6. 6. 2023: Workshop pracovní skupiny AKVŠ pro informační vzdělávání

V úterý 6. 6. se v knihovně VŠE uskuteční workshop pracovní skupiny AKVŠ IVIG. Pracovní skupina se dlouhodobě zabývá informačním vzděláváním. Zástupci vysokoškolských knihoven z celé ČR se tentokrát budou věnovat otázce začlenění informačního vzdělávání do výuky na jednotlivých vysokých školách.