Nositelé Nobelovy ceny za ekonomii

Cena Švédské národní banky za rozvoj ekonomické vědy na památku Alfreda Nobela, tzv. Nobelova cena za ekonomii (NC), je udílená od roku 1969. Cenu zavedla Švédská říšská banka u příležitosti 300. výročí svého vzniku. Přestože nebyla zmíněna v závěti Alfreda Nobela a nejedná se tedy fakticky o Nobelovu cenu, je tak běžně označována. Rozhoduje o ní, podobně jako při Nobelově ceně za chemii a fyziku, Švédská královská akademie věd a uděluje se společně s ostatními cenami v oblasti věd.

Publikace nositelů Nobelovy ceny ve fondu CIKS jsou jako samostatná sbírka dostupné ve volném výběru zpravidla k prezenčnímu studiu v zadní části studovny na Žižkově (označené štítkem na hřbetu knihy NOB, rok udělení ceny, první tři písmena příjmení).

V následujícím seznamu naleznete informace o nositelích Nobelovy ceny, výběrovou bibliografii a přehled jejich publikací ve fondu CIKS: