Tjalling Charles Koopmans

Tjalling Charles Koopmans se narodil 28.8.1910 v ‚s-Graveland v Nizozemsku. Vyrůstal v rodině, která si vysoce cenila vzdělání. V roce 1936 se oženil se studentkou ekonomie, která mu byla mj. oporou i v jeho další práci. Měli tři děti, které se věnovaly přírodním vědám. Zemřel 26. února roku 1985 v New Haven, USA.

První tři léta na universitě v Utrechtu se věnoval především matematice, poté pak studiu teoretické fyziky. První dvě odborné statě publikoval z oblasti kvantové mechaniky. Titul „Ph.D.“ získal v roce 1936 v oboru matematické statistiky na universitě v Leidenu za práci „Lineární regresní analýza ekonomických časových řad“.

Velká deprese počátku 30. let probudila v T. Koopmansovi zájem o ekonomii, resp. o matematickou ekonomii, kterou začal systematicky studovat pod vedením J. Tinbergena.

V roce 1940 se mu podařilo s pomocí přátel odjet do USA, kde se na pozvání J. Marschaka stal členem Cowlesovy komise pro ekonomický výzkum, přičleněné k universitě v Chicagu. V letech 1942 – 44 pracoval jako statistik pro britsko-americkou „Radu pro regulaci sloučeného loďstva“. Pro ni vypracoval v roce 1942 studii, v níž navrhl schéma výpočtu optimálních tras lodí, opírající se o využití stínových dopravních nákladů – sestrojil a analyzoval primární a duální lineární programovací dopravní model.

T. Koopmans byl ředitelem Cowlesovy komise v letech 1948 – 54 a poté v letech 1961 – 67, když již byla (od roku 1955) přičleněna A. Cowlesem k universitě v Yale. Jejím profesorem byl až do své smrti.

V současnosti patrně nejvíce ceněnými jsou výsledky, které T. Koopmans dosáhl v oblasti modelování výrobního procesu a v makroekonomické teorii ekonomického růstu.

Tradiční nástroj ekonomů pro popis výrobního procesu – produkční funkci, založenou na předpokladu jeho efektivního uspořádání a určitého specifického chování ekonomických subjektů, nahradil modelem, který má popisovat výrobní proces nezávisle na institucionální struktuře ekonomiky, na aspiracích ekonomických subjektů. Ukázal souvislost mezi jím zavedeným pojmem výrobní efektivnosti, cenovým systémem a alokací zdrojů v ideální konkurenční ekonomice a tím vytvořil most mezi normativní teorií alokace zdrojů a teorií všeobecné rovnováhy.

V řadě statí publikovaných v 60. letech XX. století se T. Koopmans zabýval rozdělením národního důchodu mezi spotřebu a investice z hlediska jeho optimality a efektivnosti, formalizací a implikacemi alternativního preferenčního uspořádání růstových trajektorií v rámci otevřeného časového horizontu pro mezigenerační rozdělení blahobytu.

Významných výsledků dosáhl T. Koopmans rovněž v oblasti ekonomiky dopravy a ekonometrických metod. Uznávané jsou i jeho zásluhy o rozvoj lineárního programování.

Neopomenutelný je také způsob, kterým ve svých pracích uplatňoval matematické modelování. Bývá považován za vzor využívání této metodologie ekonomického výzkumu, za vzor důsledného dodržování pravidel vědeckého postupu, rozhodného odmítnutí argumentů a analogií, kterými je možné přesvědčit a získat, avšak pouze za cenu nepřesnosti nebo skrytých hodnotových postojů.

Některé z prací T. Koopmanse, zvláště jeho esej „Alokace zdrojů a cenový systém“ , „Maximální ekonomický růst“ aj. jsou mnohými ekonomy považovány za těžko dosažitelné, vzácně se vyskytující příklady stručného, jasného, přístupného a současně přesného výkladu podstatné části nejnovějších poznatků ekonomické teorie.

Svojí metodologií ekonomického výzkumu, zejména pak v oblasti modelování výroby, vytvořil T. Koopmans reálné základy pro interdisciplinární výzkum.

Knihy

KOOPMANS, T. C. Linear Regression Analysis of Economic Time Series. Ph.D. Thesis, Leiden, 1936. Haarlem: De Erven Bohn, 1937. Publication no. 20 of the Netherlands Economic Institute.

KOOPMANS, T. C. Tanker Freight Rates and Tankship Building. Haarlem: De Erven Bohn, 1939. Publication no. 27 of the Netherlands Economic Institute.

Statistical Inference in Dynamic Economic Models. Edited by T. C. Koopmans, New York: John Wiley, 1950. Cowles Commission Monograph no. 10.

Activity Analysis of Production and Allocation. Proceedings of a Conference. Edited by T.C. Koopmans, New York: John Wiley, 1951. Cowles Commission Monograph no. 13.

Studies in Econometric Method. Edited by Wm. C. Hood and T. C. Koopmans, New York: John Wiley, 1953. Cowles Commission Monograph no. 14.

KOOPMANS, T. C., BECKMANN, M. J., McGUIRE, C. B., WINSTEN, C. B. The Allocation of Switching Work in a System of Classification Yards. Proceedings of the Railway Systems and Procedures Association, Meeting at Chicago, Illinois , November 4-6, Rand Corporation, 1953.

KOOPMANS, T. C. Three Essays on the State of Economic Science. New York: McGraw-Hill, 1957.
I. Allocation of Reresources and the Price System.
II. The Construction of Economic Knowledge.
III. The Interaction of Tools and Problems in Economics.

Scientific Papers of Tjalling C. Koopmans. Berlin, Heidelberg and New York: Springer- Verlag, 1970.

Representation of Preference Orderings with Independent Components of Consumption. and Representation of Preference Orderings over Time. Chs. 3 and 4 in Decision and Organization. Edited by C.B. McGuire and R. Radner, Cowles Foundation for Researches in Economics at Yale University, 1972.

Články

KOOPMANS, T. C., KRAMERS, H. A., JONKER, C. C. Wigners Erweiterung des Thomas-Kuhnschen Summensatzes für ein Elektron in einem Zentralfed. Zeitschrift für Physik, vol. 80, no. 3-4, 1933, p. 178-182.

KOOPMANS, T. C. Űber die Zuordnung von Wellenfunktionen und Eigenwerten zu den einzelnen Elektronen eines Atoms. Physica, vol. 1, no. 2, 1934, p. 104-113.

KOOPMANS, T. C. The Degree of Damping in Business Cycles. Econometrica, vol. 8, no. 1, January 1940, p. 79-89.

KOOPMANS, T. C. Distributed Lags in Dynamic Economics. Econometrica, vol. 9, no. 2, April 1941, p. 128-134.

KOOPMANS, T. C. The Logic of Econometric Business-Cycle Research. Journal of Political Economy, vol. XLIX, no. 2, April 1941, p. 157-181.

KOOPMANS, T. C. Serial Correlation and Quadratic Forms in Normal Variables. Annals of Mathematical Statistics, vol. 13, no. 1, March 1942, p. 14-34.

KOOPMANS, T. C. The Dynamics of Inflation. Review of Economic Statistics, vol. XXIV, no. 1, May 1942, 53-65. Reply, no. 4, November 1942, p. 190.

KOOPMANS, T. C. Exchange Ratios between Cargoes on Various Routes (Non-Refrigerating Dry Cargoes). Memorandum for the Combined Shipping Adjustment Board, Washington, D.C., 1942, p. 1-12. First published in K-62.

KOOPMANS, T. C. Durable Consumer’s Goods and the Prevention of Post-War Inflation. American Economic Review, vol. XXXIII, no. 4, December 1943, p. 882-888.

KOOPMANS, T. C. The Bias in Single-Equation Methodds for Estimating Behavior Equations Relating to a Small Sector of the Economy. Written in 1944 for a Cowles Commission Conference held in 1945. First published in K-62.

KOOPMANS, T. C. Statistical Estimation of Simultaneous Economic Relations. Journal of the American Statistical Association, vol. 40, no. 232, Part 1, December 1945, p. 448-466.

KOOPMANS, T. C. Measurement without Theory. (Review article of A. F. Burns and W. C. Mitchell, ‚Measuring Business Cycles‘), Review of Economic Statistics, vol. XXIX, no. 3, August 1947, p. 161-172. Reply, vol. XXXI, no. 2, May 1949, 86-91. Reprinted with minor corrections and an ‚Additional Comment‘ in Readings in Business Cycles, American Economic Association Readings. Edited by R. A. Gordon and L. R. Klein), Homewood, Ill.: R.D. Irwin, 1965, p. 186-203; 218-225; 231.

KOOPMANS, T. C. Identification Problems in Economic Model Construction. Econometrica, vol. 17, no. 2, April 1949, p. 125-144.

KOOPMANS, T. C. The Econometric Approach to Business Fluctuations. Papers and Proceedings, American Economic Review, vol. XXXIX, no. 3, May 1949, p. 64-72.

KOOPMANS, T. C. Recent Developments in the Study of Interindustrial Relationships: Discussion. Papers and Proceedings, American Economic Review, vol. XXXIX, no. 3, May 1949, p. 234-235.

KOOPMANS, T. C. Optimum Utilization of the Transportation System. Proceedings of the International Statistical Conferences, Washington, D.C., 1947, Vol. 5, Washington, D. C., 1949, p. 136-145. Reprinted in Supplement to Econometrica, vol. 17, July 1949, p. 136-146. Errata, vol. 19, no. 2, April 1951, p. 227.

KOOPMANS, T. C., REIERSOL, O. The Identification of Structural Characteristics. The Annals of Mathematical Statistics, vol. 21, no. 2, June 1950, p. 165-181.

KOOPMANS, T. C., RUBIN, H., LEIPNIK, R. B. Measuring the Equation Systems of Dynamic Economics. Statistical Inference in Dynamic Economic Models, p. 53-237.

KOOPMANS, T. C. The Equivalence of Maximum-Likelihood and Least-Squares Estimates of Regression Coefficients. Statistical Inference in Dynamic Economic Models, p. 301-304.

KOOPMANS, T. C. Models Involving a Continuous Time Variable. Statistical Inference in Dynamic Economic Models, p. 384-389.

KOOPMANS, T. C. When is an Equation System Complete for Statistical Purposes?. Statistical Inference in Dynamic Economic Models, p. 393-409.

KOOPMANS, T. C. Efficient Allocation of Reresources. Econometrica, vol. 19, no. 4, October 1951, p. 455-465. Reprinted in Readings in Microeconomics. Edited by W. Breit and H. M. Hochman, New York, etc., Holt, Rinehart and Winston, 1968, p. 414-422.

KOOPMANS, T. C. Introduction. Activity Analysis of Production and Allocation, p. 1-12.

KOOPMANS, T. C. Analysis of Production as an Efficient Combination of Activities. Activity Analysis of Production and Allocation, p. 33-97.

KOOPMANS, T. C. Alternative Proof of the Substitution Theorem for Leontief Models in the Case of Three Industries. Activity Analysis of Production and Allocation, p. 147-154.

KOOPMANS, T. C., REITER, S. A Model of Transportation. Acitivity Analysis of Production and Allocation, p. 222-259.

KOOPMANS, T. C., BROWN, G. W. Computational Suggestions for Maximizing a Linear Function Subject to Linear Inequalities. Activity Analysis of Production and Allocation, p. 377-380.

KOOPMANS, T. C. Toward Partial Redirection of Econometrics: Comments. I. Review of Economics and Statistics, vol. XXXIV, no. 3, August 1952, p. 200-205.

KOOPMANS, T. C. Activity Analysis and its Applications. Papers and Proceedings, American Economic Review, vol. XLIII, no. 2, May 1953, p. 406-414.

KOOPMANS, T. C. Maximization and Substitution in Linear Models of Production. Input-Output Relations. Proceedings of a Conference, Leiden, Stenfert Kroese, 1953, p. 99-109.

KOOPMANS, T. C. La notion ďutilité dans le cas de décisions concernant le bien-etre futur. Cahiers du Séminaire ďEconométrie, 1953, p. 7-10.

KOOPMANS, T. C., HOOD, C. Preface. Econometric Method, xv-xvii.

KOOPMANS, T. C. Identification Problems in Economic Model Construction. Econometric Method, p. 27-48. Reprinted, with the addition of a sixth example in Section 2, from Econometrica, vol. 17, no. 2, April 1949, p. 125-144.

KOOPMANS, T. C., HOOD, C. The Estimation of Simultaneous Linear Economic Relationships. Econometric Method, p. 112-199.

KOOPMANS, T. C. On the Use of Mathematics in Economics. Review of Economics and Statistics, vol. XXXVI, no. 4, November 1954, p. 377-379.

KOOPMANS, T. C. Uses of Prices. Proceedings of the Conference on Operations Research in Production and Inventory Control, Cleveland, Ohio, Case Institute of Technology, 1954, p. 90-96.

KOOPMANS, T. C. Introduction. XI-XIX, and Scheduling of Trains to Minimize Accumulation Delay, Ch. 11, p. 172-194, in Studies in the Economics of Transportation, by M.J. Beckmann, C.B. McGuire and C.B. Winsten, New Haven, Yale University Press, 1956.

KOOPMANS, T. C., BECKMANN, M. J. Assignment Problems and the Location of Economic Activities. Econometrica, vol. 25, no. 1, January 1957, p. 53-76.

KOOPMANS, T. C. Water Storage Policy in a Simplified Hydroelectric System. Proceedings of the First International Conference on Operational Research, held in Oxford, September 1957. London: English Universities Press; Baltimore: Operations Research Society of America, 1957, p. 193-227.

KOOPMANS, T. C., BAUSCH, A. F. Selected Topics in Economics Involving Mathematical Reasoning. SIAM Review, vol. 1, no. 2, July 1959, p. 79-148. (Lectures at a Summer Institute in Social Sciences for Mathematicians, organized at Stanford University, 1957, by the Social Science Research Council).

KOOPMANS, T. C. Stationary Ordinal Utility and Impatience. Econometrica, vol. 28, no. 2, April 1960, p. 287-309. Reprinted in Readings in Mathematical Economics (edited by P. Newman), Baltimore, The Johns Hopkins Press, 1968, vol. II, p. 96-118.

KOOPMANS, T. C. A Note about Kantorovich’s Paper, ‚Mathematical Methods of Organizing and Planning Production‘. Management Science, vol. 6, no. 4, July 1960, p. 363-365.

KOOPMANS, T. C. Convexity Assumptions, Allocative Efficiency, and Competitive Equilibrium. Journal of Political Economy, vol. 69, no. 5, October 1961, p. 478-479.

KOOPMANS, T. C. On the Evaluation of Kantorovich’s Work of 1939. Management Science, vol. 8, no. 3, April 1962, p. 264-265.

KOOPMANS, T. C., DIAMOND, P. A., WILLIAMSON, R. E. Stationary Utility and Time Perspective. Econometrica, vol. 32, no. 1-2, January-April 1964, p. 82-100.

KOOPMANS, T. C. Principles of Efficiency: Discussion. Papers and Proceedings, American Economic Review, vol. 54, no. 3, May 1964, p. 92-93.

KOOPMANS, T. C. Economic Growth at a Maximal Rate. Quarterly Journal of Economics, vol. LXXVIII, no. 3, August 1964, p. 355-394. Reprinted in Activity Analysis in the Theory of Growth and Planning, Proceedings of a Conference held by the International Economic Association (edited by E. Malinvaud and M.O.L. Bacharach), London, Macmillan; New York, St. Martin’s Press, 1967, p. 3-42, and in Readings in Mathematical Economics (edited by P. Newman), Baltimore, The Johns Hopkins Press, 1968, vol. II, p. 239-278.

KOOPMANS, T. C. On Flexibility of Future Preference. Human Judgments and Optimality (edited by G.L. Bryan, II, and M.W. Shelly), New York, John Wiley, 1964, p. 243-254.

KOOPMANS, T. C., WILLIAMSON, R. E. On the Existence of a Subinvariant Measure. Proceedings Koninklijke Nederlandske Akademie van Wetenschappen, Series A, 67, no. 1, 1964, p. 84-87, and Indagationes Mathematicae, vol. 26, no. 1, 1964, p. 84-87.

KOOPMANS, T. C. On the Concept of Optimal Economic Growth. Paper /4/ of /Study Week on the/ Econometric Approach to Development Planning, Pontificiae Academiae Scientiarum Scripta Varia 28. Amsterdam, North-Holland Publishing Co. and Chicago, Rand McNally, 1965, p. 225-287.

KOOPMANS, T. C. Objectives, Constraints, and Outcomes in Optimal Growth Models. Econometrica, vol. 35, no. 1, January 1967, p. 1-15. To be reprinted in Economic Models, Estimation and Risk Programming: Essays in Honor of Gerhard Tintner (edited by K.A. Fox, G.V.L. Narasimhan and J.K. Sengupta); Berlin-Heidelberg-New York, Springer.

KOOPMANS, T. C. Intertemporat Distribution and ‚Optimal‘ Aggregate Economic Growth. In W. Fellner, et al., Ten Economic Studies in the Tradition of Irving Fisher, New York, John Wiley, 1967, p. 95-126.

KOOPMANS, T. C. Note on a Social System Composed of Hierarchies with Overlapping Personnel. Orbis Economicus, vol. 13, no. 3/4, July 1969, (issue in honor of P. de Wolff), p. 61-71.

KOOPMANS, T. C., BEALS, R. Maximizing Stationary Utility in a Constant Technology. SIAM Journal of Applied Mathematics, vol. 17, no. 5, September 1969, p. 1001-1015.

KOOPMANS, T. C., MONTIAS, J. M. On the Description and Comparison of Economic Systems. Comparison of Economic Systems. Theoretical and Methodological Approaches (edited by Alexander Eckstein), Berkeley, Los Angeles and London, University of California Press, 1971, p. 27-78.

KOOPMANS, T. C. A Model of a Continuing State with Scarce Capital. Zeitschrift für Nationalökonomie, Suppl. 1, 1971, p. 11-22.

KOOPMANS, T. C., HANSEN, T. On the Definition and Computation of a Capital Stock Invariant under Optimization. Journal of Economic Theory, 1972, p. 487-522.

KOOPMANS, T. C. Some Observations on „Optimal“ Economic Growth and Exhaustible Reresources. Economic Structure and Development. Essays in Honor of Jan Tinbergen, Amsterdam, 1973, p. 239-255.

KOOPMANS, T. C. Is the Theory of Competitive Equilibrium with It?. Papers and Proceedings, American Economic Review, 1974, p. 325-329.

Zobrazit publikace v katalogu
Tjalling Charles Koopmans