Jak citovat ChatGPT v kvalifikačních nebo seminárních pracích?

Důrazně doporučujeme možnosti využití a citování nástrojů AI konzultovat s vedoucím vaší kvalifikační práce a následovat jeho pokynů.

Zde najdete formulaci základního formátu záznamu  v seznamu literatury (referencích) AI chatbotu Chat GPT. Citování ostatních AI nástrojů by se pak řídilo podobnými pravidly.

Pokud to charakter práce s AI nástroji a rozsah práce umožňuje, důrazně doporučujeme uvádět v přílohách práce přepisy rozhovorů či screenshoty/screencasty. V tomto případě by se v textu práce ChatGPT citoval jako nástroj, se kterým jste pro účely práce pracovali a generovali s jeho pomocí nějaké výsledky, tedy jako software.

Obecně doporučujeme necitovat komunikaci s ChatemGPT jako osobní rozhovor.

Záznam v seznamu literatury se bude lišit v závislosti na citačním stylu, jež využíváte, nicméně měl by obsahovat tyto položky (konkrétní příklady citace níže):

  • AUTOR daného AI nástroje – v tomto případě se jedná o společnost OpenAI.
  • ROK VYDÁNÍ – vztahující se k použité verzi.
  • NÁZEV DANÉHO NÁSTROJE – uvádí se včetně verze.
  • TYP NÁSTROJE – poskytuje informaci o typu citovaného nástroje či modelu (zde např. AI program, AI chatbot, Velký jazykový model/Large language model).
  • ZDROJ – uvádí se buď přímá adresa služby (https://chat.openai.com/chat), anebo adresa vydavatele, z níž se lze ke službě přihlásit (https://openai.com/blog/chatgpt).

Konkrétní příklady podoby citace pro jednotlivé styly:

ČSN ISO 690:2011 – číselný a poznámky pod čarou

OPENAI. ChatGPT-4 [AI program]. OpenAI, 2023 [cit. RRRR-MM-DD]. Dostupný z: https://openai.com/blog/chatgpt

ČSN ISO 690:2011 – Harvard

OPENAI, 2023. ChatGPT-4 [AI program]. OpenAI.  [cit. RRRR-MM-DD]. Dostupný z: https://openai.com/blog/chatgpt

ČSN ISO 690:2021 – číselný a poznámky pod čarou

OPENAI. ChatGPT-4. AI program. Datum (den, měsíc, rok). Dostupné z: https://openai.com/blog/chatgpt. [citováno RRRR-MM-DD].

ČSN ISO 690:2021 Harvard

OPENAI, datum (den, měsíc, rok). ChatGPT-4. AI program. Dostupné z: https://openai.com/blog/chatgpt. [citováno RRRR-MM-DD].

APA 7th. ed.

OpenAI. (rok). ChatGPT-4 [Large language model]. https://chat.openai.com/chat

Více o tom, jak se k citování Chatu GPT vyjadřuje samotná APA naleznete na jejím blogu zde: https://apastyle.apa.org/blog/how-to-cite-chatgpt.

 

Vzhledem k velmi dynamicky se rozvíjející situaci okolo využívání nástrojů AI v akademické praxi si CIKS  VŠE vyhrazuje možnost formáty citací v budoucnu upravit.