Robert William Fogel

Robert William Fogel se narodil 1. července 1926 v New Yorku, čtyři roky poté, co jeho rodiče emigrovali do Spojených států z Ruska. Založili zde první z řady malých firem a jejich úcta ke vzdělání stimulovala R. Fogela i jeho bratra k volbě akademické dráhy. Byl ženat s Enid Cassandrou Morganovou, která byla jeho nejdůvěrnějším podporovatelem i ostrým kritikem, a se kterou měl dva syny – Michaela a Stevena.

Vzdělání na veřejných školách v New Yorku v letech 1932 – 44 poskytlo Fogelovi vynikající přípravu na vědeckou dráhu. Na Cornell University (bakalářem roku 1948) přesunul R. Fogel svůj původní vědecký zájem z fyziky a chemie na ekonomii a historii, což bylo způsobeno i pesimismem ohledně budoucnosti ekonomiky koncem 40. let. Věřil, že mu spojení historie a ekonomie umožní objevit hybné síly, které určovaly technologické a institucionální změny v průběhu času a že mu toto naznačí řešení tehdejších problémů ekonomické nestability a nerovnosti. Začal se zabývat konkrétnějšími problémy, ke kterým potřeboval použít kvantitativní důkazy. To se však neobešlo bez studia analytických a statistických metod.

Během studií na Columbia University (MA v r. 1960) byl R. Fogel nejvíce ovlivněn G. J. Stiglerem, který vedl kurzy mikroekonomie a ekonomickým historikem C. Goodrichem, který mu také doporučil téma diplomové práce. Tato práce se týkala financování, rizikovosti a přínosu železniční tratě spojující východní a západní pobřeží USA a byla později publikována jako první kniha R. Fogela. Fogel zde hojně využil nové statistické a matematické metody v ekonomii. Vzhledem ke svému zájmu o kvantitativní přístupy k ekonomické historii mu byla Goodrichem doporučena další studia na John Hopkins University (PhD. v r. 1963) pod vedením S. Kuznetse. Právě Kuznets měl na Fogela největší vliv.

Další vědecká dráha R. Fogela měla dva základní směry. První se týkal měření dopadu nejdůležitějších vědeckých a technologických inovací, hlavních opatření hospodářské politiky a hlavních změn životního prostředí a institucionálních změn na průběh hospodářského cyklu. Druhý směr spočíval v podpoře širšího využití matematických modelů a statistických metod v ekonomii při zkoumání dlouhodobých procesů. Oba směry však byly vzájemně propojené.

Jeho projekty byly založeny na vytváření a studiu rozsáhlých datových souborů, což se neobešlo bez podpory mnoha institucí. Nejvýrazněji přispěla k výzkumu dlouhodobého hospodářského růstu National Bureau of Economic Research (NBER). V roce 1977 zahájila tato organizace nový program zaměřený na dlouhodobý rozvoj americké ekonomiky (DAE), jehož ředitelem se stal právě R. Fogel. Po roce výzkumu zde dospěli k názoru, že pro porozumění příčinám dlouhodobého poklesu měr úspor a investic, faktorům ovlivňujícím míru technologických změn či dlouhodobým posunům v demografické struktuře obyvatelstva je nutné znát mnohem více o mikroekonomickém chování. K tomu však bylo nutné sestavit nové a ještě rozsáhlejší soubory dat, které by mohly objasnit vztah mezi současným a minulým chováním domácností a firem.

V roce 1981 byl R. Fogel pozván R. N. Rossetem, děkanem Graduate School of Business při Chicagské universitě, ke zrodu Střediska pro ekonomii obyvatelstva (CPE), které se zaměřovalo na interakci ekonomických, demografických a biologických procesů v rámci životních cyklů a generací.

Mezi nejdůležitější vědecké přínosy Roberta W. Fogela patří jeho výzkum úlohy železnic v hospodářském rozvoji Spojených států, studie o důležitosti instituce otroctví v americké ekonomice a studie z oblasti historické demografie.

R. Fogel zemřel 11. června 2013 ve městě Oak Lawn, Illinois.

Knihy

FOGEL, R. W. The Union Pacific Railroad: A Case in Premature Enterprise. Johns Hopkins University Press, 1960.

FOGEL, R. W. Railroads and American Economic Growth: Essays in Econometric History. Johns Hopkins University Press, 1964; Spanish edition 1972.

FOGEL, R. W., ENGERMAN, S. L., et al. The Reinterpretation of American Economic History. Harper and Row, 1971, Italian edition 1975.

FOGEL, R. W., AYDELOTTE. W. O., BOGUE, A. G., et al. The Dimensions of Quantitative Research in History. Princeton, 1972.

FOGEL, R. W., ENGERMAN, S. L. Time on the Cross: The Economics of American Negro Slavery. Little, Brown, 1974. English edition 1974; Braille transcription 1974; Italian edition 1978; Japanese edition 1980; Spanish edition 1981; University Press of America edition 1984; Norton edition 1989.

FOGEL, R. W. Ten Lectures on the New Economic History (in Japanese), Nan-un-do, 1977.

FOGEL, R. W. Aging; Stability and Change in the Family. Academic Press, 1981; co-edited with E. Hatfield, S. Kiesler, E. Shanas.

FOGEL, R. W., ENGERMAN, S. L., et al. Trends in Nutrition, Labor Welfare, and Labor Productivity. A special issue of Social Science History, Fall 1982.

FOGEL, R. W., ELTON, G. R. Which road to the Past? Two Views of a History. Yale University Press, 1984, Fogeľ s essay translated into Hungarian and published in Világtörténet, 1986.

Long-Term Changes in Nutrition and the Standard of Living. Ninth International Economic History Congress, edited by R.W. Fogel, 1986.

FOGEL, R. W. Without Consent or Contract: The Rise and Fall of American Slavery. W.W. Norton, 1989.

FOGEL, R. W., et al. Without Consent or Contract: The Rise and Fall of American Slavery: Evidence and Methods. W.W. Norton, 1992.

FOGEL, R. W., ENGERMAN, S. L., et al. Without Consent or Contract: The Rise and Fall of American Slavery: Markets and Production. Technical Papers, volume 1, W.W. Norton, 1992.

FOGEL, R. W., ENGERMAN, S. L., et al. Without Consent or Contract: The Rise and Fall of American Slavery: Conditions of Slave Life and the Transition to Freedom. Technical Papers, volume II, W.W. Norton, 1992.

FOGEL, R. W. Egalitarianism: The Economic Revolution of the 20th Century. 1993.

FOGEL, R. W. The Political Realignment of the 1850s: A Socioeconomic Analysis. 1993.

FOGEL, R. W. The Escape from Hunger and Early Death: Europe, American and the Third World: 1750-2050. Cambridge University Press, 2004.

FOGEL, R. W., FOGEL, E. M. Simon Kuznets and the Empirical Tradition in Economics. 1994.

FOGEL, R. W. A Guide to Business Ethics. 1994.

Články

FOGEL, R. W. A Quantitative Approach to the Study of Railroads in American Economic Growth: A Report of Some Preliminary Findings. Journal of Economic History, June 1962; reprinted in Reedings in United States Economic and Business History, Ross M. Robertson and James L. Pate, eds., Houghton Mifflin, 1966; Essays in American Economic History, A.W. Coats and R.M. Robertson, eds., Arnold, 1969; The West of the American People, Allan G. Bogue, et al., Peacock, 1970; Quantification in American History, Robert Swierenga, ed., Atheneum, 1970; The New Economic History, Peter Temin, ed., Penguin, 1973.

FOGEL, R. W. A Provisional View of the ´New Economic History´. American Economic Review, May 1964; reprinted in New Views on American Economic Development, Ralph Andreano, ed., Schenkman, 1965.

FOGEL, R. W. The Reunification of Economic History with Economic Theory. American Economic Review (May 1965); reprinted in Essays in American Economic History, A.W. Coats and Ross M. Robertson, eds., Arnold, 1969; Issues in American Economic History, Gerald D. Nash, ed., 2nd ed., Heath, 1972.

FOGEL, R. W. American Interregional Trade in the Nineteenth Century. New Views on American Economic Development, Ralph Andreano, ed., Schenkman, 1965.

FOGEL, R. W. Railroads and the Axiom of Indispensability. New Views on American Economic Development, Ralph Andreano, ed., Schenkman, 1965.

FOGEL, R. W. Railroads as an Analogy to the Space Effort: Some Economic Aspects. Economic Journal, March, 1966; reprinted in The Railroad and the Space Program, Bruze Maźlish, ed., M.I.T., 1965; The New Economic History, Peter Temin, ed., Penguin, 1973.

FOGEL, R. W. The New Economic History: Its Findings and Methods. Economic History Review, December 1966; reprinted in Quantitative History, D.D. Rowney and J.G. Graham, Jr., eds., Dorsey, 1969; Kolner Votrage zur Social- und Wirtschafgeschichte-Heft 8, Universitate Koln, 1970; The Reinterpretation of American Economic History, R.W. Fogel and S.L. Engerman, eds., Harper and Row, 1971.

FOGEL, R. W. The Specification Problem in Economic History. Journal of Economic History, September 1967; reprinted in The New Economic History, Peter Temin, ed., Penguin, 1973.

FOGEL, R. W. Econometrics and Southern Economic History: A Comment. Exploration in Entrepreneurial History, vol. 6, no. 1, 1968; reprinted in The New Economic History, Ralph Andreano, ed., Wiley, 1970.

FOGEL, R. W., ENGERMAN, S. L. A Model for the Explanation of Industrial Expansion During the Nineteenth Century: With an Application to the American Iron Industry, Journal of Political Economy, June 1969; reprinted in The Reinterpretation of American Economic History, R.W. Fogel and S.L. Engerman, eds., Harper and Row, 1971.

FOGEL, R. W. History and Retrospective Econometrics. History and Theory, 1970.

FOGEL, R. W., ENGERMAN, S. L. The Relative Efficiency of Slavery: A Comparison of Northern and Southern Agriculture in the United States During 1860. Exploration in Economic History, Winter 1971.

FOGEL, R. W., FISHLOW, A. Quantitative Economic History: An Interim Evaluation: Past Trends and Present Tendencies. Journal of Economic History, March 1971.

FOGEL, R. W., RUTNER, J. L. The Efficiency Effects of Federal Land Policy, 1850-1900: Some Provisional Findings. In The Dimensions of Quantitative Research in History, William O. Aydelotte, Allan G. Bogue, and Robert W. Fogel, eds., Princeton University Press, 1972.

FOGEL, R. W., et al. New Directions in Black History. Forum, Spring 1972.

FOGEL, R. W., ENGERMAN, S. L. A Comparison of the Efficiency of Slave and Free Agricultural Labor in the United States During 1860. Published in Papers and Proceedings of the Fifth International Economic History Conference.

FOGEL, R. W. Current Directions in Economic History (a note). Journal of Economic History, XXXII, March 1972.

FOGEL, R. W., ENGERMAN, S. L. Philanthropy at Bargain Prices: Notes on the Economics of Gradual Emancipation. Journal of Legal Studies, vol. III (2), June 1974.

FOGEL, R. W. The Limits of Quantitative Methods in History. American Historical Review, May 1975.

FOGEL, R. W. Three Phases of Cliometric Research on Slavery and Its Aftermath. American Economic Review, May 1975.

FOGEL, R. W. From the Marxists to the Mormons. The Times Literatury Supplement, June 13 1975.

FOGEL, R. W., ENGERMAN, S. L. Explaining the Relative Efficiency of Slave Agriculture in the Antebellum South. American Economic Review, June 1977.

FOGEL, R. W. Cliometrics and Culture: Some Recent Developments in the Historiography of Slavery. Journal of Social History, September 1977. Reprinted in Esclavefacteur de production: ľ economie de ľ esclavage, S. Mintz, ed., Paris, 1981.

FOGEL, R. W. et al. The Economics of Mortality in North America, 1650-1910: A Description of a Research Project. Historical Methods, Spring 1978.

FOGEL, R. W. Notes on the Social Saving Controversy. Journal of Economic History, March 1979.

FOGEL, R. W., ENGERMAN, S. L. Recent Findings on Slave Demography and Family Structure. Sociology and Social Research, April 1979.

FOGEL, R. W., ENGERMAN, S. L. Explaining the Relative Efficiency of Slave Agriculture in the Antebellum South: Reply. American Economic Review, September 1980.

FOGEL, R. W.´Scientific´ History and Traditional History. In L.J. Cohen, J. Los, H. Pfeiffer, and K.P. Podewski, Logic, Methodology, and Philosophy of Science, VI, Amsterdam: North-Holland, 1982.

FOGEL, R. W. Circumstantial Evidence in ´Scientific´ and Traditional History. In David Carr, William Dray, and Theodore Geraets, eds., Philosophy and History and Contemporary Historiography, University of Ottawa Press, 1982.

FOGEL, R. W. et al. Changes in American and British Stature since the mid-Eighteenth Century. NBER Working Paper no. 890, 1982.

FOGEL, R. W., ENGERMAN, S. L., TRUSSEL, J. Explaining the Uses of Data on Height. Social Science History, November 1982.

FOGEL, R. W., et al. Secular Changes in American and British Stature and Nutrition. Journal of Interdisciplinary History, Autumn 1983.

FOGEL, R. W. Physical Growth as a Measure of the Economic Well-Being of Populations: The Eighteenth and Nineteenth Centuries. In Frank Falkner and J.M. Tanner, eds., Human Growth, 2nd ed., Plenum Press, 1986.

FOGEL, R. W. Nutrition and the Decline in Mortality Since 1700: Some Preliminary Findlings. In Studies in Income and Wealth, vol. 51, University of Chicago Press, 1986; a condensed version reprinted in Society, Health, and Population During the Demographic Transition, A. Brandstrom and Lars-Göran Tedebrand, eds., 1988.

FOGEL, R. W. Some Notes on the Scientific Methods of Simon Kuznets. In Simon Kuznets, Economic Development, the Family, and Income Distribution: Selected Essays, Cambridge University Press, 1989.

FOGEL, R. W., ENGERMAN, S. L. Afterword 1989. In the Norton edition of Time on the Cross, W.W. Norton, 1989.

FOGEL, R. W. The Conquest of High Morality and Hunger in Europe and America: Timing and Mechanisms. In David Landes, Patrice Higgonet, and Henry Rosovsky, eds., Favorites of Fortune: Technology, Growth, and Economic Development Since the Industrial Revolution, Harvard University Press, 1991.

FOGEL, R. W. Problems in Modeling Complex Dynamic Interactions: The Political Realignment of the 1850s, Economics and Politics, November 1992.

FOGEL, R. W. Second Thoughts on the European Escape from Hunger: Famines, Chronic Malnutrition, and Mortality Rates. In S.R. Osmani, ed., Nutrition and Poverty, Oxford: Clarendon Press, 1993.

FOGEL, R. W. Toward a New Synthesis on the Role of Economicc Issues in the Political Realignment of the 1850s. In Economic Development in Historical Perspective, T. Weiss and D. Schaefer, eds., Stanford, 1993.

FOGEL, R. W. New Sources and New Technique for the Study of Secular Trends in Nutritional Status, Health, Mortality, and the Process of Aging. Historical Methods, 1993.

Zobrazit publikace v katalogu
Robert William Fogel