4IT110 - Užití MS Excelu v podnikové praxi

zobrazit sylabus předmětu...

Základní a doporučená literatura