Porovnání stavu textu právního předpisu v ASPI

Pokud používáte ASPI, víte, že tam najdete texty veškerých právních předpisů ČR a EU, kompletní judikaturu a stanoviska soudů ČR a SDEU, základní literaturu (důvodové zprávy, bulletiny, sborníky, věstníky, výkladová stanoviska, vybraná periodika a právní publikace), usnesení vlády ČR, mezinárodní smlouvy, stejnopisy sbírek zákonů ČR a poměrně obsáhlou výkladovou literaturu k oblastem, které jsou pro VŠE relevantní.

K vyhledávání právních informací se v tipech ještě dostaneme: je poměrně specifické a vyžaduje určitou znalost kontextu (i když, které vyhledávání ne?). Dnešní tip je velmi jednoduchý: kam klikat, když chcete porovnat různé verze textu právního předpisu.