James McGill Buchanan

James McGill Buchanan se narodil 3. října 1919 v Murfreesboro ve státě Tennessee. Po studiu na Middle Tennessee College v r. 1940 pokračoval na universitě v Tennessee, kde roku 1941 získal hodnost magistra. V roce 1945 se oženil s Ann Bakke Buchanan. V roce 1948 dosáhl hodnosti doktora na University of Chicago. Dále se věnoval pedagogické činnosti na University of Virginia, poté krátce v Los Angeles a dalších 15 let opět ve Virginii na Virginia Polytechnic Institute. Poté působil jako ředitel Center for Study of Public Choice a profesor Harris University, Fairfax, stát Virginia.

Buchananovo myšlení velice ovlivnilo dílo švédského vědce K. Wicksella. Mnohé z jeho příspěvků byly rozpracováním a rozšířením wicksellovských témat.

James Buchanan rozšířil teorii veřejné volby mnoha způsoby. Nejznámější je pravděpodobně užití ekonomické mikroteorie na zkoumání politického systému, státní správy a zájmových organizací. Hlavním cílem rozšíření na tyto oblasti, zkoumané jinými společenskými vědami, bylo vytvořit koherentní pozitivní či deskriptivní teorii toho, jak skutečně fungují složky tohoto systému, nikoli normativní teorii toho, jak by fungovat měly. Jedinci, stejně jako ve firmách a v domácnostech, jednají ve svém vlastním zájmu a nelze se spoléhat na to, že by ti samí lidé jednali ve službách zájmu veřejného. Rozvoj této teorie veřejné volby je krokem k obecnější ekonomické teorii, která odvozuje chování různých veřejných organizací ze zájmů jejich členů.

Druhým příspěvkem k teorii veřejné volby je snazší vysvětlení množství politických jevů, kde všechny ekonomické zisky spotřebovává současná generace, zatímco většinu nákladů ponese generace budoucí, která zatím o současnosti nerozhoduje. Závěrem tohoto výzkumu je, že pokusy o korekci takového „selhání trhu“ politickými a administrativními prostředky by mohly vést k ještě závažnějšímu „politickému selhání“.

Třetí oblast se týká základů ekonomického a politického rozhodování. Buchanan zde analyzoval možnosti jednomyslného rozhodování. Koncepce dobrovolné směny mezi dvěma osobami je zde zobecněna na společenskou smlouvu, při níž nikdo netratí. Tento smluvní přístup J. Buchanan rozvinul do konstituční ekonomické teorie, v níž optimální rozhodovací pravidlo je určeno vážením vysokých rozhodovacích nákladů jednomyslnosti proti ztrátám, které jednotlivé osoby pocítí, když se nároky na jednomyslnost sníží. Systém řízení společnosti by měl zajistit rovnováhu mezi donucením (jež slouží k ochraně občanů před nejistotou a nebezpečím) a rizikem, že tyto donucovací pravomoci státu budou zneužity. Toto vedlo Buchanana k hlubokému porozumění společenských pravidel a norem. Důsledkem je zde společenská teorie, která integruje politické a ekonomické rozhodování a obsahuje i důležité části právního systému řízení.

James Buchanan vydal celou řadu publikací, ve kterých shrnul výsledky jednotlivých etap svého vědeckého bádání v oblasti teorie veřejné volby. Jeho přínos pro rozvoj ekonomické vědy byl nezanedbatelný a byl i po zásluze oceněn – cenou Franka Seidmana (1994), čestnými doktoráty různých univerzit, čestným členstvím v Americké ekonomické asociaci i oceněním nejvyšším – Nobelovou cenou.

James Buchanan zemřel ve věku nedožitých 93 let dne 9. ledna 2013.

Knihy

BUCHANAN, J. M., ALLEN, C. L., COLBERG, M. R. Prices, Income, and Public Policy. New York: McGraw-Hill, 1954. Second Edition 1959.

BUCHANAN, J. M. Public Principles of Public Debt. Homewood: Richard D. Irwin, 1958.

BUCHANAN, J. M. The Public Finances. Homewood: Richard D. Irwin, 1960. Second Edition 1965. Translated into Spanish as Hacienda Publica 1968. Third Edition 1970. Translated into Japanese 1972. Fourth Edition, with Marilyn Flowers 1975. Fifth Edition, with Marilyn Flowers 1980. Sixth Edition, with Marilyn Flowers 1986.

BUCHANAN, J. M. Fiscal Theory and Political Economy. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1960. Translated into Turkish 1965. Translated into Japanese 1972.

BUCHANAN, J. M., TULLOCK, G. The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1962. Paperback Edition 1965. Translated into Japanese 1979. Translated into Spanish 1980.

BUCHANAN, J. M. Public Finance in Democratic Process. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1967. Translated into Japanese 1971. Translated into Spanish 1973.

BUCHANAN, J. M. Demand and Supply of Public Goods. Chicago: Rand-McNally, 1968. Translated into Intalian 1968. Translated into Japanese 1974.

BUCHANAN, J. M. Cost and Choice: An Inquiry in Economic Theory. Chicago: Markham Publishing Co., October 1969. Reprinted by University of Chicago Press, Midway Reprint, 1979.

BUCHANAN, J. M., DEVLETOGLOU, N.  Academia in Anarchy: An Economic Diagnosis. Basic Books, 1970. English Edition 1971.

BUCHANAN, J. M. Theory of Public Choice: Political Applications of Economics. Edited with Robert Tollison, University of Michigan Press, 1972.

BUCHANAN, J. M. LSE Essays on Cost. Edited with G.F. Thirlby, London: Wiedenfeld and Nicholson, 1973.

BUCHANAN, J. M. The Limits of Liberty: Between Anarchy and Leviathan. Chicago: University of Chicago Press, 1975. Translated into Japanese 1977. Translated into Italian 1979. Translated into German 1984.

BUCHANAN, J. M., WAGNER, R. E. Democracy in Deficit: The Political Legacy of Lord Keynes. New York: Academic Press, 1977. Translated into Japanese 1979. Translated into Korean 1981.

BUCHANAN, J. M. Freedom in Constitutional Contract: Perspective of a Political Economist. College Station: Texas A & M University Press, 1977.

BUCHANAN, J. M. What Should Economists Do?. Indianapolis, Indiana: Liberty Press, 1979.

BUCHANAN, J. M., BRENNAN, G. The Power to Tax: Analytical Foundations of a Fiscal Constitution, New York: Cambridge University Press, 1980.

BUCHANAN, J. M. Toward a Theory of the Rent-Seeking Society. edited by James M. Buchanan, Robert D. Tollison, and Gordon Tullock, College Station: Texas A & M University Press, 1980.

BUCHANAN, J. M. Theory of Public Choice, II. Edited with Robert Tollison, Ann Arbor: University of Michigan Press, 1984.

BUCHANAN, J. M. Liberty, Market and State: Political Economy in the 1980s. Brighton, England: Wheatsheaf Books, 1986; New York: New York University Press, 1986.

BUCHANAN, J. M., BRENNAN, G. The Reason of Rules. Cambridge: Cambridge University Press, 1985.

BUCHANAN, J. M., McCORMICK, R., TOLLISON, R, PARDO, J. C. El Analisis Economico De Lo Politico,  Madrid, Spain: Istituto de Estudios Economicos, 1985. This is a Spanish translation of several previously published pieces incorporated in a single volume.

BUCHANAN, J. M. The Inconsistencies of the National Health Service. Occasional Paper no. 7, London: Institute of Economic Affairs, 1965.

BUCHANAN, J. M., WAGNER, R. E. Public Debt in Democratic Society. Washington, D.C.: American Enterprise Institute, 1966.

BUCHANAN, J. M., LINDSAY, C. M. The Organization and Financing of Medical Care in the United States. In Health Service Financing, London: British Medical Association, 1970.

BUCHANAN, J. M. Academica in Anarchy: A Summary. Center for Independent Education, 1970.

BUCHANAN, J. M. The Bases for Collective Action. New York: General Learning Corporation, 1971.

BUCHANAN, J. M. Natural Liberty and Justice: Adam Smith and John Rawls. Published lecture in C.A. Moorman Series, Culver-Stockton College, 1976.

BUCHANAN, J. M. Tax Reform in Constitutional Perspective. Beta Gamma Sigma, 1977. Reprinted in Congressional Record, no. 197, Pt. II, Washington, D.C.: Government Printing Office, December 15 1977, S-19929-19933.

BUCHANAN, J. M., WAGNER, R., BURTON, J. The Consequences of Mr. Keynes. Hobart Paper 78, London: Institute of Economic Affairs, 1978. Italian Translation, „La Democrazia e le costituzioni Keynesiani“, in La Scuola di Public Choice, ed. by S. Carrubba and D. da Empoli, Rome: Fondazione Luigi Einaudi, 1979, p. 217-251.

BUCHANAN, J. M., BRENNAN, G. Monopoly in Money and Inflation: The Case for a Constitution to Discipline Government. Hobart Paper 88, London: Institute of Economic Affairs, 1981.

BUCHANAN, J. M. Constitutional Restrictions on the Power of Government. The Frank M. Engle Lecture, 1981, Bryn Mawr, Pa.: The American College, 1981.

BUCHANAN, J. M. Moral Community, Moral Order, and Moral Anarchy. The Abbott Memorial Lecture, No. 17, Colorado Springs: Colorado College, 1981.

BUCHANAN, J. M., BRENNAN, G. Monopolio en la emision de dinero e inflacion. Madrid, Spain: Centro de Estudios y Communicacion Economica, 1982. Spanish translation of Monopoly in Money and Inflation, London, 1980.

BUCHANAN, J. M. Politiek Schuldbesef, Political Debt Consciousness. Rotterdamse Monetaires Studies, no. 16, 1984, issued January 1985, 39 pages. Dutch translation of two unpublished draft papers. Erasmus University, Rotterdam, 1985.

BUCHANAN, J. M. Staatsschuld en Politiek. Rotterdamse Monetaries Studies, no. 18, 1984, published in 1985; Rotterdam: Erasmus University, 1985.

Články

BUCHANAN, J. M. Regional Implications of Marginal Cost Rate Making. Southern Economic Journal, XVI, July 1949, p. 53-61.

BUCHANAN, J. M. The Pure Theory of Public Finance: A Suggested Approach. Journal of Political Economy, LVII, December 1949, p. 496-505.

BUCHANAN, J. M. Federalism and Fiscal Equity. American Economic Review, XL, September 1950, p. 583-599.

BUCHANAN, J. M. Knut Wicksell on Marginal Cost Pricing. Southern Economic Journal, XVII, October 1951, p. 173-178.

BUCHANAN, J. M. Federal Grants and Reresource Allocation. Journal of Political Economy, LX, June 1952, p. 208-217.

BUCHANAN, J. M. The Pricing of Highway Services. National Tax Journal, V, June 1952, p. 97-106.

BUCHANAN, J. M. The Theory of Monopolistic Quantity Discounts. Review of Economic Studies, June 1953, p. 199-208.

BUCHANAN, J. M. Social Choice, Democracy, and Free Markets. Journal of Political Economy, LXII, April 1954, p. 114-123.

BUCHANAN, J. M. Individual Choice in Voting and the Market. Journal of Political Economy, LXII, August 1954, p. 334-343.

BUCHANAN, J. M. La methodologie della teoria deľincidenza. Studi economici, X, December 1955, p. 1-25.

BUCHANAN, J. M. Private Ownership and Common Usage. Southern Economic Journal, XXII, January 1956, p. 305-316.

BUCHANAN, J. M. Ceteris Paribus: Some Notes on Methodology. Southern Economic Journal, XXIV, January 1958, p. 259-270.

BUCHANAN, J. M. Positive Economics. Welfare Economics, and Political Economy, Journal of Law and Economics, II, October 1959, p. 124-138.

BUCHANAN, J. M. The Theory of Public Finance. Southern Economic Journal, XXVI, January 1960, p. 235-238.

BUCHANAN, J. M. Economic Policy, Free Institutions and Democratic Process. Il Politico, XXV, 1960, p. 265-277.

BUCHANAN, J. M., FORTE, F. The Evaluation of Public Services. Journal of Political Economy, LXIX, April 1961, p. 107-121.

BUCHANAN, J. M. Simple Majority Voting, Game Theory, and Reresource Use. Canadian Journal of Economics and Political Science, XXVII, August 1961, p. 337-348.

BUCHANAN, J. M. A Pricing Approach to Motor Vehicle Taxation. Automobilissmo, October 1961, p. 1-19.

BUCHANAN, J. M. Politics, Policy, and the Pigovian Margins. Economica, XXIX, February 1962, p. 17-28.

BUCHANAN, J. M. The Relevance of Pareto Optimality. Journal of Conflict Resolution, VI, December 1962, p. 341-354.

BUCHANAN, J. M., STUBBLEBINE, W. C. Externality. Economica, XXIX, November 1962, p. 371-384.

BUCHANAN, J. M. Perche gratis le strade?. Mercurio, V, October 1962, p. 32-37.

BUCHANAN, J. M. Easy Budgets and Tight Money. Lloyds Bank Review, 64 n.s., April 1962, p. 17-30.

BUCHANAN, J. M. Presupuestos faciles y moneda dificil. Rivista del banco de la republica, Bogota, December 1962, p. 1511-1519.

BUCHANAN, J. M. The Economics of Earmarked Taxes. Journal of Political Economy, LXXI, October 1963, p. 457-469.

BUCHANAN, J. M. What Should Economists Do?. Southern Economic Journal, XXX, January 1964, p. 213-222.

BUCHANAN, J. M. Are Rational Economic Policies Feasible in Western Democratic Countries?. Il Politico, XXIX, 1964, p. 801-808.

BUCHANAN, J. M. Fiscal Institutions and Efficiency in Collective Outlay. American Economic Review, LIV, May 1964, p. 227-235.

BUCHANAN, J. M., FORTE, F. Fiscal Choice Through Time: A Case for Indirect Taxation. National Tax Journal, XVII, June 1964, p. 144-157.

BUCHANAN, J. M. An Economic Theory of Clubs. Economica, XXXII, February 1965, p. 1-14.

BUCHANAN, J. M. Ethical Rules, Expected Values, and Large Numbers. Ethics, LXXVI, October 1965, p. 1-13.

BUCHANAN, J. M. Externality in Tax Response. Southern Economic Journal, XXXIII, July 1966, p. 35-42.

BUCHANAN, J. M. Joint Supply, Externality, and Optimality. Economica, XXXIII, November 1966, p. 405-415.

BUCHANAN, J. M. Peaks Loads and Efficient Pricing. Quarterly Journal of Economics, LXXX, August 1966, p. 463-471.

BUCHANAN, J. M. Breton and Weldon on Public Goods. Canadian Journal of Economics and Political Science, XXXIII, February 1967, p. 111-115.

BUCHANAN, J. M. Monetary and Fiscal Policy for Economic Growth. Il Politico, XXXI, 1967, p. 801-807.

BUCHANAN, J. M. Public Goods in Theory and Practice. Journal of Law and Economics, 10, 1967, p. 193-197.

BUCHANAN, J. M. Cooperation and Conflict in Public Goods Interaction. Western Economic Journal, V, March 1967, p. 109-121.

BUCHANAN, J. M. Politics and Science: Reflections on Knight´s Critique of Polanyi. Ethics, 77, July 1967, p. 303-310.

BUCHANAN, J. M. Fiscal Policy and Fiscal Preference. Papers on Non-Market Decision Making, I, March 1967, p. 1-10.

BUCHANAN, J. M. Democracy and Duopoly: A Comparison of Analytical Models. American Economic Review, LVIII, May 1968, p. 322-331.

BUCHANAN, J. M. A Behavioral Theory of Pollution. Western Economic Journal, VI, December 1968, p. 347-348.

BUCHANAN, J. M. A Public Choice Approach to Public Utility Pricing. Public Choice, 2, December 1968, p. 1-17.

BUCHANAN, J. M. Social Insurance in a Growing Economy. National Tax Journal, 21, December 1968, p. 386-395.

BUCHANAN, J. M., TULLOCK, G. The ´Dead Hand´ of Monopoly. Antitrust Law and Economics Review, I, Summer 1968, p. 85-96.

BUCHANAN, J. M. Congestion on the Common. Il Politico, 33, December 1968, p. 776-86.

BUCHANAN, J. M., di PIERO, A. Pragmatic Reform and Constitutional Revolution. Ethics, 79, January 1969, p. 95-104.

BUCHANAN, J. M. Students´ Revolts, Academic Liberalism, and Constitutional Attitude. Social Research, 35, Winter 1969, p. 666-680.

BUCHANAN, J. M. A Future of Agricultural Economics. American Journal of Agricultural Economics, 51, December 1969, p. 1027-1036.

BUCHANAN, J. M., FLOWERS, M. An Analytical Setting for a Taxpayers´ Revolution. Western Economic Journal, VII, December 1968, p. 349-359.

BUCHANAN, J. M. Notes on the Economic Theory of Socialism. Public Choice, VIII, Spring 1970, p. 29-43.

BUCHANAN, J. M., PAULY, M. On the Incidence of Tax Deductibility. National Tax Journal, 23, June 1970, p. 157-167.

BUCHANAN, J. M. In Defense of Caveat Emptor. University of Chicago Law Review, 38, Fall 1970, p. 73-74.

BUCHANAN, J. M. The ´Social´ Efficiency of Education. Il Politico, XXV, Fall 1970, p. 653-662.

BUCHANAN, J. M. Equality as Fact and Norm. Ethics, April 1971, p. 228-240.

BUCHANAN, J. M. Principles of Urban Fiscal Strategy. Public Choice, XI, Fall 1971, p. 1-16.

BUCHANAN, J. M. The Backbending Supply Curve of Labor: An Example of Doctrinal Retrogression?. History of Political Economy, 3, Fall 1971, p. 383-390.

BUCHANAN, J. M. Violence, Law, and Equilibrium in the Universities. Public Policy, XIX, Winter 1971, p. 1-18.

BUCHANAN, J. M., GOETZ, C. External Diseconomies in Competitive Supply. American Economic Review, LXI, December 1971, p. 883-890.

BUCHANAN, J. M. Public Finance and Academic Freedom. AGB Reports, 14, January 1972, p. 9-18.

BUCHANAN, J. M., GOETZ, C. Efficiency Limits of Fiscal Mobility. Journal of Public Economics, I, 1972, p. 25-43.

BUCHANAN, J. M. Who ´Should´ Pay for Common-Usage Facilities. Public Finance, XXVII, no. 1, 1972, p. 1-9.

BUCHANAN, J. M. Politics, Property and Law: An Alternate Interpretation of Miller et al., v. Schoene. Journal of Law and Economics, XV, October 1972, p. 439-452.

BUCHANAN, J. M. The Institutional Structure of Externality. Public Choice, XIV, Spring 1973, p. 69-82.

BUCHANAN, J. M. Prospects for America´s Third Century. Atlantic Economic Journal, I, Fall 1973, p. 3-13.

BUCHANAN, J. M. The Coase Theorem and the Theory of the State. Natural Reresources Journal, 13, October 1973, p. 579-594.

BUCHANAN, J. M. Good Economics – Bad Law, Virginia Law Review. 60, Spring 1974, p. 483-492.

BUCHANAN, J. M., BUSH, W. Political Constraints on Contractual Redistribution. American Economic Review, LXIV, May 1974, p. 153-157.

BUCHANAN, J. M., TIDEMAN, N. Gasoline Rationing and Market Pricing. Atlantic Economic Journal, II, November 1974, p. 15-26.

BUCHANAN, J. M., SAMUELS, W. J. On Some Fundamental Issues in Political Economy: An Exchange of Correspondence. Journal of Economic Issues, IX, March 1975, p. 15-35.

BUCHANAN, J. M., TULLOCK, G. Polluters´ Profits and Political Response: Direct Controls versus taxes. American Economic Review, LXV, March 1975, p. 139-147.

BUCHANAN, J. M. A Contractarian Paradigm for Applying Economic Theory. American Economic Review, LXV, May 1975, p. 225-230.

BUCHANAN, J. M. Utopia, The Minimal State, and Entitlement. Public Choice, XXIII, Fall 1975, p. 121-126.

BUCHANAN, J. M. Boundaries on Social Contract. Reason Papers, 2, Fall 1975, p. 15-28.

BUCHANAN, J. M. Public Choice and Public Finance. National Tax Journal, XXVIII, December 1975, p. 383-394.

BUCHANAN, J. M. Taxation in Fiscal Exchange. Journal of Public Economics, 6, 1976, p. 17-29.

BUCHANAN, J. M. The Justice of Natural Liberty. Journal of Legal Studies, 5, January 1976, p. 1-16.

BUCHANAN, J. M. A Hobbesian Interpretation of the Rawlsian Difference Principle. Kyklos, 29, 1976, p. 5-25.

BUCHANAN, J. M., TULLOCK, G. The Expanding Public Sector: Wagner Squared. Public Choice, 31, Fall 1977, p. 147-150.

BUCHANAN, J. M., BRENNAN, G. Towards a Tax Constitution for Leviathan. Journal of Public Economics, 8, December 1977, p. 255-274.

BUCHANAN, J. M. Markets, States, and the Extent of Morals. American Economic Review, 68, May 1978, p. 364-368.

BUCHANAN, J. M., BRENNAN, G. Tax Instruments as Constraints on the Disposition of Public Revenues. Journal of Public Economics, 9, June 1978, p. 301-318.

BUCHANAN, J. M., WAGNER, R. Dialogues Concerning Fiscal Religion. Journal of Monetary Economics, 4, July 1978, p. 627-636.

BUCHANAN, J. M. The Potential for Taxpayer Revolt in American Democracy. Social Science Quarterly, 59, March 1979, p. 691-696.

BUCHANAN, J. M., BRENNAN, G. The Logic of Tax Limits. National Tax Journal, 32, June 1979, p. 11-22.

BUCHANAN, J. M. Constitutional Design and Construction: An Economic Approach. Economia, Lisbon, Portugal, II, May 1979, p. 292-314.

BUCHANAN, J. M., di PIERO, A. Uncertainty, Subjective Probabilities, and Choice. In Studi e Richerche, Scuola Superiore „Enrico Mattei“, Torino: Gialichelli, 1979.

BUCHANAN, J. M., CONGLETON, R.  Proportional and Progressive Income Taxation With Utility-Maximizing Governments. Public Choice, 34, 1979, p. 217-230.

BUCHANAN, J. M. La tributacion como intercambio fiscal. In Hacienda Publica Espanola, no. 56, Madrid, 1979, p. 337-345. Spanish Translation of „Taxation in Fiscal Exchange“, Journal of Public Economics, 6, 1976, p. 17-29.

BUCHANAN, J. M., BRENNAN, G. Hacia una constitucion fiscal frente al Leviathan. In Hacienda Publica Espanola, no. 56, Madrid, 1979, p. 346-358. Spanish translation of „Towards a Tax Constitution for Leviathan“, Journal of Public Economics, 8, 1977, p. 255-273.

BUCHANAN, J. M. Los instrumentos tributarios como restricciones sobre la disposicion de los Ingresos Publicos. In Hacienda Publica Espanola, no. 56, Madrid, 1979, p. 358-369. Spanish translation of „Tax Instruments as Constraints on the Disposition of Public Revenues“, Journal of Public Economics, 9, 1978, p. 301-318.

BUCHANAN, J. M., di PIERO, A. Cognition, Choice, and Entrepreneurship. Southern Economic Journal, 46, January 1980, p. 693-701.

BUCHANAN, J. M., FAITH, R. Subjective Elements in Rawlsian Agreement on Distributional Rules.  Economic Inquiry, XVIII, January 1980, p. 23-38.

BUCHANAN, J. M. Politics Without Romance: A Sketch of Positive Public Choice Theory and Its Normative Implications. Inaugural Lecture, Institute for Advanced Studies, Vienna, Austria, IHS Journal, Zeitschrift des Instituts für Hohere Studien, 3, Wien, 1979, B1-B11.

BUCHANAN, J. M., BRENNAN, G. The Logic of the Ricardian Equivalence Theorem. Finanzarchiv, 38, no. 1, 1980, p. 4-16.

BUCHANAN, J. M., BARBOSA, A. P. Convexity Constraints in Public Goods Theory. Kyklos, 33, Fasc. 1, 1980, p. 63-75.

BUCHANAN, J. M., TOLLISON, R. The Homogenization of Heterogeneous Inputs. American Economic Review, 71, March 1981, p. 28-38.

BUCHANAN, J. M. Revenue Implications of Money Creation Under Leviathan. American Economic Review, Proceedings, 71, May 1981, p. 347-351.

BUCHANAN, J. M. Reresource Allocation and Entrepreneurship. Statsvetenskoplig Tidskrift, 5, 1980, p. 285-292.

BUCHANAN, J. M., FAITH, R. Entrepreneurship and the Internalization of Externaliity. Journal of Law and Economics, March 1981, p. 95-111.

BUCHANAN, J. M., BRENNAN, G. Der verteilende Staat: Ansatze zu einer Theorie der Umverteilung.  Zeitschrift für Wirtschaftspolitik, 30, no. 2, 1981, p. 103-128.

BUCHANAN, J. M., FAITH, R. Toward a Theory of Yes-No Voting, Public Choice, 37, no. 2, 1981, p. 231-246.

BUCHANAN, J. M. De las Preferencias Privado a una Filosopfia del Sector Publico, Libertad y Leviatan, Estudios Publicos, no. 1, December 1980, p. 201-218. Spanish translation of „From Private Preferences to Public Philosophy“, in The Economics of Politics, London, 1978.

BUCHANAN, J. M. La Economia y sus Vecinos Cientificos. Economia y Ciencia, Estudios Publicos, no. 2, March 1981, p. 9-32. Spanish translation of „Economics and Its Scientific Neighbors“, in The Structure of Economic Science, ed. by Sherman Krupp, Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1966, p. 166-183.

BUCHANAN, J. M. The Related But Distinct ´Sciences´ of Economics and Political Economy. British Journal of Social Psychology, Special Issue, Social Psychology and Economics, ed. by W. Stroebe and W. Meyer, 21, June 1982, p. 97-106.

BUCHANAN, J. M., BRENNAN, G. The Normative Purpose of Economic ´Science´: Rediscovery of an Eighteenth Century Method, International Journal of Law and Economics, I, December 1981, p. 155-166.

BUCHANAN, J. M., LEE, D. R. Tax Rates and Tax Revenues in Political Equilibrium: Some Simple Analytics, Economic Inquiry, XX, July 1982, p. 344-354.

BUCHANAN, J. M., LEE, D. R. Politics, Time, and the Laffer Curve, Journal of Political Economy, 90, August 1982, p. 816-819.

BUCHANAN, J. M., FAITH, R. Towards a Theory of Yes-No Voting, Japanese Journal of Public Choice, Inaugural Issue; Tokyo, Japan: Keio University, 1982. Japanese translation of paper published in Public Choice.

CHOICE, J. M. Order Defined in the Process of Its Emergence. Literature of Liberty, V, Winter 1982, p. 5.

BUCHANAN, J. M. Monetary Research, Monetary Rules, and Monetary Regimes. CATO Journal, 3, Spring 1983, p. 143-146.

BUCHANAN, J. M. Rent-Seeking, Non-Compensated Transfers, and Laws of Secession. Journal of Law and Economics, XXVI, April 1983, p. 71-86.

BUCHANAN, J. M., BRENNAN, G. Predictive Power and Choice Among Regimes. Economic Journal, 93, March 1983, p. 89-105.

BUCHANAN, J. M. The Political Ambiguity of Reagan Economics: Marginal Adjustments of Structural Shift, Journal of Monetary Economics, 10, November 1982, p. 287-296.

BUCHANAN, J. M. The Public Choice Perspective. Economica delle scelte publiche, 1, January 1983, p. 7-15.

BUCHANAN, J. M., TULLOCK, G. Interaccion publica y privada bajo external idades reciprocas. Hacienda publica espanola, 77, 1982, p. 252-270. Spanish translation of „Public and Private Interaction Under Reciprocal Externality“, 1965.

BUCHANAN, J. M. La eleccion individual en las votaciones y en el mercado. Hacienda publica espanola, 77, 1982, p. 322-330. Spanish translation of „Individual Choice in Voting and the Market“, 1954.

BUCHANAN, J. M. The Ethical Limits of Taxation. Scandanavian Journal of Economics, 86, April 1984, p. 102-114.

BUCHANAN, J. M., BRENNAN, G., LEE, D. R. On Monopoly Price. Kyklos, 36, December 1983, p. 531-547.

BUCHANAN, J. M. Social Security Survival: A Public Choice Perspective. The CATO Journal, 3, Fall 1983, p. 339-354.

BUCHANAN, J. M., BRENNAN, G. Voter Choice: Evaluating Political Alternatives. American Behavioral Scientist, 29, November/December 1984, p. 185-201.

BUCHANAN, J. M., LOMASKY, L. The Matrix of Contractarian Justice. Social Philosophy and Policy, 2, Autumn 1984, p. 12-32.

BUCHANAN, J. M. Que deberian hacer los economistas?. Libertas, 1, October 1984, p. 117-134. Spanish translation (Buenos Aires, Argentina ) of earlier paper in English for inclusion in first issue of new journal.

BUCHANAN, J. M. The Moral Dimension of Debt Financing. Economic Inquiry, 23, January 1985, p. 1-6.

BUCHANAN, J. M. Constitutional Democracy. Individual Liberty, and Political Equality, Jährbuch für neue politische ökonomie, Band 4, 1985, p. 35-47.

BUCHANAN, J. M., LEE, D. R. Vote Buying in a Stylized Setting. Public Choice, 49, 1, 1986, p. 3-16.

Zobrazit publikace v katalogu
James McGill Buchanan