Harry Max Markowitz

Harry Max Markowitz se narodil 24. srpna 1927 jako jediné dítě majitelů obchodu s potravinami v Chicagu, kde prožil bezstarostné dětství. Během středoškolského studia se zajímal o populární výklad fyziky a astronomie a četl v originále filosofická díla.

Po absolvování střední školy přešel H. Markowitz na University of Chicago a zapsal se do dvouletého bakalářského programu, kladoucího důraz na čtení originálních materiálů. V té době ho ještě zajímala především filosofie.

Po ukončení bakalářského studia si pro další studium zvolil ekonomii, z níž ho nakonec zaujala ekonomie nejistoty (především argumenty Von Neumanna s Morgensternem a Marschaka týkající se očekávaného užitku, Friedmanova-Savageho funkce užitku a L. J. Savageho obhajoba individuální pravděpodobnosti). Na univerzitě byl jedním z Markowitzových učitelů též Friedman, Marschak a Savage. Rozhodující součástí vzdělání H. Markowitze byl rovněž Koopmansův kurs o analýze aktivit s jeho definicí efektivnosti a analýzou efektivních množin.

Během studia na University of Chicago se H. Markowitz stal jedním ze studentských členů Cowlesovy komise pro výzkum v ekonomii. Jako téma pro svoji disertaci si zvolil možnosti aplikace matematických metod pro trh akcií. V té době ho napadl základní koncept teorie portfolia. Tato původně normativní teorie, poskytující návod pro investory do cenných papírů, byla později zobecněna jako teorie optimálních investic bohatství do aktiv. Hlavní pojmy, se kterými tato teorie pracuje, jsou riziko a výnos. Východiskem analýzy vztahu mezi rizikem a výnosem jsou preference investorů, týkající se rizika.

V roce 1952 odešel H. Markowitz z University of Chicago a připojil se k RAND Corporation. Krátce poté se připojil k RAND také George Dantzig. Ačkoli se teorií portfolia Markowitz v RAND nezabýval, optimalizační techniky, které se od Georgeho Dantziga naučil, uplatnil v následující práci, týkající se rychlého výpočtu hranic prostoru daného střední hodnotou a rozptylem.

Základní příspěvky Harryho Markowitze byly poprvé publikovány již v 50. letech v článku „Portfolio Selection“ (Journal of Finance, 7, 1952) a následně v knize „Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investment“. Během doby, která od té doby uplynula, pracoval s mnoha lidmi na četných tématech. Vždy se zaměřoval na aplikaci matematických nebo počítačových postupů při řešení praktických problémů, především problému podnikatelského rozhodování za nejistoty.

Během 50. let dospěl H. Markowitz stejně jako mnoho ostatních k názoru, že mnohé praktické problémy se vymykají analytickému řešení a že jsou potřebné simultánní techniky. V RAND se pak Markowitz zúčastnil vytváření velkých logistických modelů simulace.

Počátkem 60. let vytvořil programovací jazyk, později pojmenovaný SIMSCRIPT. Místo toho, aby popisoval kroky, které musí počítač učinit, aby uskutečnil simulaci, tento jazyk umožnil programátorovi popsat určitým stylizovaným způsobem systém, který měl být simulován, což omezilo čas potřebný na programování.

Na první pohled mnohorozměrný a komplikovaný problém volby optimální skladby cenných papírů v portfoliu zredukoval Markowitz na poměrně jednoduchý dvoudimenzionální problém, známý jako analýza průměrné odchylky.

Markowitzova práce v oblasti teorie portfolia představovala položení základů mikroanalýzy v oblasti financí a připravila půdu pro navazující výzkum.

Knihy

MARKOWITZ, H. M. Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments. John Wiley and Sons, 1959; Yale University Press, 1970.

MARKOWITZ, H. M., HAUSNER, B., KERR, H. Simscript: A Simulation Programming Language. Prentice Hall, 1963.

MARKOWITZ, H. M., MANNE, A. S.Studies in Process Analysis: Economy-wide Production Capabilities. John Wiley and Sons, 1963.

MARKOWITZ, H. M., KIVIAT, P., VILLANEUEVA, R. The Simscript II Programming Language. Rand Corporation, 1968.

MARKOWITZ, H. M., MALHOTRA, A. H., PAZEL, D. P. The EAS-E Programming Language. Yorktown Heights, N.Y.: IBM Thomas J. Watson Research Center, 1981.

WOODY, J., GOLDSTEIN, A., MARKOWITZ, B., MARKOWITZ, H. M. Adverse Deviation. Society of Actuaries, 1981.

MARKOWITZ, H. M. Mean-Variance Analysis in Portfolio Choice and Capital Markets. New York: Basil Blackwell, 1987.

Články

MARKOWITZ, H. M. Portfolio Selection. The Journal of Finance, March 1952.

MARKOWITZ, H. M. The Utility of Wealth. Journal of Political Economy, April 1952.

MARKOWITZ, H. M. Industry-wide, Multi-industry and Economy-wide Process Analysis, The Structural Interdependence of the Economy. T. Barna, editor, John Wiley and Sons, 1954.

MARKOWITZ, H. M. The Nature and Applications of Process Analysis. Rand Corporation Research Memorandum, May 1954.

MARKOWITZ, H. M. Concepts and Computing Procedures for Certain X Programming Problems. Proceedings of the Second Symposium in Linear Programming, vol. 2, National Bureau of Standards, 1955.

MARKOWITZ, H. M. The Optimization of a Qaudratic Function Subject to Linear Constraints. Naval Research Logistics Quarterly, vol. III, 1956.

MARKOWITZ, H. M., MANNE, A. S. On the Solution of Discrete Programming Problems. Econometrica, 1957.

MARKOWITZ, H. M. The Elimination Form of the Inverse and Its Application to Linear Programming. Management Science, 1957.

MARKOWITZ, H. M., DIMSDALE, B. The Simscript Language. IBM Systems Journal, vol. 3, no. 1, 1964.

MARKOWITZ, H. M. Simulating with Simscript. Management Science, June 1966.

MARKOWITZ, H. M., CONNERS, M. M., CORAY, C., CUCCARO, C. J., GREEN, W. K., LOW, D. W. The Distribution System Simulator. Management Science, April 1972.

MARKOWITZ, H. M. Markowitz Revisited. Financial Analysts Journal, September-October 1976.

MARKOWITZ, H. M. Investment for the Long Run: New Evidence for an Old Rule. The Journal of Finance, December 1976.

MARKOWITZ, H. M. An Algorithm for Finding Undominated Portfolios. In Financial Decision Making Under Uncertainty, H. Levy & M. Sarnat, editors, Academic Press, 1977.

MARKOWITZ, H. M. SIMSCRIPT, Encyclopedia of Computer Science and Technology. vol. 13, J. Belzer, A.G. Holzman, A. Kent, editors, Marcel Dekker, Inc., 1979.

MARKOWITZ, H. M. SIMSCRIPT: Past, Present and Some Thoughts About the Future In Current Issues in Computer Simulation, Nabil R. Adam and Ali Dogramaci, editors, Academic Press, 1979.

MARKOWITZ, H. M., LEVY, H. Approximating Expected Utility by a Function of Mean and Variance. American Economic Review, June 1979.

MARKOWITZ, H. M., PEROLD, A. Portfolio Analysis with Factors and Scenarios. The Journal of Finance, vol. 36, no. 14, September 1981.

MARKOWITZ, H. M. Sparsity and Piecewise Linearity. In Large Portfolio Optimization Problems, Sparse Matrices and Their Uses, Iain S. Duff, editor, Academic Press, 1981.

MARKOWITZ, H. M., PAZEL, D. P., MALHOTRA, A. H. The System Architecture of EAS-E: An Integrated Programming and Data Base Language. IBM Systems Journal, vol. 22, no. 3, 1983.

MARKOWITZ, H. M. Nonnegative or Not Nonnegative: A Question About CAPMs. Journal of Finance, vol. 38, no. 2, May 1983.

MARKOWITZ, H. M., MALHOTRA, A., PAZEL, D. The ER and EAS Formalisms for System Modeling, and the EAS-E Language. In Entity-Relationship Approach to Information Modeling and Analysis, Peter C. Chen, editor, Elsevier Science Publishers, 1983.

MARKOWITZ, H. M. Simulator Design and Programming. In Computer Performance Modeling Hand-book, Steven S. Lavenberg, editor, Academic Press, 1983.

MARKOWITZ, H. M., MALHOTRA, A., PAZEL, H. M. EAS-E: An integrated Approach to Application Development. ACM Transactions on Database Systems, vol. 8, no. 4, December 1983.

MARKOWITZ, H. M., LEVY, H., KROLL, Y. Mean-Variance Versus Direct Utility Maximization. Journal of Finance, vol. 39, no. 1, March 1984.

MARKOWITZ, H. M., MALHOTRA, A. H., PAZEL, D. P. The EAS-E Application Development System: Principles and Language Summary. Communications of the ACM, vol. 27, no. 8, August 1984.

MARKOWITZ, H. M. The Two-Beta Trap. The Journal of Portfolio Management, vol. 11, no. 1, Fall 1984.

MARKOWITZ, H. M. Mean-Variance Analysis. The New Palgrave: A Dictionary of Economic Theory and Doctrine, London: The Macmillan Press Ltd., 1987.

MARKOWITZ, H. M., KIM, G. Investment Rules, Margin and Market Volatility. The Journal of Portfolio Management, vol. 16, no. 1, Fall 1989, p. 45-52.

MARKOWITZ, H. M., MALHOTRA, A. H., TSALALIKHIN, Y., PAZEL, D. P., BURNS, L. M. An Entity-Relationship Programming Language. IEEE Transactions on Software Engineering, vol. 15, no. 9, September 1989.

MARKOWITZ, H. M. Risk Adjustment. Journal of Accounting, Auditing and Finance, January, 1, no. 1; Special Issue devoted to Proceedings of the Productivity Conference, December 15-17 1988, University of Florida, 1990.

MARKOWITZ, H. M. Normative Portfolio Analysis: Past, Present and Future. Journal of Economics and Business, Special Issue on Portfolio Theory, vol. 42, no. 2, May 1990, p. 99-103.

Zobrazit publikace v katalogu
Harry Max Markowitz