Kdy je třeba citovat a kdy ne?

Všechna analyzovaná fakta a data v závěrečné práci by měla pocházet z ověřitelného zdroje.

Nejste-li si jisti, zda musíte či nemusíte citovat, raději citujte nebo se poraďte se svým vedoucím práce.

Vždy citovat:

 • Převzatý obsah
  Veškeré převzaté myšlenky, teorie, texty, tabulky, grafy, data apod. je nutné citovat – uvést jejich zdroj/dílo (kniha, článek, zpráva, legislativy, rozhovor, korespondence, interní dokumentace a jiné). Nezáleží na tom, zda se jedná o díla dostupná volně (bez úplaty) na internetu, dodaná od školitele nebo spolužáka, či pocházející z e-zdrojů VŠE. Nehraje roli, zda byla publikována či nikoliv. Citovat byste měli i informace převzaté z rozhovorů (veřejně publikovaných i soukromých), z neveřejně dostupných pramenů (interní dokumenty firem, institucí), soukromé korespondence apod.
  Nevydávejte myšlenky, texty či data někoho jiného za své.
 • Váš již publikovaný výzkum
  Ocitovat musíte i svůj vlastní výzkum, pokud jste jej již někde publikovali. Například, pokud v diplomové práci navazujeme na svou bakalářskou práci, velmi pravděpodobně bude nutné, abyste v diplomové práci svou bakalářku citovali. Odborně se této formě citování říká autocitace.

Záleží na okolnostech, zda citovat, nebo ne

 • Terminologický a znalostní rámec oboru
  Nemusíte citovat technické výrazy, které jsou v daném oboru běžně užívány a všeobecně známy. Pozor: Pokud jde o novou terminologii nebo nový pohled na již používanou terminologii, citujeme.

Nemusíte citovat

 • Co je považováno za obecně známé (common knowledge)
  Informace, které jsou obecně známé, nezpochybnitelné, snadno zjistitelné v encyklopediích nebo základních učebnicích (např. Praha je hlavní město ČR).
 • Vlastní analýzy a závěry, vlastní myšlenky
  V souvislosti s originalitou práce a vlastním přínosem pak samozřejmě není třeba citovat (a ani to nedává smysl) vlastní myšlenky, analýzy, výpočty, popis výsledků vlastních pokusů či pozorování (pokud jste je prozatím nikde nepublikovali).

Nejste-li si jisti, zda musíte či nemusíte citovat, raději citujte nebo se poraďte se svým vedoucím práce.