Douglas Warren Diamond

Douglas Warren Diamond se narodil 25. října 1953. Mládí prožil v Chicagu, jeho otec byl psychiatr, matka profesorka pracovala jako sociální pracovnice.

Původně chtěl studovat molekulární biologii. Nastoupil na Brown University, po absolvování kurzu Miltona Friedmana se ale rozhodl místo toho věnovat ekonomii. V roce 1975 získal titul BA, v dalších letech na Yale University obhájil MA a MPhil (1977) a PhD (1980).

Specializuje se na studium finančních zprostředkovatelů, finančních krizí a likvidity. Spolu s Philipem H. Dybvigem publikoval v roce 1983 v Chicagu model Diamond–Dybvig, který je pilířem moderní bankovní teorie. Ukazuje, jak může být instituce s aktivy s dlouhou dobou splatnosti a závazky s krátkou dobou splatnosti nestabilní. Po čtyřiceti letech je stále široce používán akademiky a regulačními orgány a je jedním z nejcitovanějších článků ve finanční a ekonomické literatuře. Mnoho prominentních ekonomů si myslí, že je základním dokumentem pro pochopení finančních krizí, a někteří z nich tvrdí, že to zabránilo tomu, aby se finanční krize v roce 2008 stala druhou velkou depresí.

Třetí kapitola z Diamondovy dizertace byla v roce 1984 publikována pod názvem „Financial Intermediation and Delegated Monitoring” v The Review of Economic Studies. Vytvořila tak termín „delegované monitorování“ a popsala Diamondův formální model delegovaného monitorování. Podle Výboru pro Nobelovu cenu za ekonomické vědy je Diamondův model považován za „první skutečně mikro-založenou teorii finančního zprostředkování“ a je klíčovou publikací ve vědě o finančním zprostředkování.

Od roku 1978 Douglas Diamond učí na University of Chicago Booth School of Business, od roku 2000 jako profesor financí Merton H. Miller Distinguished Service. V průběhu let také působil jako hostující profesor na University of Bonn, Bank of Japan, Hong Kong University of Science and Technology, MIT Sloan School of Management a Yale School of Management.

Je členem Econometric Society, American Academy of Arts and Sciences, American Finance Association, Society for the Advancement of Economic Theory a National Academy of Sciences.

V roce 2022 mu byla spolu s Philipem H. Dybvigem a Benem Shalom Bernankem udělena Cena Švédské národní banky za rozvoj ekonomické vědy na památku Alfreda Nobela, tzv. Nobelova cena za ekonomii „za výzkum bank a finančních krizí“. Jak uvedla švédská Královská akademie věd „laureáti výrazně zlepšili chápání role bank v ekonomice, zejména během finančních krizí. Důležitým zjištěním v jejich výzkumu je, proč je životně důležité vyhnout se kolapsům bank“.

Douglas Diamond je od roku 1982 ženatý s Elizabeth Cammack. Mají spolu dvě děti, dcera Rebecca je profesorkou ekonomie na Stanford Graduate School of Business.