnováhy, spočívajícího v možnosti existence vícenásobných či ekonomicky nezajímavých rovnováh. S pomocí silnějších podmínek, které muselo rovnovážné řešení splňovat, byl R. Selten schopen jednak snížit počet případných rovnovážných řešení a jednak odstranit ekonomicky „nerozumná“ řešení.

Selten formuloval kategorii věrohodnosti v rozhodovacím procesu: není důvod, proč by jeden hráč vystoupil s takovým rozhodnutím, o němž by ostatní hráči věděli, že jej v určitém bodě bude muset změnit.

R. Selten šel dál než jeho přítel Harsanyi, když si uvědomil, že rozhodování v ekonomice není záležitostí jediného dne, ale má kontinuální charakter.

Teorii her lze, podle slov samotného Reinharda Seltena, aplikovat na kdeco – na politiku hospodářské konjunktury, kartelové zákonodárství, konkurenční boj, rozhodovací proces v podnicích, ale také na politický a volební zápas a fungování politických stran.

Knihy

SELTEN, R. Preispolitik der Mehrproduktenunternehmung in der statischen Theorie. Berlin-Heidelberg-New York: Springer-Verlag, 1970.

SELTEN, R., MARSCHAK, T. General Equilibrium with Price-Making Firms. Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, Berlin-Heidelberg-New York: Springer-Verlag, 1974.

SELTEN, R., HARSANYI, J. C. A General Theory of Equilibrium Selection in Games. Cambridge, MA: MIT Press, 1988.

SELTEN, R. Models of Strategic Rationality. Theory and Decision Library, Series C: Game Theory, Mathematical Programming and Operations Research, Dordrecht/Boston/London: Kluwer Academic Publishers, 1988.

Články

SELTEN, R., SAUERMANN, H. Ein Oligopolexperiment. Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft, 115, 1959, p. 427-471; reprinted in Beiträge zur experimentellen Wirtschaftsforschung, Heinz Sauermann (ed.), Tübingen, 1967, p. 9-59.

SELTEN, R. Bewertung strategischer Spiele. Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft, 116, 1960, p. 221-281.

SELTEN, R., SAUERMANN, H. Anspruchsanpassungstheorie der Unternehmung. Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft, 118, 1962, p. 577-597.

SELTEN, R. Dynamische Theorie der Built-in Flexibility, with Rudolf Richter. Zeitschrift für gesamte Staatswissenschaft, 119, 1963, p. 565-578.

SELTEN, R. Spieltheoretische Behandlung eines Oligopolmodells mit Nachfrageträgheit – Teil I: Bestimmung des dynamischen Preisgleichgewichts. Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft, 121, 1965, p. 301-324.

SELTEN, R. Spieltheoretische Behandlung eines Oligopolmodells mit Nachfrageträgheit – Teil II: Eigenschaften des dynamischen Preisgleichgewichts. Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft, 121, 1965, p. 667-689.

SELTEN, R., HARSANYI, J. C. A Generalized Nash Solution for Two-Person Bargaining Games with Incomplete Information. Management Science, 18, No. 5, January, Part 2, 1972, p. 80-106.

SELTEN, R. A Simple Model of Imperfect Competition where 4 are Few and 6 are Many. International Journal of Game Theory, 2, Issue 3, 1973, p. 141-201.

SELTEN, R. Reexamination of the Perfectness Concept for Equilibrium Points in Extensive Games. International Journal of Game Theory, 4, Issue 1, 1975, p. 25-55.

SELTEN, R., MARSCHAK, T. Oligopolistic Economies as Games of Limited Information. Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft, 133, October 1977, p. 385-410.

SELTEN, R. The Chain Store Paradox. Theory and Decision, 9, 1978, p. 127-159.

SELTEN, R., MARSCHAK, T. Restabilizing Responses, Inertia Supergames and Oligopolistic Equilibria. Quarterly Journal of Economics, February 1978, p. 71-93.

SELTEN, R., TIETZ, R. Zum Selbstverständnis der experimentellen Wirtschaftsforschung im Ukreis von Heinz Sauermann. Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft, 136/1, March 1980, p. 12-27.

SELTEN, R. A Note on Evolutionarily Stable Strategies in Asymmetric Animal Conflicts. Journal of Theoretical Biology, 83, 1980, p. 93-101.

SELTEN, R. Was ist eigentlich aus der Spiletheorie geworden?. IHS-Journal, 4, 1980, p. 147-161.

SELTEN, R., GÜTH, W. Game Theoretical Analysis of Wage Bargaining in a Simple Business Cycle Model.  Journal of Mathematical Economics, 10, 1982, p. 177-195.

SELTEN, R., LEOPOLD, U. Equilibrium Point Selection in a Bargaining Situation with Opportunity Costs. Economie Appliquée, XXXVI, no. 4, 1983, p. 611-648.

SELTEN, R. A Model of Oligopolistic Size Structure and Profitability. European Economic Review, 22, 1983, p. 33-57.

SELTEN, R. Evolutionary Stability in Extensive Two-Person Games. Mathematical Social Sciences, 5, 1983, p. 269-363.

SELTEN, R., HAMMERSTEIN, P. Gaps in Harley´s Argument on Evolutionarily Stable Learning Rules and in the Logic of „Tit for Tat“. The Behavioral and Brain Sciences, 7, 1984, p. 115-116.

SELTEN, R., STOECKER, R. End Behavior in Sequences of Finite Prisoner´s Dilemma Supergames. Journal of Economic Behavior and Organization, 1986, p. 47-70.

SELTEN, R. Evolutionary Stability in Extensive Two-Person Games, Correction and Further Development. Mathematical Social Sciences, 16, no. 3, 1988, p. 223-266.

SELTEN, R. Bounded Rationality. Journal of Institutional and Theoretical Economics, 146/4, 1990, p. 649-658.

SELTEN, R., van DAMME, E., WINTER, E. Alternating Bid Bargaining with a Smallest Money Unit. Games and Economic Behavior, 2, 1990, p. 188-201.

SELTEN, R. Evolution, Learning, and Economic Behavior, 1989 Nancy Schwartz Memorial Lecture. Games and Economic Behavior, 3, 1991, p. 3-24.

SELTEN, R. Properties of a Measure of Predictive Success. Mathematical Social Sciences, 21, 1991, p. 153-167.

SELTEN, R., KADMON, R., SHMIDA, A. Within-Plant Foraging Behavior of Bees and Its Relationship to Nectar Distribution in Anchusa Strigosa. Israel, Journal of Botany, 40, 1991, p. 283-294.

SELTEN, R., KUON, B. Demand Commitment Bargaining in Three-Person Quota Game Experiments. International Journal of Game Theory.

SELTEN, R., WINTER, E.  An Axiomatic Approach to Consumers´ Welfare. Mathematical Social Sciences.

Kapitoly v knihách

SELTEN, R., SAUERMANN, H. An Experimental in Oligopoly. In General Systems, Yearbook of the Society for General Systems Research, V, 1960, Ann Arbor, MI, p. 85-114.

SELTEN, R. Valuation of n-Person Games. In Advances in Game Theory, Annals of Mathematics Studies, no. 52, Princeton, NJ, 1964, p. 565-578.

SELTEN, R., TIETZ, R.  Der Rangsummentest – Beschreibung und Signifikanztafeln, in Operations Research Verfahren III, Rudolf Henn (ed.), Meisenheim, 1967, p. 353-375. i) Zur Entwicklung der experimentellen Wirtschaftsforschung, with Heinz Sauermann, p. 1-8; ii)Investitionsverhalten im Oligopolexperiment, p. 60-102; iii) Ein Oligopolexperiment mit Preisvariation und Investition, p. 103-135; iv) Die Strategiemethode zur Erforschung des eingeschränkt rationalen Verhaltens im Rahmen eines Oligopolexperiments, 136-168, in Beiträge zur experimentellen Wirtschaftsforschung, Heinz Sauermann (ed.), Tübingen, 1967.

SELTEN, R., SCHUSTER, K. G. Psychological Variables and Coalition Forming Behavior. In Risk and Uncertainty, Proceedings of a Conference held by the International Economic Association, Karl Borch and Jan Mossin (eds.), London-Melbourne-Toronto-New York, 1968, 221-240. i) Ein Marktexperiment, p. 33-98; ii) Psychologische Faktoren bei Koalitions-verhandlungen, p. 99-135; iii) Experiences with the Management Game SINTO-Market, with Otwin Becker, p. 136-150; iv) Drei experimentelle Oligopolspielserien min kontinuierlichem Zeitablauf, with Claus C. Berg, p. 162-221; v) Ein Gerät zur optischen und akustischen Anzeige von Entscheidungszeitpunkten in Oligopolexperimenten mit kontinuierlicher Zeit, with Claus C. Berg, in Beiträge zur experimentellen Wirtschaftsforschung, Vol. II, Heinz Sauermann (ed.), Tübingen, 1970.

SELTEN, R. Anwendungen der Spieltheorie auf die politische Wissenschaft. In Politik und Wissenschaft, Hans Maier, Klaus Ritter und Ulrich Matz (eds.), München, 1971, p. 287-320. i) Security Equilibiria, with Reinhard Tietz, 103-22; ii) A Formal Theory of Security Equilibria, with Reinhard Tietz, p. 185-202, in The Future of the International Strategic System, Richard Rosecrance (ed.), San Francisco-Seranton-London-Toronto, 1972.

SELTEN, R. Equal Share Analysis of Characteristic Function Experiments. In Heinz Sauermann (ed.), Beiträge zur experimentellen Wirtschaftsforschung – Contributions to Experimental Economics, vol. III, Tübingen, 1972, p. 130-165.

SELTEN, R. Bargaining under Incomplete Information – A Numerical Example. In Dynamische Wirtschaftsanalyse, Otwin Becker and Rudolf Richter (eds.), Tübingen, 1975, p. 203-232.

SELTEN, R. Wirtschaftswissenschaft und Mathematik. In B. Booß and K. Krickeberg (eds.), Mathematisierung der Einzelwissenschaften. Interdisciplinary Systems Research 24, Basel: Birkhäuser Verlag, 1976.

SELTEN, R. A Simple Game Model of Kidnapping. In Mathematical Economics and Game Theory, Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems 141, R. Henn and O. Moeschlin (eds.), Berlin-Heidelberg-New York: Springer-Verlag, 1977.

SELTEN, R., HOGGATT, A., CROCKETT, D., GILL, S., MOORE, J. Bargaining Experiments with Incomplete Information. In Contributions to Experimental Economics, Heinz Sauermann (ed.), Bargaining Behavior, vol. 7, 1978.

SELTEN, R. The Equity Principle in Economic Behavior. In Decision Theory Social Ethics, Issues in Social Choice, Dordrecht: D. Reidel Publishing Company, 1978, p. 289-301.

SELTEN, R., GÜTH, W. Macht Einigkeit Stark? Spieltheoretische Analysen einer Verhandlungssituation,  Schriften des Vereins für Socialpolitik, Gesellschaft für Wirtschafts – und Sozialwissenschaften, Band 98, Neuere Entwicklungen in den Wirtschaftswissenschaften, 1978.

SELTEN, R. Experimentelle Wirtschaftsforschung, in Rheinisch-Westfälische Akademie der Wissenschaften, Vorträge N. 287, Westdeutscher Verlag, 1979.

SELTEN, R. Limited Rationality and Structural Uncertainty. In Wittgenstein, The Vienna Circle and Critical Rationalism, Proceedings of the 3rd International Wittgenstein Symposium, August 1978, Kirchstein am Wechsel, Austria, 1979.

SELTEN, R. Coalition Probabilities in a Non-Cooperative Model of Three-Person Quota Game Bargaining. In Mathematical Systems in Economics – Entscheidungen in kleinen Gruppen, Wulf Albers, Günter Bamberg and Reinhard Selten (eds.), 1979, p. 90-106.

SELTEN, R. Oligopoltheorie. In Handwörterbuch der Mathematischen Wirtschaftswissenschaften, Gaber-Verlag Wiesbaden, 1979.

SELTEN, R., LEOPOLD, U. Auswahl eines Gleichgewichtspunktes in einem einfachen Verhandlungsproblem mit Opportunitätskosten. In Methods of Operations Research 38, Rudolf Henn et al. (eds.), Verlagsgruppe Athenäum/Hain/Scriptor/Hanstein, 1980.

SELTEN, R. Oligopoltheorie. In Handwörterbuch der Wirtschaftswissenschaften, Albers et al. (eds.), Stuttgart and New York: Gustav Fischer, 1980, p. 667-678.

SELTEN, R. A Noncooperative Model of Characteristic Function Bargaining. In Essays in Game Theory and Mathematical Economics in Honor of Oskar Morgenstern, V. Böhm and H. Nachtkamp (eds.); in Gesellschaft, Recht, Wirtschaft, Band 4, Mannheim-Wien-Zürich: Wissenschaftsverlag Bibliographisches Institut, May 1981, p. 131-151.

SELTEN, R. Equilibrium Point Selection in a Class of Market Entry Games. In Games, Economics, and Time Series Analysis, with Werner Güth, Wien-Würzburg: Physica-Verlag, 1982, p. 101-116.

SELTEN, R., LEOPOLD, U. Subjunctive Conditionals in Decision and Game Theory. In Philosophy of Economics, W. Stegmüller, W. Balzer and W. Spohn (eds.),Berlin, Heidelberg, New York: Springer-Verlag,  1982, p. 191-200.

SELTEN, R. Einführung in die Theorie der Spiele mit unvollständiger Information. In Schriften des Vereins für Socialpolitik, Band 126, Information in der Wirtschaft, 1982) p. 81-147. i) Comparison of Two Theories for Characteristic Function Experiments, with Wilhelm Krischker, 259-264; ii) Equal Division Payoff Bounds for Three-Person Characteristic Function Experiments, p. 265-275, in R. Tietz (ed.), Aspiration Levels in Bargaining and Economic Decision Making, Springer Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems 213, 1983.

SELTEN, R. Towards a Theory of Limited Rationality. In R. Scholz (ed.), Decision Making under Uncertainty, Amsterdam: North-Holland, 1983, p. 409-412.

SELTEN, R. Are Cartel Laws Bad for Business?. In Hauptmann et al. (eds.), Operations Research and Economic Theory, Springer-Verlag, 1984, p. 86-117.

SELTEN, R., KLOPSTECH, A. Formale Konzepte Eingeschränkt rationalen Verhaltens. In H. Todt (ed.), Normengeleitetes Verhalten in den Sozialwissenschaften, Berlin: Duncker & Humblot, 1984, p. 11-34.

SELTEN, R. Elementary Theory of Slack-Ridden Imperfect Competition. In J. Stiglitz and G. Mathewson (eds.), New Developments in the Analysis of Market Structure, Cambridge, MA: MIT Press, 1986, p. 126-144.

SELTEN, R. Institutional Utilitarianism. In Guidance, Control and Evaluation in the Public Sector, F. Kaufmann et al. (eds.), Berlin-New York: Walter de Gruyter-Verlag, 1986, p. 251-263.

SELTEN, R. Comment to R.J. Aumann: What is Game Theory Trying to Accomplish?. In Frontiers of Economics, K.J. Arrow and S. Honkapohja (eds.), Oxford-New York: Basil Blackwell, 1987, p. 77-87.

SELTEN, R. Equity and Coalition Bargaining in Experimental Three-Person Games. In Alvin, E. Roth (ed.), Laboratory Experimentation in Economics – Six Points of View, Cambridge University Press, 1987, p. 42-98.

SELTEN, R., UHLICH, G. R. Order of Strength and Exhaustivity as Additional Hypotheses in Theories for 3-Person Characteristic Function Games. In R. Tietz, W. Albers and R. Selten (eds.), Bounded Rational Behavior in Experimental Games and Markets, Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems no. 314, Berlin, Heidelberg, New York: Springer-Verlag, Berlin, 1988, p. 235-250.

SELTEN, R., GÜTH, W. On the Time Aspect of International Negotiations and the Probability for Reaching an Agreement: An Incomplete Information Approach. In Frances Mautner-Markhof (ed.), Processes of International Negotiations, Westview Press, 1989, p. 319-33. i) Anticipatory Learning in Two-Person Games, p. 98-153; ii) Pollinator Foraging and Flower Competition in a Game Equilibrium Model, with Avi Shmida, p. 195-246, in Reinhard Selten (ed.), Game Equilibrium Models I, Springer-Verlag, 1991. i) Original or Fake – A Bargaining Game with Incomplete Information, with Myrna H. Wooders, p. 242-280, in Reinhard Selten (ed.), Game Equilibrium Models III, Springer-Verlag, 1991. i) Majority Voting in the Condorcet Paradox as a Problem of Equilibrium Selection, with Werner Güth, p. 7-32; ii) The Distribution of Foreign Language Skills as a Game Equilibrium, with Jonathan Pool, p. 64-84; iii) Balance of Power in a Parlor Game, p. 150-205, in Reinhard Selten (ed.), Game Equilibrium Models IV, Springer-Verlag, 1991.

SELTEN, R. Evolutorische Spieltheorie. In Günther Patzig (ed.), Der Evolutionsgedanke in den Wissenschaften, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttinge, 1991, p. 261-278. i) A Demand Commitment Model of Coalition Bargaining, p. 245-282; ii) John C. Harsanyi, System Builder and Conceptual Innovator, in Reinhard Selten (ed.), Rational Interaction, Springer-Verlag, 1992.

SELTEN, R., MAYBERRY, J. P. Application of Bargaining I-Games to Cold-War Competition. In John P. Mayberry (ed.), Game-Theoretic Models of Cooperation and Conflict, Westview Press, 1992, p. 133-152.

SELTEN, R. Wirtschaftliche und kulturelle Evolution. In Ulrich Schlieper und Dieter Schmidtschen (eds.), Makro, Geld & Institutionen, Tübingen: J.C.B. Mohr, 1993, p. 38-56.

SELTEN, R. In Search of a Better Understanding of Economic Behavior. In Arnold Heertje (ed.), Makers of Modern Economics, New York-London-Toronto-Sidney-Tokyo-Singapore: Simon and Schuster, 1993, p. 115-139.

SELTEN, R. An Axiomatic Theory of a Risk Dominance Measure for Bipolar Games with Linear Incentives, 1994; In Games and Economic Behavior.

Zobrazit publikace v katalogu
Reinhard Selten