Sir Arthur William Lewis

Sir Arthur William Lewis se narodil 23. ledna 1915 v Castries na karibském ostrově St. Lucia jako syn chudého černošského přistěhovalce. V roce 1947 se oženil, jeho žena Gladys byla učitelkou. Měli spolu dvě dcery. 15. června roku 1991 A. Lewis ve věku 76 let umírá.

Školní docházku ukončil A. Lewis ve 14 letech a stal se zaměstnancem státní správy. V roce 1934 získal stipendium a začal studovat na London School of Economics, kde mu bylo od roku 1938 nabídnuto asistenské místo. V roce 1948 se stal profesorem na University of Manchester, kde posléze formoval své stěžejní myšlenky. Od roku 1957 působil na vysokých místech státní administrativy (např. v Ghaně, v OSN). V roce 1963 mu byl udělen šlechtický titul a zároveň A. Lewis přešel jako profesor na University of Princeton. V r. 1982 byl zvolen předsedou Americké ekonomické společnosti.

Zásluhy A. Lewise v oblasti ekonomie pokrývají tři základní oblasti: ekonomickou historii, kde jsou jeho práce zaměřeny na zkoumání podstaty a příčin bohatství národů a na empiricky podložené společné zákonitosti v historickém vývoji jednotlivých ekonomik; ekonomickou politiku z pozice normativní teorie i praktického rozhodování a v neposlední řadě teorii ekonomického rozvoje, aplikovatelnou na méně vyspělé státy.

První prací A. Lewise jsou „Principy ekonomického plánování“. Dokázal zde logicky čistě posoudit vazby mezi veličinami makroekonomického řízení a zasadit je do konkrétního politického klimatu Anglie v r. 1948. Velice precizní zde byla jeho analýza osmiletého fungování britského plánování. V této práci zamítal liberální ekonomický systém a prosazoval alternativní řízení plánem. Plánování v jeho pojetí usiluje pouze o regulaci tržních mechanismů k dosažení svých cílů, než aby je přímo nahradil. Regulace je selektivní a týká se strany nabídky i poptávky s cílem překlenout tržní imperfekce, nerovnováhy a nízkou mobilitu zdrojů. Toto pojetí je v dnešní době běžné, ale tehdy bylo plánování spojováno pouze s Keynesovským dirigismem orientovaným na agregátní poptávku či stalinským centralismem zaměřeným na stranu poptávky. Přestože jsou „Principy ekonomického plánování“ v mnoha detailech již zastaralou prací, její originalita a logická jasnost ji stále řadí do základního fondu levicového ekonomického myšlení.

Velice důležité jsou i Lewisovy úvahy o ekonomickém rozvoji, které se opíraly o model fungování světové ekonomiky. Tzv. „jádrem“ světové ekonomiky byly vyspělé státy (Velká Británie, Francie, Německo a USA), které určovaly vždy trendy výrobních cyklů, cen a mezd ve zbytku světa. Výroba má duální charakter: na jedné straně je „jádro“ a na druhé straně jsou „periférie“ (rozvojové země). Z vnitřního pohledu dané ekonomiky je na jedné straně „moderní sektor“ (industriální výroba) a na druhé straně „tradiční sektor“ (zemědělství).

A. Lewis byl neortodoxním badatelem. Jeho argumentace je místy slučitelná s neoklasickým přístupem, ale A. Lewis se zaměřuje spíše do oblastí, kde neoklasika nemůže fungovat. Jeho doménou jsou rozvojové země a zejména země ve fázi industriálního rozvoje.

Další z Lewisových teorií – teorie směnných relací mezi vyspělými a rozvojovými zeměmi vychází opět ze zmíněné duality. Lewis dokazuje, že za jistých podmínek jsou relace mezi „jádrem“ světové ekonomiky a jejími „periferiemi“ tvořeny poměrem produktivity práce „tradičního sektoru“ vyspělých a rozvojových zemí. Tento aspekt vrhá nové světlo na selhání tradiční teori obchodu, kterou se často motivovalo rozhodování rozvojových zemí.

Sir Arthur Lewis se nespecializoval na úzké výzkumné problémy, ale cílevědomě vždy usiloval o co největší šíři společenských implikací včetně historických i institucionálních.

Knihy

LEWIS, A. W. Economic Problems of Today. London, 1940.

LEWIS, A. W. Economic Survey, 1919-39. London and New York, 1949.

LEWIS, A. W. Overhead Costs. London and New York, 1949.

LEWIS, A. W. The Principles of Economic Planning. Dennis Dobson, 1949.

LEWIS, A. W. The Theory of Economic Growth. London: Allen and Unwin, 1955.

LEWIS, A. W. Politics in West Africa. Oxford University Press, 1965.

LEWIS, A. W. Development Planning. Routledge, 1966, 2003.

LEWIS, A. W. Some Aspects of Economic Development. (The Aggrey Memorial Lectures), Accra: University of Ghana, 1969.

LEWIS, A. W. Aspects of Tropical Trade. 1883-1965, (The Wicksell Lectures), Stockholm, 1969.

Tropical Development 1883-1913. Edited by A. W. Lewis, Northwestern University Press, 1970.

LEWIS, A. W. Growth and Fluctuations 1870-1913. London: Allen and Unwin, 1978.

LEWIS, A. W. Labour in the West Indies. London: Fabian Society, 1939.

LEWIS, A. W. Monopoly in British Industry. London: Fabian Society,1945.

LEWIS, A. W. Aspects of Industrialization. Cairo: National Bank of Egypt,1953.

LEWIS, A. W. A Series of Seven Articles on Jamaica Economic Problems. The Gleaner Company, 1964.

LEWIS, A. W. The Agony of the Eight. Bridgetown: Advocate Commercial Printery, 1965.

LEWIS, A. W. Reflections on Nigeria´s Economic Growth. Paris: O.E.C.D., 1967.

LEWIS, A. W. Socialism and Economic Growth. (The Annual Oration),London:  L.S.E., 1971.

LEWIS, A. W. The Evolution of Foreign Aid. (The David Owen Memorial Lecture), University College,  1972.

LEWIS, A. W. Development Economics: An Outline. General Learning Press, 1974.

LEWIS, A. W. Dynamic Factors in Economic Growth. Tata Memorial Lectures, New Delhi: Orient Longman, 1974.

LEWIS, A. W. The University in Less Developed Countries. New York: International Council for Educational Development, 1974.

LEWIS, A. W. The Evolution of the International Economic Order. Janeway Lectures, Princeton: Princeton University Press, 1978.

LEWIS, A. W. LDCs and Exchange Stability. Per Jacobsson Foundation 1977.

Official Papers

LEWIS, A. W. Industrial Development in the Caribbean. Caribbean Commission, 1949.

LEWIS, A. W. Land Settlement Policy. Caribbean Commission, 1950.

LEWIS, A. W., et al. Measures for the Economic Development of Under-Developed Countries. United Nations, 1951.

LEWIS, A. W., et al. Report on National Fuel Policy. U.K. Government, 1952.

LEWIS, A. W. Industrialization and the Gold Coast. Gold Coast Government, 1953.

LEWIS, A. W. Eastern Caribbean Federation. West Indian Federal Government, No. 45, 1962.

LEWIS, A. W. Proposals for an Eastern Caribbean Federation of Eight Territories. West Indies Federal Government, no. 51, 1962.

LEWIS, A. W., et al. Partners in Progress. Pearson Commission. Report to the World Bank, Washington D.C., 1969.

LEWIS, A. W. Presidential Address on Unemployment to the Board of Governors. Caribbean Development Bank, Barbados, 1972.

LEWIS, A. W. Some Constraints on International Banking. Caribbean Development Bank, Barbados, 1972.

LEWIS, A. W. Presidential Address on the Shortage of Entrepreneurship to the Board of Governors. Caribbean Development Bank, Barbados, 1973.

 

Kapitoly v knihách

LEWIS, A. W. Nationalization as an Alternative to Monopoly Control: the British Experience In Monopoly and Competition and their Regulation, ed. E.H. Chamberlin, London, 1954.

LEWIS, A. W. The Economic Development of Africa. In Africa in the Modern World, ed. Calvin W. Stillman, Chicago, 1955.

LEWIS, A. W. The Economic and Social Council. In The United Nations, ed. E.A. Wortley, Manchester, 1957.

LEWIS, A. W. The Shifting Fortunes of Agriculture. In Report of the Tenth International Conference of Agricultural Economics, London, 1959.

LEWIS, A. W. Sponsored Growth: Challenge to Democracy. In Problems of Economic Growth, ed. M.K. Haldar and E. Ghosh, Delhi, 1959.

LEWIS, A. W. Economic Conditions for Greater Agricultural Output. Report of the Annual Meeting of the British Association for the Advancement of Science, 1960.

LEWIS, A. W. Depreciation and Obsolescence as Factors in Costing. In Depreciation and Replacement Policy, ed. J.L. Meij, Amsterdam, 1961.

LEWIS, A. W. The Emergence of West Africa. In The Promise of World Tensions, ed. Harland Cleveland, New York, 1961.

LEWIS, A. W. Science, Man and Money. In Science and the New Nations, ed. Ruth Gruber, New York, 1961.

LEWIS, A. W. Competition and Regulation in the West Indies. In Economic Systems of the Commonwealth, ed. Calvin B. Hoover, Durham, N.C., 1962.

LEWIS, A. W. Tensions in Economic Development. In Restless Nations, ed. Lester B. Pearson, New York, 1962.

LEWIS, A. W. Industrialisation and Social Peace. In Conference Across a Nation, Report of H. R. H. The Duke of Edinburgh´s Study Conference, Macmillan´s of Canada, 1963.

LEWIS, A. W. Social Services in Development Planning. In Planning for Economic Development in the Caribbean. Report of a Caribbean Organization Conference, Puerto Rico, 1963.

LEWIS, A. W. Closing Remarks. In Inflation and Growth in Latin America, ed. W. Baer and I. Kerstenetzky, New Haven, 1964.

LEWIS, A. W. Economic Development and World Trade. In Problems in Economic Development, ed. E. A. G. Robinson, London, 1965.

LEWIS, A. W. African Economic Development. In Africa: Progress Through Co-operation, ed. J. Karefa-Smart, New York, 1966.

LEWIS, A. W. Planning Public Expenditure. In National Economic Planning, ed. M.F. Milikan, New York, 1967.

LEWIS, A. W. Unemployment in Developing Areas. In A Reappraisal of Economic Development, ed. A.M. Whiteford, Chicago, 1967.

LEWIS, A. W. International Trade and Economic Growth. In Fiscal and Monetary Problems in Developing States, ed. D. Krivine, New York, 1967.

LEWIS, A. W. Development Planning. In International Encyclopedia of the Social Sciences, 1968.

LEWIS, A. W. Economic Aspects of Quality in Education. In Qualiitative Aspects of Educational Planning, ed. C.E. Beeby, Paris, 1969.

LEWIS, A. W. On Being Different. In Speeches made at the 1971 Graduation Ceremonies of the University of the West Indies, Kingston, 1971.

LEWIS, A. W. Objectives and Prognostications. In The Gap Between Rich and Poor Nations, ed. G. Ranis, London, 1972.

LEWIS, A. W. Reflections on Unlimited Labour. In International Economics and Development. (Essays in Honour of Raoul Prebisch), ed. V. di Marco, New York, 1973.

LEWIS, A. W. The Development Process. In The Case for Development: Six Studies, New York: United Nations, 1973.

LEWIS, A. W. Development and Distribution. In Employment, Income Distribution and Development Strategy, Edited by Alec Cairncross and Mohinder Puri, London: Macmillan Press, 1976.

LEWIS, A. W. The Diffusion of Development. In The Market and the State, Edited by Thomas Wilson, Oxford: Oxford University Press, 1976.

Články

LEWIS, A. W. The Inter-relations of Shipping Freights. Economica, 1941.

LEWIS, A. W. The Two-Part Tariff. Economica, 1941.

LEWIS, A. W. The Economics of Loyalty. Economica, 1942.

LEWIS, A. W.Monopoly and the Law. Modern Law Review, 1943.

LEWIS, A. W. An Economic Plan for Jamaica. Agenda, 1944.

LEWIS, A. W. Competition in Retailing. Economica, 1945.

LEWIS, A. W. Spare Time Activities of Employees. Modern Law Review, 1946.

LEWIS, A. W. Fixed Costs. Economica, 1946.

LEWIS, A. W. The Prospect Before Us. The Manchester School, 1948.

LEWIS, A. W. Colonial Development. Transaction of the Manchester Statistical Society, 1949.

LEWIS, A. W. Whither Prices?. District Bank Review, 1949.

LEWIS, A. W. The British Monopolies Act. The Manchester School, 1949.

LEWIS, A. W., MEYER, F. V. The Effects of an Overseas Slump on the British Economy. The Manchester School, 1949.

LEWIS, A. W. Developing Colonial Agriculture. The Three Banks Review, 1949. Also published in Attitude to Africa, London, 1954.

LEWIS, A. W. Sur Quelques Tenddances Seculaires. Economie Appliquée, 1949.

LEWIS, A. W. The Price Policy of Public Corporations. The Political Quarterly, 1950.

LEWIS, A. W. Food and Raw Materials. District Bank Review, 1951.

LEWIS, A. W. The Future of World Trade. Scope, 1952.

LEWIS, A. W. World Production, Prices and Trade, 1870-1960. The Manchester School, 1952.

LEWIS, A. W. Reflections on South East Asia. District Bank Review, 1952.

LEWIS, A. W. United Nations Primer for Development: A Comment. Quarterly Journal of Economics, May 1953.

LEWIS, A. W. Thoughts on Land Settlement. Journal of Agricultural Economics, 1954.

LEWIS, A. W. Economic Development with Unlimited Supplies of Labour. The Manchester School, 1954.

LEWIS, A. W. Trade Drives. District Bank Review, 1954.

LEWIS, A. W., O´LEARY, P. J. Secular Swings in Production and Trade, 1870-1913. The Manchester School, 1955.

LEWIS, A. W. Investment Policy. Bulletin of the Oxford Institute of Statistics, 1955.

LEWIS, A. W., MARTIN, A. Patterns of Public Revenue and Expenditure. The Manchester School, 1956.

LEWIS, A. W. International Competition in Manufactures. American Economic Review, May 1957.

LEWIS, A. W. Recent Controversies over Economic Policy in the British Labour Party. World Politics, 1958.

LEWIS, A. W. Unlimited Labour: Further Notes. Manchester Schools, 1958.

LEWIS, A. W. Employment Policy in an Underdeveloped Area. Social and Economic Studies, 1958.

LEWIS, A. W. On Assessing a Development Plan. Ghana Economic Bulletin, 1959.

LEWIS, A. W. Education and Economic Development. Social and Economic Studies, 1961.

LEWIS, A. W. Education for Scientific Professions. Daedalus, 1962.

LEWIS, A. W. Secondary Education and Economic Structure. Social and Economic Studies, 1964.

LEWIS, A. W. A Review of Economic Development. (Richard T. Ely Lecture) American Economic Review, May 1965.

LEWIS, A. W. Unemployment in Developing Countries (Stephenson Memorial Lecture). World Today, January 1967.

LEWIS, A. W. Word Trade since the War. Proceedings of the American Philosophical Society, 1968.

LEWIS, A. W. Black Power and the American University. University: A Princeton Magazine, 1969.

LEWIS, A. W. The Economic Profile of the American Black. Journal of Religion and Health, October 1970.

LEWIS, A. W. Summary: The Causes of Unemployment in Less Developed Countries. International Labour Review, May 1970.

Zobrazit publikace v katalogu
Sir Arthur William Lewis