Paul R. Milgrom

Paul Robert Milgrom se narodil 20. dubna 1948 v Detroitu do židovské rodiny jako druhý ze čtyř synů. Od mládí se i ve volném čase zabýval matematikou, řešil matematické hádanky a hrál šachy.

Po absolvování střední školy Oak Park High School studoval na University of Michigan, kde po počátečním krátkém rozhodování mezi studiem fyziky a matematiky, získal v roce 1970 titul Bachelor of Arts z matematiky. Poté pracoval jako pojistně matematický konzultant nejprve v San Franciscu a později v Columbu, hlavním městě státu Ohio. Zde se poprvé začal zabývat myšlenkou na teoretické řešení praktických problémů, a také se seznámil se svojí první ženou Jan Thurston, se kterou má dvě děti.

V roce 1975 se přestěhovali do Stanfordu v Kalifornii, kde P. Milgrom získal na Stanford University v roce 1978 titul Master of Science ve statistice a v roce 1979 titul Ph.D. v oboru podnikání. Po absolutoriu působil až do roku 1983 na Northwestern University, nejprve jako odborný asistent, poté jako docent a profesor. V letech 1983–1987 působil jako profesor ekonomie a managementu na Yale University v Connecticutu. V roce 1987 se vrátil zpět na Stanford University, kde dosud působí  na několika katedrách jako profesor ekonomie, a také humanitních a přírodních věd.

Paul Milgrom je redaktorem prestižních odborných časopisů (American Economic Review, Econometrica nebo Journal of Economic Theory). Je také členem významných vědeckých institucí, například  American Academy of Arts and Sciences, National Academy of Sciences nebo American Economic Association.

Výsledky svého výzkumu využil Paul Milgrom při řešení praktických problémů. V průběhu let působil jako odborný poradce nebo přímo řídil akce, využívající výsledky jeho výzkumů. Například v roce 2012 byl vedoucím týmu, zajišťujícím pro Federal Communications Commission úspěšnou oboustrannou aukci, jejímž cílem bylo přerozdělení rádiových frekvencí z televizního vysílání na bezdrátové širokopásmové využití. Podílel se i na založení několika firem, je jedním ze zakladatelů společnosti Autonomics, poskytující software a poradenství pro obchodní aukce a burzy, nebo společnosti Market Design Inc.

Ve svém ekonomickém výzkumu se Paul Milgrom postupně zaměřil na více oblastí. Úspěšně se zabýval teorií her, zejména teorií aukcí, tržním designem, cenovou strategií nebo ekonomikou organizací. Ve své práci se zaměřil i na rádiové spektrum, kde inovoval metody alokace zdrojů.

V průběhu let získal řadu ocenění: Erwin Plein Nemmers Prize in Economics (2008), BBVA Foundation Frontiers of Knowledge Award in Economy, Finance and Management category (2012), Golden Goose Award 2014, CME Group-MSRI Prize in Innovative Quantitative Applications for his work in auction design (2017).

V roce 2000 byl spolu s kolegou Robertem Wilsonem oceněn Cenou Švédské národní banky za rozvoj ekonomické vědy na památku Alfreda Nobela, tzv. Nobelovou cenou za ekonomii „za vylepšení teorie aukcí a vynálezy nových formátů aukcí“. Oba laureáti zkoumali, jak aukce fungují a své poznatky využili také k návrhu nových aukčních formátů pro zboží a služby, které je obtížné prodávat tradičním způsobem, jako jsou rádiové frekvence. Jejich objevy přinesly prospěch prodejcům, kupujícím a daňovým poplatníkům po celém světě.

Zobrazit publikace v katalogu
Paul R. Milgrom