Jak citovat převzatý text z cizojazyčného zdroje?

Pokud přebíráte text z cizojazyčného zdroje a chcete-li jej uvést doslovně, tj. využít přímé citace, snažíte se daný text co nejpřesněji přeložit (pozor však na tzv. otrocký překlad), dáte jej do uvozovek a kurzívy a doplníte poznámkou, že se jedná o Váš vlastní překlad (např. za přímou citací a bibl. odkazem napíšete „(překlad vlastní)“; „(překlad autora)“). Je vhodné také uvést do poznámky původní cizojazyčné znění (nejčastěji do poznámky pod čarou; zde nehraje roli jakou metodu odkazování jste si vybrali, protože se nejedná o bibl. referenci/odkaz). Pokud parafrázujete, není třeba psát původní znění textu, ani jakékoliv označení, že se jedná Vaši parafrázi, ale opět se cituje.