Autocitace APA

Nezapomeňte, že musíte citovat i informace z vlastního výzkumu/textu, který byl již někde publikovaný, nebo jste na základě něho získali zkoušku nebo zápočet. V textu pak uveďte danou část např. větou „Jak jsem již uváděl v předchozích dílech…“ nebo „Již v minulosti jsem…“.

Převzatá informace by měla být v samostatném odstavci a vždy by u sebe měla mít obsaženou citaci (ideálně na konci, nebo na začátku odstavce).