William Dawbney Nordhaus

William D. Nordhaus se narodil v Albuquerque v Novém Mexiku. Absolvoval bakalářskou prací na Yale University v roce 1963 a získal titul Ph.D. v ekonomii v roce 1967 na Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA. Od roku 1967 pracuje na fakultě Univerzity Yale, od roku 1973 je profesorem ekonomie, a také profesorem na Yaleově škole pro lesnictví a environmentální studia. Profesor Nordhaus žije v centru města New Haven se svou ženou Barbarou, která pracuje v Yale Child Study Centre.

Je členem Národní akademie věd a členem Americké akademie umění a věd. Je výzkumným pracovníkem Národního úřadu pro ekonomický výzkum a od roku 1972 je členem a vedoucím poradcem Brookingsova institutu pro ekonomickou aktivitu ve Washingtonu, D. C. Profesor Nordhaus je redaktorem několika vědeckých časopisů, pracuje jako ekonomický expert Kongresové rozpočtové kanceláře a byl prvním předsedou Poradního výboru pro úřad ekonomické analýzy. Byl prvním předsedou nově zformovaného Výboru pro federální statistiku amerického hospodářského sdružení. V roce 2004 mu byla americkou ekonomickou asociací udělena cena „Distinguished Fellow“.

Od roku 1977 do roku 1979 byl W. Nordhaus členem prezidentské rady ekonomických poradců. V letech 1986 až 1988 působil jako provost Yale University. Pracoval v několika výborech Národní akademie věd včetně Výboru pro jaderné a alternativní energetické systémy, odboru pro politické dopady zahřívání skleníku, Výboru pro národní statistiky, Výboru pro údaje a výzkum o nezákonných drogách a Výboru o důsledcích náhlých změn klimatu pro vědu a společnost.

W. Nordhaus je autorem mnoha knih, zabývajících se problematikou růstu a dobrých životních podmínek, efektivního využití energetických zdrojů, reformy federální regulace, řízení globálních komunit, oteplování světa a (společně s Paulem Samuelsonem) učebnice Ekonomie. Jeho výzkum se zaměřil na hospodářský růst a přírodní zdroje, ekonomii klimatických změn a omezení zdrojů na hospodářský růst. Od sedmdesátých let 20. století vyvinul ekonomické přístupy ke globálnímu oteplování, včetně výstavby integrovaných ekonomických a vědeckých modelů (modely DICE a RICE) s cílem určit účinnou cestu ke zvládnutí změny klimatu. Profesor Nordhaus také studoval mzdové a cenové chování, zdravotní ekonomiku, rozšířené národní účetnictví, politický obchodní cyklus, produktivitu a „novou ekonomii“.

Nobelovu cenu v roce 2018 získal, spolu s Paulem Romerem, za „integraci klimatických změn do dlouhodobé makroekonomické analýzy“.

Zobrazit publikace v katalogu
William Dawbney Nordhaus