Gary Stanley Becker

Gary Stanley Becker se narodil 2. prosince 1930 v Pottsville ve státě Pennsylvania. V roce 1951 absolvoval Princeton University, doktorát získal pod vedením Miltona Friedmana na University of Chicago. Ač tato univerzita o něho projevila zájem, působil v letech 1957 – 70 na Columbia University. V té době vydal díla, která ho proslavila, zejména „Human Capital“ (1964), „A Theory of the Allocation of Time“ (1965), „An Economic Analysis of Fertility“ (1960) a další.

V Chicagu vydal další práce, z nichž jsou nejvíce citovány „The Economic Approach to Human Behavior“ (1976) a „A Treatise on the Family“ (1981). Pravidelně měsíčně psal pro Business Week sloupek „Economic Viewpoint“, kde zaujímal originální stanoviska k nejrůznějším aktuálním ekonomickým problémům. Gary Becker byl též nadšeným sportovcem a svými pracemi o amatérismu ve sportu prokázal, že mu jsou blízké i problémy sportovců.

Již doktorská disertace G. Beckera se zabývala tématem v ekonomii neobvyklým, rasovou diskriminací. „The Economics of Racial Discrimination“ je spis, kde Becker aplikuje techniky ekonomického výzkumu na otázku působení rasové a etnické diskriminace na trhu práce a vyvozuje závěr, že diskriminace může existovat jen na trzích s nedokonalou konkurencí.

V knize „Human Capital“ provedl G. Becker ekonomickou analýzu investic do výchovy a vzdělání a dokazuje, že jde ekonomicky o podobnou situaci jako když firma investuje do výrobního zařízení. Tato kniha je zvlášť vysoce oceněna ve zdůvodnění k udělení Nobelovy ceny.

Becker se věnoval též vztahům mezi členy rodiny. Rodinu považuje za výrobní jednotku, za firmu, která využívá čas a jiné disponibilní zdroje k výrobě statků a služeb. Namlouvání a doba zásnub poskytují snoubencům možnost vypracovat pravidla hry, podle kterých chtějí spolu žít a uzavřít o nich smlouvu. Hledání životního partnera pokračuje tak dlouho, dokud se očekávaný mezní efekt nevyrovná mezním nákladům. Manželství pak je smlouvou, ve které obě strany uzavírají závazky týkající se času, jenž každý z partnerů chce alokovat do tržních i netržních aktivit, včetně domácích prací, dalšího vzdělávání, rození a výchovy dětí a volného času. Do vyrobených statků jsou zahrnuty děti, sexuální partnerství, přátelství a společenský život spojený obvykle se sňatkem. Čistý zisk manželského svazku lze posoudit z rozdílu mezi tokem výhod a nákladů na ně vynaložených.

Becker analyzoval také kriminalitu. Zločin považoval za racionální rozhodnutí. Zločinci porovnávají výhody ze spáchaného trestného činu s rizikem uvěznění, tresty zdražují zločin ve smyslu tvrdších trestů. G. Becker zkoumal účinnost sankcí od trestu smrti až po najímání více policistů. V tomto smyslu se vyslovil k ponechání trestu smrti.

Všechny práce G. Beckera svědčí o jeho neochvějném liberálním přesvědčení, že trh a tržní vztahy jsou nejlepším koordinátorem ekonomiky. Pro důsledné zastávání takových názorů je označován za konzervativního. Veřejnost ne vždy ocenila neotřelost jeho myšlení a některé úvahy nebyly správně pochopeny. Avšak analytické ekonomické nástroje, které používal v různých oblastech, jež byly dosud doménou sociologie a psychologie, svědčí o jeho zcela novém, originálním přístupu k problémům moderní společnosti.

V roce 1967 G. Becker obdržel John Bates Clark Medal, udělovanou American Economic Association, v roce 2007 byl oceněn Presidential Medal od Freedom, jedním z nejvyšších civilních vyznamenání USA, a byl nositelem mnoha dalších vyznamenání a čestných titulů, mezi jinými např. i Doctor Honoris Causa VŠE (1995).

G. S. Becker byl ženatý, jeho manželkou byla historička Guity Nashat.

Becker umírá ve věku 83 let v Chicagu dne 3.5. 2014.

Knihy

BECKER, G. S. The Economics of Discrimination. University of Chicago Press, 1965; second edition 1971.

BECKER, G. S. Human Capital. NBER, 1964.

BECKER, G. S. Human Capital and the Personal Distribution of Income: An Analytical Approach.  Institute of Public Administration, 1967.

BECKER, G. S. Economic Theory. A. Knopf, 1971; Japanese translation 1976.

BECKER, G. S. Essays in the Economics of Crime and Punishment. Edited with William M. Landes, Columbia University Press for the National Bureau of Economic Research, 1974.

BECKER, G. S., GHEZ, G. The Allocation of Time and Goods Over the Life Cycle. Columbia University Press for the National Bureau of Economic Research, 1975.

BECKER, G. S. Essays in Labor Economics in Honor of H. Gregg Lewis. University of Chicago Press, August, 1976.

BECKER, G. S. The Economic Approach to Human Behavior. University of Chicago Press, 1976; German translation 1982; Polish translation 1990.

BECKER, G. S. A Treatise on the Family. Harvard University Press, 1981; expanded edition 1991; Spanish translation 1987; Chinese translation 1988.

Články

BECKER, G. S. A Note on Multi-Contry Trade. American Economic Review, XLII, no. 4, September 1952, p. 558-568.

BECKER, G. S., BAUMOL, W. J. The Classical Monetary Theory: The Outcome of the Discussion. Economica, XIX, 76, November 1952, p. 355-376.

BECKER, G. S., FRIEDMAN, M. A Statistical Illusion in Judging Keynesian Models. Journal of Political Economy, LXV, no. 1, February 1957, p. 64-75.

BECKER, G. S. Competition and Democracy. Journal of Law and Economics, 1, 1958, p. 105-109.

BECKER, G. S. Union Restrictions on Entry. In The Public Stake in Union Power, Philip D. Bradley (ed.), Charlottesville, VA: University of Virginia Press, 1959.

BECKER, G. S. An Economic Analysis of Fertility. In Demographic and Economic Change in Developed Countries, Conference of the Universities-National Bureau Committee for Economic Research, a Report of the National Bureau of Economic Research, Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1960, p. 209-240.

BECKER, G. S., BAUMOL, W. J. The Classical Monetary Theory: The Outcome of the Discussion, revised and published in J. Spengler and W. Allen (eds.), Essays in Economic Thought, Chicago: Rand McNally and Co., 1960.

BECKER, G. S. Irrational Behavior and Economic Theory“, Journal of Political Economy, LX, no. 1, February 1962, p. 1-13.

BECKER, G. S. Investment in Human Capital: A Theoretical Analysis. Journal of Political Economy, LXX, no. 5, pt. 2, October 1962, p. 9-49.

BECKER, G. S. Underinvestment in College Education?. American Economic Review, 50, no. 2, 1960, p. 346-354. Reprinted in E. Phelps (ed.), Problems of Economic Growth, New York: W.W. Norton, 1962.

BECKER, G. S. A Theory of the Allocation of Time. Economic Journal, LXXV, no. 299, September 1965, p. 493-508.

BECKER, G. S., CHISWICK, B. Education and the Distribution of Earnings. American Economic Review, LVI, no. 2, May 1966, p. 358-369.

BECKER, G. S. Crime and Punishment: An Economic Approach. Journal of Political Economy, 76, no. 2, March-April 1968, p. 169-217.

BECKER, G. S., EHRLICH, I. Market Insurance, Self-Insurance and Self-Protection. Journal of Political Economy, 80, no. 4, July-August 1972, p. 623-648.

BECKER, G. S., LEWIS, H. G. On the Interaction Between the Quantity and Quality of Children. Journal of Political Economy, 81, no. 2, pt. 2, March-April 1973, p. S279-S288.

BECKER, G. S. A Theory of Marriage: Part I. Journal of Political Economy, 81, no. 4, July-August 1973, p. 813-846. Reprinted in T.W. Schultz (ed.), Economics of the Family, Chicago: University of Chicago Press, 1974.

BECKER, G. S., MICHAEL, R. T. On the New Theory of Consumer Behavior. Swedish Journal of Economics, 75, 1973, p. 378-396.

BECKER, G. S., STIGLER, G. J. Law Enforcement, Malfeasance and Compensation of Enforcers. Journal of Legal Studies, III, no. 1, January 1974, p. 1-18.

BECKER, G. S. A Theory of Marriage, Part II. Journal of Political Economy, 82, no. 2, pt. 2, March-April 1974, p. S11-S26. Reprinted in T.W. Schultz (ed.), Economics of the Family, Chicago: University of Chicago Press, 1974.

BECKER, G. S. A Theory of Social Interactions. Journal of Political Economy, 2, no. 6, November-December 1974, p. 1063-1093.

BECKER, G. S., TOMES, G. Child Endowments and the Quantity and Quality of Children. In G.S. Becker (ed.), Essays in Labor Economics in Honor of H. Gregg Lewis, Journal of Political Economy, 84, no. 4, pt. 2, August 1976, p. S143-S162.

BECKER, G. S. Altruism, Egoism, and Genetic Fitness: Economics and Sociobiology. Journal of Economic Literature, XIV, no. 3, September 1976, p. 817-826.

BECKER, G. S., STIGLER, G. J. De Gustibus Non Est Disputandum. The American Economic Review, 67, no. 2, March 1977, p. 76-90.

BECKER, G. S., LANDES, E. M., MICHAEL, R. T. An Economic Analysis of Marital Instability. Journal of Political Economy, 85, no. 6, December 1977, p. 1153-1189.

BECKER, G. S. Economic Analysis and Human Behavior. In L. Levy-Garboua (ed.), Sociological Economics, Beverly Hills, CA: Sage, 1979.

BECKER, G. S., TOMES, N. An Equilibrium Theory of the Distribution of Income and Intergenerational Mobility. Journal of Political Economy, 87, no. 6, December 1979, p. 1153-1189.

BECKER, G. S. Altruism in the Family and Selfishness in the Market Place. Economica, 48, February 1981, p. 1-15.

BECKER, G. S. A Theory of Competition Among Pressure Groups for Political Influence. Quarterly Journal of Economics, XCVII, no. 3, August 1983, p. 371-400.

BECKER, G. S. Human Capital, Effort and the Sexual Division of Labor. Journal of Labor Economics, 3,
no. 1, pt. 2, January 1985, p. S33-S58.

BECKER, G. S. An Economic Analysis of the Family. Seventeenth Geary Lecture, Dublin, Ireland: The Economic and Social Research Institute, 1985.

BECKER, G. S. Pressure Groups and Political Behavior. In R.D. Coe and C.K. Wilbur, (eds.), Capitalism and Democracy: Schumpeter Revisited, Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press, 1985.

BECKER, G. S. Public Policies, Pressure Groups, and Dead Weight Costs. Journal of Public Economics, 28, 1985, p. 329-347.

BECKER, G. S. Special Interests and Public Policies, Acceptance Paper, The Frank E. Seidman Distinguished Award in Political Economy, Rhodes College, September 26 1985.

BECKER, G. S., TOMES, N. Human Capital and the Rise and Fall of Families. Journal of Labor Economics, 4, no. 3, pt. 2, July 1986, p. S1-S39.

BECKER, G. S., BARRO, R. J. A Reformulation of the Economic Theory of Fertility. Quarterly Journal of Economics, CIII, no. 1, February 1988, p. 1-25.

BECKER, G. S. Family Economics and Macro Behavior. Presidential Address to the American Economic Association, December 29 1988, American Economic Review, 76, no. 1, March 1988.

BECKER, G. S., MURPHY, K. M. The Family and the State. Journal of Law and Economics, 31, April 1988, p. 1-18.

BECKER, G. S., MURPHY, K. M. A Theory of Rational Addiction. Journal of Political Economy, 96, August 1988, p. 675-700.

BECKER, G. S., BARRO, R. Fertility Choice in a Model of Economic Growth. Econometrica, 57, March 1989, p. 481-501.

BECKER, G. S., MURPHY, K. M., TAMURA, R. Human Capital, Fertility, and Economic Growth. Journal of Political Economy, 98, no. 5, pt. 2, October 1990, p. S12-S70.

BECKER, G. S., GROSSMAN, M., MURPHY, K. M. Rational Addiction and the Effect of Price on Consumption. AEA Papers and Proceedings, 81, no. 2, May 1991, p. 237-241.

BECKER, G. S. A Note on Restaurant Pricing and Other Examples of Social Influences on Price. Journal of Political Economy, 99, no. 1, October 1991, p. 1109-1116.

BECKER, G. S. Milton Friedman. In Edward Shils (ed.), Remembering the University of Chicago: Teachers, Scientists, and Scholars, University of Chicago Press, 1991.

BECKER, G. S. Education, Labor Force Quality and the Economy. Business Economics, XXVII, no. 1, January 1992, p. 7-12.

BECKER, G. S. Human Capital and the Economy. Proceedings of the American Philosophical Society, 136, no. 1, March 1992, p. 85-92.

BECKER, G. S. Habits, Addictions and Traditions. Kyklos, 45, Fasc. 3, 1992, p. 327-346.

BECKER, G. S. Fertility and the Economy. Journal of Population Economics, 5, no. 3, 1992, p. 185-201.

Zobrazit publikace v katalogu
Gary Stanley Becker