APA 7ed.

Styl APA vychází z Publikační příručky Americké psychologické asociace (American Psychological Association, 2019).

Na těchto stránkách najdete informace o tom, jak má vypadat formální stránka citace v textu a záznam v seznamu použité literatury (také Seznam literatury, Reference apod.) podle APA 7ed. Dozvíte se, jaké povinné (případně nepovinné) údaje se do záznamu vkládají, na jaké místo a jakou interpunkcí jsou odděleny.

Na VŠE cituje dle pravidel APA 7.ed. pouze Podnikohospodářská fakulta.

Použité zdroje:

AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION (APA), 2019. Publication manual of the American psychological association. Seventh edition. Washington, DC: American Psychological Association. ISBN 978-1-4338-3215-4. V knihovně VŠE: https://katalog.vse.cz/Record/000624067 .

AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION (APA), March 2022. Style and Grammar Guidelines. In: Apastyle.apa.org. American Psychological Association. Dostupné z: https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines. [cit. 2022-06-27].