5RE205 - Socioekonomická geografie

zobrazit sylabus předmětu...

Základní a doporučená literatura