Jak citovat převzatý text z cizojazyčného zdroje?

Přímá citace

Pokud přebíráte text z cizojazyčného zdroje a chcete-li jej uvést doslovně, tj. využít přímé citace, snažíte se daný text co nejpřesněji přeložit. Citaci označíte tak, jako ostatní přímé citace (uvozovkami a citační závorkou s umístěním). Do poznámky pod čarou nebo závorky pak lze připojit poznámku, že se jedná o váš vlastní překlad. Pokud je to žádoucí, lze přidat i originální cizojazyčné znění.

Parafráze

Pokud parafrázujete, není třeba psát původní znění textu, ani jakékoliv označení, že se jedná o překlad. Daný zdroj citujete standardně jako jakýkoliv jiný.

Pozor, je třeba počítat s tím, že parafráze musí i u překladu splňovat nároky parafráze (přebírání myšlenek vlastními slovy). I volný překlad by tedy mohl být vyhodnocen spíše jako přímá citace, než parafráze.