Sir James Alexander Mirrlees

Sir James Alexander Mirrlees se narodil 5. července roku 1936 ve skotském Minnigaffu. V roce 1957 se stal magistrem matematiky v Edinburghu a titul Ph.D. získal roku 1963 na Cambridgeské universitě. V letech 1969 – 95 byl profesorem ekonomie na Oxfordské universitě. V současné době působí jako profesor na Cambridgeské universitě.

Své odborné bádání zasvětil J. Mirrlees ekonomii pro praxi, mimo jiné ekonomické teorii stimulů při asymetrii informací. Spolu s W. Vickreyem odpověděli na stále aktuální otázku – totiž jak se racionálně rozhodovat na základě dílčích informací, mezi ekonomické aktéry nerovnoměrně rozdělovaných.

Mirrlees vyřešil některé matematické komplikace Vickreyovy teorie zdanění, například destimulační efekt progresivního zdanění a zjednodušil ji natolik, že se stala obecně přijatelnou nejen pro teoretiky, ale i praktiky.

Zatímco Vickrey byl ve 40. letech schopen formulovat hlavní principy řešení problému zdanění, rigorózní matematickou formulaci řešení předložil až o čtvrt století později James Mirrlees.

Mirrlees zformuloval také tzv. princip odhalení (revelation principle), jenž od té doby našel použití v celé řadě oblastí, kde existuje problém asymetrické informace. Podstatou tohoto řešení, které představuje určitou podskupinu alokačních mechanismů, je, že jednotlivé ekonomické subjekty mají zájem odhalit pravdivě svoje soukromé informace, aniž by přitom jednaly proti svému vlastnímu zájmu. Praktické použití principu odhalení je poměrně značné, neboť umožňuje formulovat strukturu nejrůznějších kontraktů způsobem, který řeší problémy nežádoucích podnětů v podmínkách asymetrické informace.

Mirrlees analyzoval mimo jiné i problém optimální výše daně z příjmů a jeho práce v této oblasti jsou často uváděny jako ukázka intelektuální poctivosti, které autor zůstal věrný i tehdy, když se dostala do konfliktu s jeho osobním přesvědčením. Mirrlees, který pracoval jako poradce britských labouristů, dospěl totiž počátkem 70. let k závěru, že maximální mezní míra zdanění osob s nejvyššími příjmy by neměla přesáhnout 20 procent. Ve skutečnosti však dosahovala v té době maximální mezní míra zdanění ve Velké Británii 83 procent. Mirrlees sám přiznal, že byl tímto výsledkem překvapen a zaskočen.

J. Mirrlees se také ve spolupráci s americkým ekonomem Peterem Diamondem zabýval strukturou spotřebních daní a společenské neefektivnosti, ke které vedou. Dospěli k dnes univerzálně přijímanému závěru, že v malých otevřených ekonomikách by neměly být uvalovány na dovážené zboží tarify a že výrobní faktory, práce a kapitál, by neměly být zdaňovány ve stadiu výroby, ale ve stadiu spotřeby. Mirrlees se rovněž intenzivně zabýval výzkumem rozvojových projektů a na základě výše zmíněných výsledků, týkajících se optimálního způsobu zdaňování výrobních faktorů, vypracoval i kritéria pro jejich vyhodnocování.

V dnešní době mnohdy výrazně zpolitizovaných diskusí ekonomických problémů je nesmírně poučná zkušenost J. Mirrleese s analýzou různých problémů daní, především pokud jde o problematiku daně z příjmů.

Knihy

MIRRLEES, J. A., LITTLE, I. M. D. Manual of Industrial Project Analysis in Developing Countries. Vol. I;  OECD, 1968.

MIRRLEES, J. A., HAMMOND, P. J. Agreeable Plans. In Models of Economic Growth, ed. Mirrlees and Stern for the I.E.A., Macmillan, 1973.

MIRRLEES, J. A. Models of Economic Growth. Introduction to volume of same title, eds. Mirrlees and Stern, Macmillan, 1973.

MIRRLEES, J. A., LITTLE, I. M. D. Project Appraisal and Planning for Developing Countries. London: Heinemann, and New York: Basic Books, 1974.

MIRRLEES, J. A. The Influence of Labour Supply on Optimal Taxes: A Guide to Recent Theoretical Ideas. London: Institute for Fiscal Studies, 1977.

Další publikace

MIRRLEES, J. A., KALDOR, N. A New Model of Economic Growth. Review of Economic Studies, June 1962.

MIRRLEES, J. A. Optimum Accumulation under Uncertainty, 1965, unpublished.

MIRRLEES, J. A. Optimum Growth when Technology is Changing. Review of Economic Studies, January 1967.

MIRRLEES, J. A. Targets and Investment in Industry, Chapter in The Crisis of Indian Planning, eds. Streeton and Lipton, Oxford University Press, 1968.

MIRRLEES, J. A. The Dynamic Nonsubstitution Theorem. Review of Economic Studies, January 1969.

MIRRLEES, J. A. The Evaluation of National income in an Imperfect Economy. Pakistan Development Review, Spring 1969.

MIRRLEES, J. A. Prices in a Planned Economy, in Planning and Markets, eds. Dunlop and Fedorenko, McGraw-Hill, 1969.

MIRRLEES, J. A. Efficiency and Prices in the One-Good Growth Model, 1970, unpublished.

MIRRLEES, J. A., DIAMOND, P. A. Optimal Taxation and Public Production I: Production Efficiency. American Economic Review, 61, p. 8-217, 1971.

MIRRLEES, J. A., DIAMOND, P. A. Optimal Taxation and Public Production II: Tax Rules. American Economic Review, 61, p. 261-278, 1971.

MIRRLEES, J. A. An Exploration in the Theory of Optimum Income Taxation. Review of Economic Studies, 38, p. 175-208, 1971.

MIRRLEES, J. A. The Terms of Trade: Pearson on Trade, Debt, and Liquidity, in The Widening Gap, ed. Barbara Ward, Columbia University Press, 1971.

MIRRLEES, J. A. On the Cass-Stiglitz Functional Equation, 1971, unpublished.

MIRRLEES, J. A. On Producer Taxation. Review of Economic Studies, 39, p. 105-111, 1972.

MIRRLEES, J. A., LITTLE, I. M. D. Further Reflections on Project Analysis. Development and Planning, Essays for Paul Rosenstein-Rodan, eds. Bhagwati and Eckaus, Allen and Unwin, 1972.

MIRRLEES, J. A., LITTLE, I. M. D. Reply to Critics. Bulletin of the Oxford Institute of Statistics, March 1972.

MIRRLEES, J. A., STERN, N. H. Fairly Good Plans. Journal of Economic Theory, April 1972.

MIRRLEES, J. A. The Optimum Town. Swedish Journal of Economics, 74, p. 114-135, 1972.

MIRRLEES, J. A. Population Policy and the Taxation of Family Size. Journal of Public Economics, 1972.

MIRRLEES, J. A., DIAMOND, P. A. Aggregate Production with Consumption Externalities. Quarterly Journal of Economics, 1973.

MIRRLEES, J. A. Rejoinder to Richardson. Urban Studies, 1973.

MIRRLEES, J. A. The Theory of Incentives, Conference Paper, Berlin: I.M.S., 1973.

MIRRLEES, J. A. Optimal Accumulation under Uncertainty: the Case of Stationary Returns to Investment, in Allocation under Uncertainty, ed. J. Dréze, Macmillan, 1974.

MIRRLEES, J. A. Notes on Welfare Economics, Information and Uncertainty, in Essays in Equilibrium Behaviour under Uncertainty, eds. M. Balch, D. McFadden and S. Wu, North-Holland, 1974.

MIRRLEES, J. A. The Theory of Moral Hazard and Unobservable Behaviour I, Nuffield College, 1975.

MIRRLEES, J. A., DIXIT, A. K., STERN, N. H. Optimum Saving with Economies of Scale. Review of Economic Studies, 52, July 1975.

MIRRLEES, J. A. A Pure Theory of Underdeveloped Economies, using a Relationship between Consumption and Productivity. Agriculture in Development Theory, ed. L. Reynolds, Yale University Press, 1975.

MIRRLEES, J. A. Optimal Taxation in a Two-Class Economy. Journal of Public Economics, 4, February 1975.

MIRRLEES, J. A., KAY, J. A. The Desirability of Natural Reresource Depletion in The Economics of Natural Reresource Depletion, ed. D. W. Pearce, Macmillan, 1975.

MIRRLEES, J. A., DIAMOND, P. A. On the Assignment of Liability: the Uniform Case. Bell Journal of Economics, Autumn 1975.

MIRRLEES, J. A. Tax Theory and the Progressivity of Tax Systems, ISRACON Conference on Public Economics, Jerusalem, Nuffield College, June 1975.

MIRRLEES, J. A. Indeterminate Growth Theory, Nuffield College, August 1975.

MIRRLEES, J. A. A Not Unkeynesian Model, Nuffield College, November 1975.

MIRRLEES, J. A. The Optimal Structure of Incentives and Authority within a Organization. Bell Journal of Economics, 7, p. 105-131, 1976.

MIRRLEES, J. A., DIAMOND, P. A. Private Constant Returns and Public Shadow Prices. Review of Economic Studies, 43, p. 41-78, 1976.

MIRRLEES, J. A. Optimal Tax Theory: A Synthesis. Journal of Public Economics, 6, p. 327-358, 1976.

MIRRLEES, J. A. Implications for Tax Rates, Conference lecture at Institute for Fiscal Studies, published in Taxation and Incentives, 1976.

MIRRLEES, J. A. Social Benefit-Cost Analysis and the Distribution of Income, Nuffield College, March 1977, published in part, in World Development, 1978.

MIRRLEES, J. A., DIAMOND, P. A. A Model of Optimal Social Insurance with Variable Retirement. Journal of Public Economics, 10, p. 295-336, 1977.

MIRRLEES, J. A. Imperfect Lump-sum Taxation and Nearly Optimal Taxes, Nuffield College, 1978, Econometric Society Meeting, Geneva, 1978.

MIRRLEES, J. A. The Implications of Moral Hazard for Optimal Insurance, Nuffield College, 1979, presented at a symposium on Uncertainty and Insurance in Economic Theory in honour of Karl Borch, Norwegian School of Economics and Business, Bergen.

MIRRLEES, J. A. Arguments for Public Expenditure, in Contemporary Economic Analysis, eds. Artis and Nobay, Croom-Helm, 1979.

MIRRLEES, J. A., ROBERTS, K. J. W. Functions with Multiple Maxima, Nuffield College, 1979.

MIRRLEES, J. A., DIAMOND, P. A. Social Insurance where the Value of Retirement Varies, Nuffield College, 1979.

MIRRLEES, J. A., DIAMOND, P. A., HELMS, J. Optimal Taxation in a Stochastic Economy: A Cobb-Douglas Example. Journal of Public Economics, 1980.

MIRRLEES, J. A. The Welfare Economics of Invention, Walras-Bowley Lecture, Economic Society World Congress, Aix-en-Provence, 1980.

MIRRLEES, J. A. Intended Labour Supply, Nuffield College, 1980.

MIRRLEES, J. A. Consumer Uncertainty and the Optimal Income Tax, Nuffield College, 1981, AUTE meeting, April 1981.

MIRRLEES, J. A. The Economic Uses of Utilitarianism, in Utilitarianism and Beyond, eds. Sen and Williams, Cambridge University Press, 1982.

MIRRLEES, J. A. Optimal Foreign-income Taxation. Journal of Public Economics, 1982.

MIRRLEES, J. A. The Theory of Optimum Taxation. Handbook of Mathematical Economics, eds. K. J. Arrow and M. D. Intriligator, vol. III, North-Holland, 1982.

MIRRLEES, J. A. Social Insurance and Nonrational Behaviour, Nuffield College, 1983.

MIRRLEES, J. A., DIAMOND, P. A. Payroll-tax Financed Social Insurance with Variable Retirement, 1984.

MIRRLEES, J. A., DIAMOND, P. A. Insurance Aspects of Pensions, in Pensions Labor and Individual Choice, ed. David A. Wise, University of Chicago Press for NBER, 1985.

MIRRLEES, J. A. Taxing Uncertain Incomes. Oxford Economic Papers, 52, 1990.

MIRRLEES, J. A., LITTLE, I. M. D. Project Appraisal and Planning Twenty Years On, in Proceedings of the World Bank Annual Conference on Development Economics 1990, eds. Stanley Fischer, Dennis de Tray and Shekhar Shah, The World Bank, 1991.

MIRRLEES, J. A., DIAMOND, P. A. Optimal Taxation of Identical Consumers when Markets are Incomplete, in Economic Analysis of Markets and Games, ed. Dasgupta, Gale, Hart and Maskin, MIT Press, 1992.

MIRRLEES, J. A. Optimal Taxation and Government Finance, in Modern Public Finance, eds. Quigley and Smolensky, Harvard University Press, 1994.

MIRRLEES, J. A. Welfare Economics and Economies of Scale. Japanese Economic Review, April, 1995.

MIRRLEES, J. A. Private Risk and Public Action: The Economies of the Welfare State, European Economic Review, 39, 1995.

MIRRLEES, J. A., DIAMOND, P. A. Social Insurance with Variable Retirement and Private Saving, MIT, 1995.

MIRRLEES, J. A., KHAN, A. R. Optimal Accounting Prices for a Developing Economy, under revision.

Zobrazit publikace v katalogu
Sir James Alexander Mirrlees