ČSN ISO 690

ČSN ISO 690: 2022 (Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů) je překladem mezinárodní normy ISO 690: 2021 (Guidelines for bilbiographic references and citations to information resources).

Tato norma se zabývá zejména formální stránkou záznamu v seznamu použité literatury (také Seznam literatury, Reference apod.). Dozvíme se tedy, jaké povinné (případně nepovinné) údaje se do záznamu vkládají a na jaké místo.

Propojení citace v textu práce a seznamu literatury zmiňuje.

Na VŠE se využívají tyto tři možnosti:

  • Harvard (autor-datum) –
  • Číselné odkazy (numerický) – odkaz
  • Průběžné poznámky pod čarou – odkaz