Propojení odborného textu a seznamu použité literatury

Seznam použité literatury na konci práce je potřeba důsledně propojit s citací v textu – tzn. označit, kde přesně v textu přebíráme cizí myšlenky a od koho. Cizí myšlenky můžeme citovat ve formě:

  • přímé citace – doslovně přebíráme text, nutné odlišit od Vašeho vlastního textu, vždy píšeme v uvozovkách, často doplněno kurzívou, přímá citace má poté podobu „kurzívy v uvozovkách“. V práci by nemělo být více než 10 % přímých citací z celého textu (ale také záleží na typu práce – např. recenze nebo výklad zákona může obsahovat více procent přímých citací)
  • parafráze – cizí myšlenky popisujeme vlastními slovy – také vždy citujeme. Pozor: záměna několika slov ve větě není parafrází.
  • můžeme i sumarizovat – každý převzatý údaj (převzatou hodnotu) citujeme; pokud přebíráme obrázek, graf atd. opět citujeme

Text se seznamem literatury je propojený prostřednictvím tzv. odkazů, což je stručná forma citace, která zpravidla odkazuje na citaci úplnou. Tato stručná forma citace je buď vsunutá do textu (u Harvardského stylu citování a Číselných odkazů) nebo je prezentována číslem v textu (nejčastěji v podobě horního indexu) odkazující se na celou/zkrácenou citaci na konci strany či textu (Poznámky pod čarou).

Dle ČSN ISO 690 existují tři základní metody, jak lze propojit text se seznamem citací (po kliknutí se zobrazí PDF s přehledem zásad citování podle konkrétního stylu a krátkou ukázkou):