Proč a jak správně citovat

Proč citovat, proč uvádět zdroje

 1. práce je důvěryhodnější, když máte hlavní argumenty podloženy autoritami z oboru
 2. nerozlišení vlastních a cizích myšlenek je porušením autorského zákona (když vydáváte cizí myšlenky/texty za vlastní)
 3. práce vypadá líp, když uvádíte “solidní zdroje” – např. věhlasné ekonomické časopisy
 4. v práci snáze udržíte “vyprávěcí linku”, když nemusíte všechno zdůvodňovat, a odkážete se na zdůvodnění uvedené v literatuře.
 5. čtenář si může ověřit, co píšete, a dohledat ve vámi uváděné literatuře další podrobnosti
 6. z práce je patrné, že čtete autory, kteří se věnují Vašemu tématu, že si nevymýšlíte.

Jak uvádět v práci zdroje

Seznam všech použitých zdrojů dejte na konec své práce. Obvykle bývá pojmenován “Seznam použitých zdrojů” nebo “Seznam použité literatury”.

Citování upravuje norma ČSN ISO 690, která říká, jaké údaje je nutné o jednotlivých typech publikací uvádět. Existuje velmi dobrý generátor na stránkách www.citace.com. Klíčem k dobrému použití je správně rozlišit, o jaký typ publikace jde. Při rozlišování pamatujte, že použité zdroje mají být především dohledatelné. Bude publikace jednoznačně dohledatelná z údajů, které o ní uvádíte?

Jak používat citace v textu

Dvojím způsobem:

 1. jako přímé citace (tedy doslovně převezmete text). Používejte pouze u zvlášť trefně formulovaných myšlenek, které je velmi těžké tak trefně vyjádřit vlastními slovy. V celém textu by takových doslovných citací nemělo být víc než cca 5%. Jedna přímá citace by také neměla přesáhnout jednu větu, jinak si narušíte styl seminárky a seminárka se bude číst hůř.
 2. jako parafráze, tedy vyjádření přebírané myšlenky vlastními slovy. Týká se to všech čísel, údajů a myšlenek, které přesahují obecnou znalost potenciálních čtenářů vaší práce.

Text je potom nutné provázat se seznamem zdrojů. Nejvhodnější způsob je pomocí poznámky pod čarou. Podívejte se na příklad.

Příklad

Máte knihu, z níž chcete citovat údaj uvedný na str. 50. Do textu seminárky uvedete tento údaj, k němu přidáte poznámku pod čarou (ve Wordu: Vložit – Odkaz – Poznámka pod čarou), do poznámky pod čarou uvedete autora, název a číslo stránky. Do seznamu literatury pak uvedete všechny potřebné údaje o knize, jak je můžete vygenerovat např. pomocí serveru www.citace.com.

Je patrné, že zdroje uvedené v poznámkách pod čarou budou odpovídat zdrojům uvedeným na konci práce v seznamu zdrojů.

Ve verzi 2007 umí už Word sám generovat seznam zdrojů – podívejte se na návod.

Jaké zdroje pro seminárku používat a jaké ne

Chcete-li, aby vaše práce měla úroveň, citujte pouze publikace, kde jsou údaje ověřitelné a u kterých je přímá vazba na konkrétní data. Necitujeme tedy:

 1. z novin, protože údaje nejsou ověřitelné
 2. ze skript a učebnic, protože údaje jsou sice ověřitelné, ale obvykle chybí přímá vazba na konkrétní data (autoři skript a učebnic kvůli plynulosti textu neuvádějí zdroje úplně “správně”)
 3. z jakýchkoli dalších zdrojů, u kterých máte pochybnosti o ověřitelnosti údajů a vazbě na konkrétní data.

Citujeme pouze zdroje splňující kritéria ověřitelnosti a vazbu na primární data (tedy statistiky, studie, odborné články atd.). U novin, skript a podobných zdrojů najděte alternativní zdroj, uvádějící tytéž údaje.

Pár rad

Plagiátorství

Plagiátorství je vydávání cizích myšlenek za vlastní. Čtete, jak se mu vyhnout.

Ptejte se!

Nevíte, jak citovat konkrétní dokument? Co použít jako zdroj a co ne? Jak rozhodnout, co je obecná znalost a u čeho už uvádět zdroj? Ptejte se, odpovíme. Je to snazší, než potom pracně dohledávat, odkud jste vlastně které údaje čerpali.

Poznámka: Tento text byl původně vytvořen jako pomůcka pro studenty kurzu IZI215 – Textové informace.