Problémy se Zoterem a jejich řešení

Zotero se ve Wordu zobrazí, ale nefunguje

Zřejmě nemáte povolená makra. Ta je nutné po spuštění Wordu povolit kliknutím na Povolit obsah.

Může se také stát, že se něco v mezičase aktualizovalo. Vždy pomůže Zotero i Word zavřít a znovu je spustit.

 

Ve Wordu se nezobrazí lišta v kartě Doplňky

Většinou pomůže zavřít a znovu spustit jak Word, tak Zotero.

Kdyby to nepomohlo:

Word 2013 nahrává doplněk Zotera do adresáře „Startup“, ale správně by měl nahrávat do adresáře „Po spuštění“. Jenom tak se ikony Zotera zobrazí na kartě Doplňky. To je potřeba nastavit ručně, a to tak, že přesuneme soubor zotero.dot (nebo zotero.dotm – podle verze Office) z adresáře
D:\Users\::username::\AppData\Roaming\Microsoft\Word\Startup
do adresáře
D:\Users\::username::\AppData\Roaming\Microsoft\Word\Po spuštění
Některé z těchto adresářů jsou nastavené jako skryté, tj. adresu lze zadat kliknutím do průzkumníka Windows

Konkrétní umístění adresáře se může lišit podle instalace, místo D:\Users to může být C:\Documents and Settings nebo jiný.

Zotero neukládá z databáze ProQuest

Mám jen PDF, jak získám metadata?