Joshua David Angrist

Joshua David Angrist se narodil 18. 9. 1960 ve městě Columbus v Ohiu. Vyrůstal v Pensylvánii, po návratu do Ohia studoval na Oberlin College a v roce 1982 získal titul bakaláře v ekonomii. V letech 1982-1985 žil v Israeli, kde sloužil jako výsadkář v izraelských obranných silách. Ve studiu pokračoval na Princeton University a postupně získal tituly M.A. (1987) a Ph.D. (1989) v ekonomii. Po absolutoriu nastoupil jako odborný asistent na Harvard University, odkud v roce 1991 odešel zpět do Israele a působil jako odborný asistent na Hebrew University.  V roce 1996 získal titul docenta, a poté nastoupil na katedře ekonomie Massachusetts Institute of Technology (MIT). Zde byl v roce 1998 jmenován řádným profesorem a od roku 2008 jako MIT Ford profesor ekonomie vyučuje ekonometrii a ekonomii práce. V roce 2018 také působil jako hostující profesor na Columbia University.

Joshua Angrist je členem National Bureau of Economic Research, IZA Institute of Labor Economics, American Economic Association, American Statistical Association, Econometric Society, Population Association of America a Society of Labor Economists. Pracoval také jako redaktor v odborných časopisech Econometrica, American Economic Review, American Economic Journal: Applied Economics, Journal of Business and Economic Statistics, Economics Letters, Labor Economics a Journal of Labor Economics.

Patří mezi přední světové ekonomy v ekonomii práce, městské ekonomii a ekonomii vzdělávání a je známý svým používáním kvaziexperimentálních výzkumných návrhů ke studiu dopadů veřejných politik a změn ekonomických nebo sociálních podmínek. Jeho výzkumné zájmy zahrnují školskou reformu, sociální programy a trh práce, dopady imigrace, regulaci trhu práce a instituce a ekonometrické metody pro hodnocení programů a politik.

Pokud jde o výsledky výzkumu, patří Joshua Angrist mezi 50 nejlepších z více než 56 tisíc ekonomů registrovaných na IDEAS/RePEc.

V roce 2007 získal čestný doktorát v oboru ekonomie na University of St. Gallen. Je držitelem Ceny Johna von Neumanna za rok 2011, kterou každoročně uděluje Vysoká škola Rajka Lászlóa pro pokročilá studia v Budapešti.

V roce 2021 mu byla spolu s Davidem Cardem a Guido Imbensem udělena Cena Švédské národní banky za rozvoj ekonomické vědy na památku Alfreda Nobela, tzv. Nobelova cena za ekonomii.  Angrist a Imbens se podělili o polovinu ceny „za jejich metodologický přínos k analýze kauzálních vztahů“.  Jak uvedla švédská Královská akademie věd „Údaje z přirozeného experimentu je obtížné interpretovat… V polovině 90. let 20. století vyřešili tento metodologický problém Joshua Angrist a Guido Imbens a ukázali, jak přesné závěry o příčině a následku lze vyvodit z přírodních experimentů“.

Zobrazit publikace v katalogu
Joshua David Angrist