Když zapomenu něco citovat: je to plagiátorství?

Za plagiátorství je považováno:

  • úmyslné kopírování cizího textu a myšlenek a jejich vydávání za vlastní,
  • neúmyslné opomenutí citace některého z použitých zdrojů,
  • nesprávné či nepřesné citování využitých informačních zdrojů.

Na VŠE se všechny kvalifikační práce před obhajobou kontrolují pomocí antiplagiátorského softwaru.

Plagiátorství se není potřeba obávat, pokud pochopíme smysl citování, a to se stane nedílnou součástí naší odborné práce.

K plagiátorství může bohužel dojít také neúmyslně. Věnujte čas informacím o formální stránce citací (odkaz).

Více o plagiátorství a citační etice se můžete dovědět v těchto příručkách: 

ČERNIKOVSKÝ, P.; T. FOLTÝNEK; J. FONTANA; Z. GOJNÁ; D. HENEK DLABOLOVÁ a kol., 2020. Jak se vyhnout plagiátorství: příručka pro studenty. Online. Karolinum. Dostupné z: https://www.akademickaetika.cz/prirucka-pro-studenty/. [vid. 2022-06-17].

ČERNIKOVSKÝ, P.; T. FOLTÝNEK; J. FONTANA; Z. GOJNÁ; D. HENEK DLABOLOVÁ a kol., 2020. Jak předcházet plagiátorství ve studentských pracích: příručka pro akademické pracovníky. Online. Karolinum. Dostupné z: https://www.akademickaetika.cz/prirucka-pro-akademicke-pracovniky/. [vid. 2022-06-17].