Citace v textu APA

Do textu vaší práce napíšete za citovaný text do závorky tvůrce, čárku, a za ní rok publikování. Pokud se vyskytuje jméno tvůrce přirozeně v textu, napíšete do závorky pouze rok vydání (do seznamu literatury však uvádíme co nejpodrobnější datum, tedy včetně měsíce či dne, pokud je nám tento údaj znám).

V případě přímé citace (snažte se ovšem přímým citacím maximálně vyhnout) přidáváte ještě čárku a za ní následuje s. a číslo stránky.

Přímá citace ukázka:

APA rozlišuje zvýraznění přímé citace dle její délky:

Krátká – do 40 slov.

Přímá citace je označena kurzívou nebo uvozovkami a citační závorka je umístěna před tečku poslední věty.

“Člověk žije v souhře či konfliktu svých záměrů-rozvrhů a toho, co se mu přichází-vrženost“ (Sokol, 2004, s. 13).

Citace v seznamu literatury bude vypadat takto:

Sokol, Jan (2004). Člověk a náboženství. Proměny vztahu člověka k posvátnému. Portál.

  • Více jak 40 slov (nepoužívejte).

V případě, že přebíráte delší text, dejte jej do bloku a označte kurzívou nebo uvozovkami. Citační závorka se pak umístí za tečku poslední věty. Pro více informací využijte přímo publikační manuál APA 7ed.

Parafráze ukázka:

Sokol (2004), poukazuje na to, že člověk je středem svého zkušenostního světa a jeho život je určován konfliktem či souhrou mezi jeho záměry a tím, co se kolem něj děje.

nebo

Někteří autoři (Sokol, 2004, s. 13) navazují na Heideggrův koncept pobytu (Dasein), který je charakterizován vržeností (…).

Citace v seznamu literatury bude vypadat takto:

Sokol, J. (2004). Člověk a náboženství. Proměny vztahu člověka k posvátnému. Portál.

U dlouhé parafráze, tedy parafráze, která má několik vět, se cituje u první věty (závorka s tvůrcem a rokem vydání. Pokud je tvůrce přímo ve větě, pak se doplní jen kulatá závorka s rokem).  Citace se nemusí opakovat, dokud je z textu zřejmé, že je stále řeč o stejném díle. Pokud se přeruší kontinuita textu, je třeba citaci vložit znova.