Jak zruším požadavek?

Klepněte v horní části obrazovky na volbu Váš účet a potom nabídku Rezervace a objednávky. Zobrazí se seznam všech objednávek a rezervací, můžete zrušit všechny rezervace nebo jen vybrané. Již vyřízené objednávky a rezervace (knihy připravené k vyzvednutí) přes webové rozhraní zrušit nejde.

Vyberte položku Požadavky na výpůjčky. Zobrazí se seznam vašich požadavků.

Pokud již nemáte možnost zrušit svůj požadavek přes knihovní systém a objednanou knihu nepotřebujete, pošlete e-mail na adresu rezerv@vse.cz.