Primární a sekundární zdroje – citace citací APA

Ve vědeckých pracích uvádí primární zdroj původní obsah; sekundární zdroj odkazuje na obsah, který byl poprvé uveden v jiném zdroji. Je vhodné najít a citovat primární zdroj. Sekundární zdroj lze citovat výjimečně, pouze pokud původní dílo není dostupné nebo je napsané v jazyce, kterému nerozumíte.

Například když v publikaci Lyon et al. (2014) byl citován autor Rabbitt a vy si toto jeho původní dílo nemůžete přečíst. Citujte tohoto autora (Rabbitt) jako primární zdroj a publikaci (Lyon et al.), kde jste toto dílo našli, jako sekundární zdroj. V seznamu použité literatury se objeví pouze publikace Lyon et al.

(Rabbitt, 1982, citováno v Lyon et al., 2014)

Pokud rok vydání primárního textu není známý, vynechte ho v citaci v textu.

Allport´s diary (citováno v Nicholson, 2003)