Myron Samuel Scholes

Myron Samuel Scholes se narodil 1. července 1941 v Timmins, Kanada. Titul profesora získal v roce 1969 na University of Chicago. Do roku 1983 byl členem University of Chicago a Massachusetts Institute of Technology. V letech 1983-1996 působil na fakultě Stanford Graduate School of Business a zároveň přednášel právo na Stanford Law School. V roce 1992, kdy působil ve Stanfordu, byl profesor Scholes jmenován vedoucím pracovníkem v Salomon Brothers a poté členem vedení oddělení prodeje a obchodu s finančními deriváty. Ze Salomonu odešel v roce 1993.

V roce 1996 odešel do důchodu, přičemž nadále spolupracuje s Conecticutskou investiční manažerskou firmou, ve které byl v roce 1994 spoluzakládajícím členem. Firma se specializuje na vývoj aplikací sofistikovaných finančních technologií pro investiční manažery.

Podle Švédské královské akademie věd byl hlavní přínos Mertona, Scholese a nedávno zemřelého profesora Blacka v tom, že prokázali možnost oceňování opcí bez toho, aniž by bylo nutné používat prémii za riziko. Black, Merton a Scholes si totiž uvědomili, že informace o prémii za riziko je již obsažená v ceně samotné akcie a není tudíž potřebné uvažovat tuto složku ceny opce znovu. Metoda pro určování hodnoty opcí, známá jako Black-Scholesiho metoda nebo jako Black-Scholesiho vzorec, byla poprvé publikována v roce 1973 v Journal of Political Economy.

Black-Scholesiho model oceňování opcí vychází z předpokladu, že na trhu by neměly existovat příležitosti pro arbitráž. To znamená, že výnos, kterého může investor dosáhnout pomocí speciální kombinace kupních a prodejních opcí (která mu zajistí bezrizikový výnos), by se měl rovnat výnosu, který může investor získat z držby bezrizikového státního dluhopisu či pokladniční poukázky s odpovídající dobou splatnosti. Riziko spojené s držbou akcií může odstranit vypsáním dvou různých opcí na každou akcii. Pokud by byl výnos z tohoto portfolia odlišný od výnosu bezrizikových státních dluhopisů, vznikla by příležitost pro dosažení zisku pomocí arbitráže a rozdíl mezi výnosy by byl prostřednictvím arbitráže postupem času odstraněn.

Z hlediska praktického dopadu analýzy určování hodnoty opcí nemohlo být načasování zveřejnění Blackova a Scholesova článku v roce 1973 v Journal of Political Economy lepší. Ve stejném roce, kdy byl článek zveřejněn, bylo totiž zahájeno obchodování na Chicagské opční burze, která byla založena Chicagskou obchodní komorou. Chicagská opční burza znamenala vznik prvního centralizovaného trhu pro obchodování kupních opcí na kótované akcie. Brzy bylo zavedeno obchodování kupními opcemi na dalších burzách a v roce 1977 se zahájilo obchodování prodejními opcemi.

Použití Mertonovy a Scholesiho metody není však omezené pouze na analýzu oceňování opcí. Tato metoda se stala neodmyslitelnou součástí analýzy řady jiných ekonomických problémů. Opce a ostatní deriváty přestavují pouze jeden speciální případ tzv. podmíněných nároků (nároků získat něco – např. akcii – v budoucnu za určitých podmínek). Podobně jako slouží tato metoda k analýze cen podmíněného nároku na aktiva a zisk firmy v podobě akcie, je možné ji použít pro ocenění podmíněných nároků na firmu prostřednictvím jiných finančních instrumentů. Dalším příkladem podmíněného nároku jsou kontrakty spočívající v poskytnutí záruk či pojištění. Podobně jako opce i pojištění znamená, že si investor koupí za určitou cenu jistotu, že se vyhne v budoucnu potenciálně neomezeně vysoké ztrátě. Jiným příkladem aplikace uvedené metody oceňování jsou rozhodnutí o uskutečnění reálných (fyzických či hmotných na rozdíl od finančních) investic. Podstata rozhodovacího problému při investování spočívá v tom, že investice je možné volit s ohledem na zachování určitého stupně pružnosti, pokud jde o jejich využití (např. použitelnost strojního zařízení při výrobě různých produktů). Pružnost lze chápat v tomto případě jako opci sui generis, jako opci dávající v budoucnu možnost volit různé způsoby využití investice v závislosti na aktuálních tržních podmínkách. Aby bylo možné zvolit optimální investiční strategii, je nutné ocenit tuto flexibilitu využití investice (tuto opci) správným způsobem a k tomu slouží právě Blackova, Mertonova a Scholesiho metoda.

SCHOLES, M. S., THEIL, H. Forecast Evaluation Based on a Multiplicative Mean Square Error Pattern. Econometrica, vol. XXV, no. 1, January 1967.

SCHOLES, M. S., THEIL, H., URIBE, P. An Informational Approach to Concentration. Report no. 6512, University of Chicago: Center for Mathematical Studies in Business and Economics; reprinted in H. Theil, Economics and Information Theory, Amsterdam: North-Holland Publishing Co., 1967.

SCHOLES, M. S., BEAVER, W., KETTLER, P. The Association Between Market Determined and Accounting Determined Risk Measures. Accounting Review, vol. XLV, no. 4, October 1970.

SCHOLES, M. S., BLACK, F., JENSEN, M. The Capital Asset Pricing Model: Some Empirical Tests. In Studies in the Theory of Capital Markets, Michael C. Jensen, ed., Praeger, Inc., 1972.

SCHOLES, M. S. The Market for Securities: Substitution Versus Price Pressure and the Effects of Information on Share Prices. Journal of Business, vol. 45, no. 2, April 1972.

SCHOLES, M. S., MILLER, M. Rates of Return in Relation to Risk: A Re-examination of Some Recent Findings. In Studies in the Theory of Capital Markets, Michael C. Jensen, ed., Praeger, Inc., 1972.

SCHOLES, M. S., BLACK, F. The Valuation of Options Contracts and a Test of Market Efficiency. Journal of Finance, vol. 27, no. 2, May 1972.

SCHOLES, M. S., HOLLAND, D. Taxing Executive Stock Options at Time of Grant. United States Treasury, no. TOS 72-74, September 1972.

SCHOLES, M. S., BLACK, F. The Pricing of Options and Corporate Liabilities. Journal of Political Economy, vol. 81, no. 3, May/June 1973.

SCHOLES, M. S. Discussion of papers by Berstein, P., What Rate of Return Can You „Reasonably“ Expect?, and Blume, M. and Husic, P., Price, Beta and Exchange Listing. Journal of Finance, vol. 28, no. 28, May 1973.

SCHOLES, M. S., BLACK, F. The Effects of Dividend Yield and Dividend Policy on Common Stock Prices and Returns. Journal of Financial Economics, vol. 1, May 1974.

SCHOLES, M. S., BLACK, F. From Theory to a New Financial Product. Journal of Finance, vol. 19, no. 2, May 1974.

SCHOLES, M. S. Rational Option Pricing and Price Movements or the CBOE. Review of Initial Trading Experience at the Chicago Board Options Exchange, Robert R. Nathan Associates, Inc., Washington, DC, October 1974.

SCHOLES, M. S. Taxes and the Pricing of Options. Journal of Finance, vol. XXI, May 1976.

SCHOLES, M. S., WILLIAMS, J. Estimating Betas from Nonsynchronous Data. Journal of Financial Economics, vol. 5, no. 3, February 1977.

SCHOLES, M. S., MERTON, R. C., GLADSTEIN, M. The Returns and Risk of Alternative Call Option Portfolio Investment Strategies. Journal of Business, April 1978.

SCHOLES, M. S., MILLER, M. Dividends and Taxes. Journal of Financial Economics, vol. 6, no. 4, 1978.

SCHOLES, M. S., CONSTANTINIDES, G. Optimal Liquidation of Assets in the Presence of Personal Taxes: Implications for Asset Pricing. Journal of Finance, Nov. 35, no. 2, 1980.

SCHOLES, M. S., MILLER, M. Executive Compensation Taxes and Incentive. Financial Economics: Essays in Honor of Paul Cootner, edited by K. Cootner and W. Sharpe, Prentice-Hall, 1981.

SCHOLES, M. S. The Economics of Hedging and Spreading in Futures Markets. Journal of Futures Research, July 1981.

SCHOLES, M. S., MERTON, R., GLADSTEIN, M. The Returns and Risk of Alternative Put Option Portfolio Investment Strategies. Journal of Business, vol. 55, no. 1, January 1982.

SCHOLES, M. S., MILLER, M. Dividends and Taxes: Some Empirical Results. Journal of Political Economy, vol. 90, no. 6, December 1982.

SCHOLES, M. S., BULOW, J., MENELL, P. Economic Implications of ERISA. Financial Aspects of the U.S. Pension System, NBER, 1982.

SCHOLES, M. S., BULOW, J. Who Owns the Assets in a Defined Benefit Pension Plan. Financial Aspects of the U. S. Pension System, NBER 1982.

SCHOLES, M. S., HAMADA, R. S. Taxes and Corporate Financial Management. Recent Advances in Corporate Finance, edited by E. Altman and M. Subrahmanyan, Richard D. Irwin, 1985.

SCHOLES, M. S., WOLFSON, M. Taxes and Compensation Planning. Taxes, December 1986.

SCHOLES, M. S., WOLFSON, M. Equilibrium Tax Planning in the Real World. Proceeding of the Accounting Research Convocation, University of Alabama, 1986.

SCHOLES, M. S. Employee Compensation and Taxes: Links with Incentives and with Financing and Investment Decisions. 1986 Proceedings of the Arthur Young Professors‘ Roundtable, Reston, Virginia.

SCHOLES, M. S., GILSON, R. J., WOLFSON, M. Taxation and the Dynamics of Corporate Control: The Uneasy Case for Tax-Motivated Acquisitions. Knights, Raiders and Targets: The Impact of the Hostile Takeover, edited by J. C. Coffee, Jr., L. Lowenstein and S. Rosen-Ackerman, Oxford University Press, 1987.

SCHOLES, M. S., WOLFSON, M. Issues in the Theory of Optimal Capital Structure. Frontiers in Modern Finance, edited by S. Bhattacharya and G. Constantinides, Rowman and Littlefield, 1987.

SCHOLES, M. S., WOLFSON, M. The Cost of Capital and Changes in Tax Regimes. Uneasy Compromise: Problems of a Hybrid Income-Consumption Tax, edited by J. A. Pechman, The Brookings Institution, 1988.

SCHOLES, M. S., MILLER, M., HAWKE, J., MALKIEL, B. Findings of the Committee of Inquiry: Examining the Events Surrounding October 19 1987, Chicago Mercantile Exchange, Spring 1988.

SCHOLES, M. S., TERRY, E., WOLFSON, M. Taxes, Trading and the Value of Real Estate. Journal of Accounting, Auditing and Finance, vol. 4, no. 3, Summer 1989, p. 317-40.

SCHOLES, M. S., WOLFSON, M. Decentralized Investment Banking: The Case of Discount Dividend-Reinvestment and Stock-Purchase Plans. Journal of Financial Economics, vol. 24, no. 1, September 1989.

SCHOLES, M. S., WOLFSON, M. The Effects of Changes in Tax Laws on Corporate Reorganization Activity. Journal of Business, vol. 63, no. 1, Pt. 2, January 1990.

SCHOLES, M. S., WOLFSON, M. Employee Stock Ownership Plans and Corporate Restructuring: Myths and Realities. NBER, 1989.

SCHOLES, M. S., WOLFSON, M. Converting Corporations to Partnerships through Leverage: Theoretical and Practical Impediments. In Debt, Taxes and Corporate Restructuring, edited by J. B. Shoven and J. Waldfogel, Brookings Institution, 1990.

SCHOLES, M. S., WILSON, P., WOLFSON, M. Tax Planning, Regulatory Capital Planning, and Financial Reporting Strategy for Commercial Banks. Review of Financial Studies, vol. 3, no. 4, May 1990.

SCHOLES, M. S., WOLFSON, M. Employee Stock Ownership Plans and Corporate Restructuring: Myths and Realities. In The Battle for Corporate Control, edited by A. W. Sametz, Business One, Irwin, 1991.

SCHOLES, M. S., WOLFSON, M. The Roles of Taxes Rules in the Recent Restructuring of U.S. Corporations. Tax Policy and the Economy, edited by D. F. Bradford, NBER/MIT Press, vol. 5, 1991.

SCHOLES, M. S., WOLFSON, M. Repackaging Ownership Rights and Multinational Taxation: The Case of Withholding Taxes. Journal of Accounting, Auditing and Finance, 1991.

SCHOLES, M. S. Stock and Compensation. Journal of Finance, July 1991.

SCHOLES, M. S., WOLFSON, M. Taxes and Business Strategy: A Planning Approach, Prentice Hall, 1992.

SCHOLES, M. S., WOLFSON, M. Firms‘ Responses to Anticipated Reductions in Tax Rates: The Tax Reform Act of 1986. Journal of Accounting Research, 1992 supplement.

SCHOLES, M. S. The Future of Futures. In Risk Management Problems & Solutions, edited by W. H. Beaver and G. Parker, McGraw-Hill, 1995.

SCHOLES, M. S. Financial Infrastructure and Economic Growth. The Mosaic of Economic Growth, edited by R. Landau, CEPR, 1994.

SCHOLES, M. S. Global Financial Markets, Derivative Securities and Systemic Risks. Journal of Risk and Uncertainty, March 1996, edited by K. Visuzi.

Zobrazit publikace v katalogu
Myron Samuel Scholes