Jak citovat rozhodnutí uveřejněná ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu

Judikatura Nejvyššího soudu je dostupná prostřednictvím elektronické sbírky, zveřejněné na stránkách Nejvyššího soudu (viz též rozšířené vyhledávání).

Ale proto jste nepřišli. Chcete vědět, jak citovat rozhodnutí. Příklady najdete na stránce O sbírce.

Když už hovoříme o vyhledávání v rozhodnutích a stanoviscích Nejvyššího soudu, měli bychom zmínit také Nejvyšší správní soud. Oba soudy dbají na sjednocování rozhodování soudů nižších stupňů, a to vydáváním Sbírek rozhodnutí. O NSS jste v poslední době mohli slyšet v souvislosti s prezidentskými kandidáty. A jak v databázi NSS hledat? Podrobné vyhledávání v judikatuře Nejvyššího správního soudu najdete zde (na titulce mají i jednoduché vyhledávání)

Mimo systém obecných soudů stojí ještě Ústavní soud, který bychom tu asi též měli zmínit, a který dbá, zjednodušeně řečeno, na ústavnost českého právního řádu. Ten svá rozhodnutí uveřejňuje v databázi NALUS.

Vypadá to složitě? Vše můžete hledat také v systému ASPI (a kromě toho také výkladovou literaturu, knihy, časopisy a mnoho dalšího obsahu).